Funkcja JavaScript Ord

| | | |

Metoda ord () w języku Python konwertuje znak na jego kod Unicode. Metoda Ord() przyjmuje jeden argument: ciąg znaków zawierający pojedynczy znak Unicode. Ta metoda zwraca liczbę całkowitą reprezentującą ten znak Unicode.

Możesz spotkać się z sytuacją, w której musisz przekonwertować znak na odpowiadający mu kod Unicode. Na przykład możesz utworzyć moduł aktualizacji profilu w Pythonie, który powinien sprawdzać każdy ciąg znaków pod kątem emotikonów i innych znaków specjalnych. . Tych znaków nie można używać w module

Python ma wbudowaną funkcję, która konwertuje znak na liczbę całkowitą reprezentującą kod Unicode dla znaku. ord()

W tym samouczku omówimy, jak używać metody Pythona ord() do konwersji znaku na jego kod Unicode. Omówimy również kilka przykładów metody ord() używanej w programie w Pythonie.

Odświeżacz Unicode

Komputer, na podstawowym poziomie, zajmuje się z liczbami. Litery pojawiające się na komputerach są przechowywane przez komputery jako lista liczb.

W przeszłości istniały setki różnych sposobów przechowywania znaków. Często te metody nie zawierają wystarczającej liczby znaków, aby objąć języki międzynarodowe — lub znaki specjalne.

To wszystko zmieniło się w 1991 roku. W tym roku organizacja o nazwie Unicode Consortium opublikowała standardową specyfikację dotyczącą tego, jak znaki mogą być reprezentowane przez komputery.

Standard Unicode zapewnia unikalny numer dla każdego znaku i obsługuje wiele języków „Ę” oraz wszystkie znaki specjalne. Dziś została przyjęta przez wszystkich nowoczesnych dostawców oprogramowania. Ponadto język Python używa Unicode do reprezentowania ciągów znaków w języku programowania

Atrybuty Unicode wszystkie znaki mogą być reprezentowane na komputerze – w tym symbole, spacje i emotikony – za pomocą unikalnego kodu. Ten kod ułatwia komputerom zrozumienie czytanego tekstu

Na przykład, oto wartości Unicode ‚Ęã‚Ęãdla małych liter a e baza łacińska alfabet:

python Ord ()

Metoda Pythona ord() zwraca kod Unicode dla określonego znaku. Ta wartość jest reprezentowana przez liczbę. Nie możesz użyć metody ord() na jednym znaku na raz.

Załóżmy na przykład, że chcemy sprawdzić, czy każdy znak w ciągu zawiera znak specjalny. Możesz użyć ord() do wykonania

Funkcja ord() Pythona przyjmuje jeden argument:. Znak, którego wartość kodu chcesz pobrać Unicode. Funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą wartość znaków Unicode. Przekazywana w funkcji

Oto składnia metody ord():

ord () akceptuje pojedynczy znak. Jeśli chcesz, aby ord () składał się z wielu znaków, musisz chwycić.

każdy znak w ciągu i użyć ord ()

ord () jest przeciwieństwem metody chr(). Podczas gdy chr() zwraca znak skorelowany z wartością Unicode, ord() zwraca wartość Unicode określonego znaku.

Należy zauważyć, że ord() działa ze wszystkimi znakami Unicode, a nie tylko liczbami i listy. Za pomocą tej metody możesz na przykład używać symboli.

Przykłady ord w Pythonie

Posłużmy się kilkoma przykładami, aby pokazać, jak ord () może być używany w Pythonie .

ord () Przykład w Pythonie: znak

Powiedzmy, że sami tworzymy aplikację referencyjną, która ułatwia uczniom informatyki w szkołach średnich naukę Unicode. Nasz program akceptuje znak i zwraca wartość kodu Unicode tego znaku. Oto kod, którego moglibyśmy użyć do stworzenia takiego programu:

Kiedy uruchamiamy nasz kod i wstawiamy wartość K (wielkimi literami), której punkt kodowy Unicode chcemy pobrać, otrzymujemy następujący wynik:

W pierwszym wierszu kodu używamy Pythona input() funkcja żądająca znaku do konwersji na jego wartość kodu Unicode. Następnie w następnym wierszu używamy ord(), aby przekonwertować na jego wartość d obiekt Unicode wprowadzony przez użytkownika

Wypisujemy oświadczenie informujące użytkownika o wartości Unicode znaku, który wprowadził do programu. punkt kodowy znaku to 75, który jest zwracany przez nasz program.

