Python düzeni

| | | |

Python ord() y√∂ntemi, bir karakteri kendi Unicode koduna d√∂nu≈üturur. ord() y√∂ntemi bir arguman alƒ±r: tek bir Unicode karakteri içeren bir dize. Bu y√∂ntem, Unicode’da o karakteri temsil eden bir tamsayƒ± d√∂ndurur.

Bir karakteri kar≈üƒ±lƒ±k gelen Unicode koduna d√∂nu≈üturmeniz gereken bir durumla kar≈üƒ±la≈üabilirsiniz. √ñrneƒüin, Python’da emojiler ve diƒüer √∂zel karakterler için her dizeyi kontrol etmesi gereken bir profil guncelleme formu olu≈üturuyor olabilirsiniz. Bu karakterlerin formda kullanƒ±lmasƒ±na izin verilmez.

Python, karakteri, karakterin Unicode kodunu temsil eden bir tam sayıya dönuşturen yerleşik bir işleve sahiptir: ord().

Bu √∂ƒüreticide, bir karakteri Unicode koduna d√∂nu≈üturmek için Python ord() y√∂ntemini nasƒ±l kullanacaƒüƒ±mƒ±zƒ± tartƒ±≈üacaƒüƒ±z. Ayrƒ±ca bir Python programƒ±nda kullanƒ±lan ord() y√∂nteminin birkaç √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz.

Unicode Refresher

Bilgisayarlar, temel duzeyde, sayılarla uğraş. Bilgisayarlarda görunen harfler, bilgisayarlar tarafından bir sayı listesi olarak saklanır.

Geçmi≈üte, karakterleri saklamanƒ±n yuzlerce farklƒ± yolu vardƒ±. √áoƒüu zaman, bu y√∂ntemler uluslararasƒ± dilleri veya √∂zel karakterleri kapsayacak kadar yeterli karakter içermiyordu.

Her ≈üey 1991’de deƒüi≈üti. Bu yƒ±l, Unicode Konsorsiyumu adlƒ± bir kurulu≈ü, karakterlerin nasƒ±l temsil edilebileceƒüine ili≈ükin standart bir belirtim yayƒ±nladƒ±. bilgisayarlarla.

Unicode Standard, her karakter için benzersiz bir numara saƒülar ve birden çok dili ve tum √∂zel karakterleri destekler. Bugun, tum modern yazƒ±lƒ±m saƒülayƒ±cƒ±larƒ± tarafƒ±ndan benimsenmi≈ütir. Ayrƒ±ca Python dili, programlama dilindeki dizeleri temsil etmek için Unicode’u kullanƒ±r.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Unicode, mumkun olan her karakteri atar. bir bilgisayarda temsil edilebilir — semboller, boşluklar ve emojiler dahil — benzersiz bir kod ile. Bu kod, bilgisayarların okuduğu metni anlamasını kolaylaştırır.

√ñrneƒüin, burada a ile e arasƒ±ndaki kuçuk harf karakterleri için Unicode deƒüerleri verilmi≈ütir. Temel Latin alfabesi:

Python Ord()

Python ord() yöntemi, belirli bir karakterin Unicode kodunu döndurur. Bu değer bir sayı olarak gösterilir. ord() yöntemi tek seferde tek bir karakter uzerinde.

√ñrneƒüin, bir dizedeki her karakterin √∂zel bir karakter içerip içermediƒüini kontrol etmek istediƒüinizi varsayalƒ±m. ord() bunu yapmak için.

Python ord() işlevi bir bağımsız değişkeni kabul eder: Unicode kod değerini almak istediğiniz karakter. İşlev, Unicode kodunu temsil eden bir tamsayı döndurur. sahip olduğun karakterin değeri işleve iletildi.

ord() yönteminin sözdizimi burada:

ord() sadece bir karakter kabul eder. Birden çok karakter uzerinde ord() çalƒ±≈ütƒ±rmak istiyorsanƒ±z, bir dizeden her bir karakteri almanƒ±z ve ord() kullanmanƒ±z gerekir.

ord(), chr() yönteminin tersidir. chr() bir Unicode değeriyle ilişkili karakteri döndururken, ord() belirli bir karakterin Unicode değerini döndurur.

Ord() √∂ƒüesinin yalnƒ±zca sayƒ±larla deƒüil, tum Unicode karakterlerle çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± ve Edebiyat. √ñrneƒüin, bu y√∂ntemle sembolleri kullanabilirsiniz.

ord Python Örnekleri

ord()’un nasƒ±l olabileceƒüini g√∂stermek için birkaç √∂rnek kullanalƒ±m. Python’da kullanƒ±lƒ±r.

ord() Python Örneği: Bir Karakter

Lise bilgisayar bilimi √∂ƒürencilerinin Unicode √∂ƒürenmesini kolayla≈ütƒ±ran bir ba≈üvuru uygulamasƒ± olu≈üturduƒüumuzu varsayalƒ±m. Programƒ±mƒ±z bir karakter alƒ±r ve o karakterin Unicode kod deƒüerini d√∂ndurur. ƒ∞≈üte b√∂yle bir program yapmak için kullanabileceƒüimiz kod:

kodunu girin ve Unicode kod noktasƒ±nƒ± almak istediƒüimiz K (buyuk harf) deƒüerini girin, a≈üaƒüƒ±daki 烱ktƒ±yƒ± alƒ±yoruz:

Kodun ilk satƒ±rƒ±nda, Python input( ) i≈ülevi, bir karakterin kendi Unicode kod deƒüerine d√∂nu≈üturulmesini ister. Ardƒ±ndan, bir sonraki satƒ±rda, kullanƒ±cƒ±nƒ±n girdisini Unicode nesne deƒüerine d√∂nu≈üturmek için ord() kullanƒ±rƒ±z.

Kullanƒ±cƒ±ya programa eklediƒüi karakterin Unicode deƒüerini s√∂yleyen bir ifade yazdƒ±rƒ±yoruz.Bu durumda karakterin kod noktasƒ± 75’tir. programƒ±mƒ±z tarafƒ±ndan d√∂ndurulur.

Unicode, daha √∂nce tartƒ±≈üƒ±ldƒ±ƒüƒ± gibi, her karakter için sayƒ±lar içerir. Yani, sol k√∂≈üeli parantez karakterinde (ord() kullanƒ±rsak >>[), √∂rneƒüin, kodumuz ≈üunu d√∂ndurur:

ord() Python Örneği: Birden Çok Karakter

ord() y√∂ntem bir seferde yalnƒ±zca bir karakter alƒ±r. ord() y√∂nteminden iki karakter geçirirseniz ≈üunlar olur:

Kodumuz şunu döndurur:

Tum karakterlerin Unicode deƒüerini kontrol etmek istiyorsanƒ±z daha uzun bir dizi içinde, dizinizi b√∂lmeniz gerekecek.

"Python.Engineering, hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Diyelim ki, bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n adƒ±nƒ±n √∂zel bir karakter içerip içermediƒüini kontrol eden bir program olu≈üturuyoruz. Bu program √∂ncelikle dizgedeki her karakterin Unicode deƒüerine ihtiyaç duyar.

Bir Python for d√∂ngusu dizimizdeki her karakteri yinelemek ve karakterin Unicode kodunu almak için. ƒ∞≈üte kod ≈üunu kullanabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Ayrƒ±ntƒ±lara geçelim. ƒ∞lk olarak, adƒ±nda bir Python deƒüi≈ükeni tanƒ±mlƒ±yoruz. hangi kullanƒ±cƒ±_adƒ± depolar kullanƒ±cƒ±mƒ±zƒ±n adƒ±. Ardƒ±ndan, user_name dizesindeki her harf boyunca yinelenen bir for d√∂ngusu olu≈ütururuz.

Programımız ord() dizemizdeki her karakterin Unicode kod değerini almak ve bu değeri yazdırır.

G√∂rduƒüunuz gibi programƒ±mƒ±z dizgemizdeki her karakter için Unicode kod deƒüerlerini alƒ±p konsola yazdƒ±rdƒ±.

Sonuç

Python’daki ord() y√∂ntemi, bir karakteri Unicode kod deƒüerine d√∂nu≈üturur. Bu y√∂ntem tek bir karakteri kabul eder. Yanƒ±t olarak karakterin sayƒ±sal Unicode deƒüerini alƒ±rsƒ±nƒ±z.

ord() y√∂ntemi, bir dizenin √∂zel karakterler içerip içermediƒüini kontrol etmek istiyorsanƒ±z kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r. Bunun nedeni, her karakterin belirli bir Unicode deƒüerine sahip olmasƒ±dƒ±r. Belirli bir karakterin alfasayƒ±sal olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± veya olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak için bu deƒüerleri kullanabilirsiniz. √∂zel bir karakterdir.

Python hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n. Pyth’i nasƒ±l √∂ƒüreneceƒüiniz konusunda uygulanabilir tavsiyeler bulacaksƒ±nƒ±z Python ustasƒ± olma yolunuzu çizebilmeniz için bu kƒ±lavuzda.

Bu makalenin sorunu çözmenize yardımcı olduğunu umuyoruz. Python düzeni dışında, exp ile ilgili diğer konulara bakın.

Python'da başarılı olmak ister misiniz? en iyi Python çevrimiçi kursları 2022 hakkındaki incelememize bakın. Veri Bilimi ile ilgileniyorsanız, R'de programlamayı nasıl öğreneceğinizi de kontrol edin.

Bu arada, bu materyal diğer dillerde de mevcuttur:Cornwall Nickolson

Milan | 2022-11-27

find her şey biraz kafa karıştırıcı 😭 Python düzeni karşılaştığım tek sorun değil. Lisans tezimde kullanacağım

Anna Schteiner

California | 2022-11-27

Açıkladığın için teşekkürler! Ben Python düzeni'a takılıp kalmıştım. birkaç saattir uğraşıyorum, sonunda hallettim 🤗. Geri bildirim ile yarın geri dönecek

Schneider Sikorski

San Francisco | 2022-11-27

find her şey biraz kafa karıştırıcı 😭 Python düzeni karşılaştığım tek sorun değil. Umarım artık ortaya çıkmaz

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

12 answers

NUMPYNUMPY

Flake8: Ignore specific warning for entire file

12 answers

NUMPYNUMPY

glob exclude pattern

12 answers

NUMPYNUMPY

How to avoid HTTP error 429 (Too Many Requests) python

12 answers

NUMPYNUMPY

Python CSV error: line contains NULL byte

12 answers

NUMPYNUMPY

csv.Error: iterator should return strings, not bytes

12 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

sin

How to specify multiple return types using type-hints

exp

Printing words vertically in Python

exp

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

cos

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically