Python düzeni

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python ord() y√∂ntemi, bir karakteri kendi Unicode koduna d√∂nu≈üturur. ord() y√∂ntemi bir arguman alƒ±r: tek bir Unicode karakteri içeren bir dize. Bu y√∂ntem, Unicode’da o karakteri temsil eden bir tamsayƒ± d√∂ndurur.

Bir karakteri kar≈üƒ±lƒ±k gelen Unicode koduna d√∂nu≈üturmeniz gereken bir durumla kar≈üƒ±la≈üabilirsiniz. √ñrneƒüin, Python’da emojiler ve diƒüer √∂zel karakterler için her dizeyi kontrol etmesi gereken bir profil guncelleme formu olu≈üturuyor olabilirsiniz. Bu karakterlerin formda kullanƒ±lmasƒ±na izin verilmez.

Python, karakteri, karakterin Unicode kodunu temsil eden bir tam sayıya dönuşturen yerleşik bir işleve sahiptir: ord().

Bu √∂ƒüreticide, bir karakteri Unicode koduna d√∂nu≈üturmek için Python ord() y√∂ntemini nasƒ±l kullanacaƒüƒ±mƒ±zƒ± tartƒ±≈üacaƒüƒ±z. Ayrƒ±ca bir Python programƒ±nda kullanƒ±lan ord() y√∂nteminin birkaç √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz.

Unicode Refresher

Bilgisayarlar, temel duzeyde, sayılarla uğraş. Bilgisayarlarda görunen harfler, bilgisayarlar tarafından bir sayı listesi olarak saklanır.

Geçmi≈üte, karakterleri saklamanƒ±n yuzlerce farklƒ± yolu vardƒ±. √áoƒüu zaman, bu y√∂ntemler uluslararasƒ± dilleri veya √∂zel karakterleri kapsayacak kadar yeterli karakter içermiyordu.

Her ≈üey 1991’de deƒüi≈üti. Bu yƒ±l, Unicode Konsorsiyumu adlƒ± bir kurulu≈ü, karakterlerin nasƒ±l temsil edilebileceƒüine ili≈ükin standart bir belirtim yayƒ±nladƒ±. bilgisayarlarla.

Unicode Standard, her karakter için benzersiz bir numara saƒülar ve birden çok dili ve tum √∂zel karakterleri destekler. Bugun, tum modern yazƒ±lƒ±m saƒülayƒ±cƒ±larƒ± tarafƒ±ndan benimsenmi≈ütir. Ayrƒ±ca Python dili, programlama dilindeki dizeleri temsil etmek için Unicode’u kullanƒ±r.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Unicode, mumkun olan her karakteri atar. bir bilgisayarda temsil edilebilir — semboller, boşluklar ve emojiler dahil — benzersiz bir kod ile. Bu kod, bilgisayarların okuduğu metni anlamasını kolaylaştırır.

√ñrneƒüin, burada a ile e arasƒ±ndaki kuçuk harf karakterleri için Unicode deƒüerleri verilmi≈ütir. Temel Latin alfabesi:

Python Ord()

Python ord() yöntemi, belirli bir karakterin Unicode kodunu döndurur. Bu değer bir sayı olarak gösterilir. ord() yöntemi tek seferde tek bir karakter uzerinde.

√ñrneƒüin, bir dizedeki her karakterin √∂zel bir karakter içerip içermediƒüini kontrol etmek istediƒüinizi varsayalƒ±m. ord() bunu yapmak için.

Python ord() işlevi bir bağımsız değişkeni kabul eder: Unicode kod değerini almak istediğiniz karakter. İşlev, Unicode kodunu temsil eden bir tamsayı döndurur. sahip olduğun karakterin değeri işleve iletildi.

ord() yönteminin sözdizimi burada:

ord() sadece bir karakter kabul eder. Birden çok karakter uzerinde ord() çalƒ±≈ütƒ±rmak istiyorsanƒ±z, bir dizeden her bir karakteri almanƒ±z ve ord() kullanmanƒ±z gerekir.

ord(), chr() yönteminin tersidir. chr() bir Unicode değeriyle ilişkili karakteri döndururken, ord() belirli bir karakterin Unicode değerini döndurur.

Ord() √∂ƒüesinin yalnƒ±zca sayƒ±larla deƒüil, tum Unicode karakterlerle çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± ve Edebiyat. √ñrneƒüin, bu y√∂ntemle sembolleri kullanabilirsiniz.

ord Python Örnekleri

ord()’un nasƒ±l olabileceƒüini g√∂stermek için birkaç √∂rnek kullanalƒ±m. Python’da kullanƒ±lƒ±r.

ord() Python Örneği: Bir Karakter

Lise bilgisayar bilimi √∂ƒürencilerinin Unicode √∂ƒürenmesini kolayla≈ütƒ±ran bir ba≈üvuru uygulamasƒ± olu≈üturduƒüumuzu varsayalƒ±m. Programƒ±mƒ±z bir karakter alƒ±r ve o karakterin Unicode kod deƒüerini d√∂ndurur. ƒ∞≈üte b√∂yle bir program yapmak için kullanabileceƒüimiz kod:

kodunu girin ve Unicode kod noktasƒ±nƒ± almak istediƒüimiz K (buyuk harf) deƒüerini girin, a≈üaƒüƒ±daki 烱ktƒ±yƒ± alƒ±yoruz:

Kodun ilk satƒ±rƒ±nda, Python input( ) i≈ülevi, bir karakterin kendi Unicode kod deƒüerine d√∂nu≈üturulmesini ister. Ardƒ±ndan, bir sonraki satƒ±rda, kullanƒ±cƒ±nƒ±n girdisini Unicode nesne deƒüerine d√∂nu≈üturmek için ord() kullanƒ±rƒ±z.

Kullanƒ±cƒ±ya programa eklediƒüi karakterin Unicode deƒüerini s√∂yleyen bir ifade yazdƒ±rƒ±yoruz.Bu durumda karakterin kod noktasƒ± 75’tir. programƒ±mƒ±z tarafƒ±ndan d√∂ndurulur.

Unicode, daha √∂nce tartƒ±≈üƒ±ldƒ±ƒüƒ± gibi, her karakter için sayƒ±lar içerir. Yani, sol k√∂≈üeli parantez karakterinde (ord() kullanƒ±rsak >>[), √∂rneƒüin, kodumuz ≈üunu d√∂ndurur:

ord() Python Örneği: Birden Çok Karakter

ord() y√∂ntem bir seferde yalnƒ±zca bir karakter alƒ±r. ord() y√∂nteminden iki karakter geçirirseniz ≈üunlar olur:

Kodumuz şunu döndurur:

Tum karakterlerin Unicode deƒüerini kontrol etmek istiyorsanƒ±z daha uzun bir dizi içinde, dizinizi b√∂lmeniz gerekecek.

"Python.Engineering, hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Diyelim ki, bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n adƒ±nƒ±n √∂zel bir karakter içerip içermediƒüini kontrol eden bir program olu≈üturuyoruz. Bu program √∂ncelikle dizgedeki her karakterin Unicode deƒüerine ihtiyaç duyar.

Bir Python for d√∂ngusu dizimizdeki her karakteri yinelemek ve karakterin Unicode kodunu almak için. ƒ∞≈üte kod ≈üunu kullanabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Ayrƒ±ntƒ±lara geçelim. ƒ∞lk olarak, adƒ±nda bir Python deƒüi≈ükeni tanƒ±mlƒ±yoruz. hangi kullanƒ±cƒ±_adƒ± depolar kullanƒ±cƒ±mƒ±zƒ±n adƒ±. Ardƒ±ndan, user_name dizesindeki her harf boyunca yinelenen bir for d√∂ngusu olu≈ütururuz.

Programımız ord() dizemizdeki her karakterin Unicode kod değerini almak ve bu değeri yazdırır.

G√∂rduƒüunuz gibi programƒ±mƒ±z dizgemizdeki her karakter için Unicode kod deƒüerlerini alƒ±p konsola yazdƒ±rdƒ±.

Sonuç

Python’daki ord() y√∂ntemi, bir karakteri Unicode kod deƒüerine d√∂nu≈üturur. Bu y√∂ntem tek bir karakteri kabul eder. Yanƒ±t olarak karakterin sayƒ±sal Unicode deƒüerini alƒ±rsƒ±nƒ±z.

ord() y√∂ntemi, bir dizenin √∂zel karakterler içerip içermediƒüini kontrol etmek istiyorsanƒ±z kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r. Bunun nedeni, her karakterin belirli bir Unicode deƒüerine sahip olmasƒ±dƒ±r. Belirli bir karakterin alfasayƒ±sal olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± veya olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak için bu deƒüerleri kullanabilirsiniz. √∂zel bir karakterdir.

Python hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n. Pyth’i nasƒ±l √∂ƒüreneceƒüiniz konusunda uygulanabilir tavsiyeler bulacaksƒ±nƒ±z Python ustasƒ± olma yolunuzu çizebilmeniz için bu kƒ±lavuzda.