Unicode, jak pokazano powyżej, zawiera liczby dla każdego znaku. Więc gdybyśmy mieli użyć ord() na lewy znak pomocniczy ( [), na przykład nasz kod zwróci:

ord () Przykład w Pythonie: ord () wiele znaków

akceptuje tylko jeden znak na raz. Oto, co się stanie, jeśli przekażesz dwa znaki za pomocą metody ord():

Nasz kod zwraca:

Jeśli chcesz sprawdzić wartość Unicode wszystkich znaków w dłuższym ciągu, możesz. trzeba podzielić ciąg

Powiedzmy, że tworzymy program, który sprawdza, czy nazwa użytkownika zawiera znak specjalny. Ten program powinien najpierw ustawić wartość Unicode każdego znaku w ciągu.

Możemy użyć pętli Pythona for aby przejść przez każdy znak w naszym ciągu i uzyskać kod Unicode znaku. Oto kod, którego moglibyśmy użyć:

Nasz kod zwraca:

Pozwól przetwarzać. Najpierw deklarujemy zmienną Python o nazwie nazwa_użytkownika, która przechowuje naszą nazwę użytkownika. Następnie tworzymy pętlę for, która przechodzi przez każdą literę w ciągu nazwa_użytkownika.

Nasz program używa ord() aby uzyskać wartość kodu Unicode każdego znaku w naszym ciągu i wydrukować tę wartość

Jak widać, nasz program pobrał wartości kodu Unicode „Ęã‚Ęã dla każdego znaku w naszym ciągu i wypisał je w konsoli.

Wniosek

Metoda ord () w Pythonie konwertuje znak na jego wartość w kodzie Unicode. Ta metoda akceptuje pojedynczy znak. W odpowiedzi otrzymasz wartość liczbową znaku Unicode. Metoda

Ord () jest przydatne, jeśli chcesz sprawdzić, czy ciąg zawiera znaki specjalne. Rzeczywiście, każdy znak ma określoną wartość Unicode. Możesz użyć tych wartości, aby porównać, czy określony znak jest alfanumeryczny, czy też jest znakiem specjalnym.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Pythonie? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym nauki języka Python . Znajdziesz tam przydatne wskazówki o nauce języka Pyth w tym przewodniku, abyś mógł ay zostać mistrzem Pythona.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci rozwiązać problem. Oprócz Funkcja JavaScript Ord sprawdź inne tematy związane z exp.

Chcesz się wyróżniać w Pythonie? Zobacz naszą recenzję najlepszych kursów online Pythona 2022. Jeśli interesujesz się Data Science, sprawdź także, jak nauczyć się programowania w R.

Nawiasem mówiąc, ten materiał jest również dostępny w innych językach:Walter Porretti

Boston | 2022-11-29

Prosto i przejrzyście. Dziękuję za podzielenie się. Funkcja JavaScript Ord i inne sprawy z exp zawsze były moim słabym punktem 😁.. Mam tylko nadzieję, że już się nie pojawi

Ken Wu

Milan | 2022-11-29

Przygotowywałem się do mojej rozmowy o kodowaniu, dzięki za wyjaśnienie tego - Funkcja JavaScript Ord w Pythonie nie jest najprostszy. Mam tylko nadzieję, że już się nie pojawi

Cornwall Jackson

Massachussetts | 2022-11-29

Dzięki za wyjaśnienie! Utknąłem z Funkcja JavaScript Ord przez kilka godzin, w końcu się udało 🤗. Po prostu nie jestem pewien, czy to najlepsza metoda

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

12 answers

NUMPYNUMPY

Flake8: Ignore specific warning for entire file

12 answers

NUMPYNUMPY

glob exclude pattern

12 answers

NUMPYNUMPY

How to avoid HTTP error 429 (Too Many Requests) python

12 answers

NUMPYNUMPY

Python CSV error: line contains NULL byte

12 answers

NUMPYNUMPY

csv.Error: iterator should return strings, not bytes

12 answers


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

sin

How to specify multiple return types using type-hints

exp

Printing words vertically in Python

exp

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

cos

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically