Metoda Pythona | os.ścieżka.join()

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metoda łączenia umożliwia łączenie wielu ścieżek przy użyciu przypisanego ogranicznika. Na przykład w systemie Windows separatorem jest ukośnik odwrotny (prawy ukośnik), ale w systemie Linux funkcja separatora jest przypisana do ukośnika prawego. Jak to działa:
import os print( os.path.join ((r`C :Python27Toolspynche`, `ChipViewer.py`)) ) # C:Python27ToolspyncheChipViewer.py 
W tym przykładzie połączyliśmy ze sobą ścieżki katalogu i pliku, aby uzyskać działającą ścieżkę. metoda join nie wskazuje wyniku końcowego Moduł systemu operacyjnego w Pythonie zapewnia funkcje do interakcji z systemem operacyjnym System operacyjny jest częścią standardowych modułów narzędziowych Pythona Ten moduł zapewnia przenośny sposób korzystania z funkcji zależnych od systemu operacyjnego os. path module to podmoduł modułu systemu operacyjnego w Pythonie używany do manipulacji typowymi ścieżkami.os.path.join (()) metoda w Pythonie inteligentnie łączy jeden lub więcej komponentów ścieżki.Ta metoda łączy różne komponenty ścieżki z dokładnie jednym separatorem katalogów (`/`) po każdej niepustej części z wyjątkiem ostatniego p składnik. Jeśli ostatni składnik ścieżki do scalenia jest pusty, na końcu wstawiany jest separator katalogu (`/`). Jeśli komponent ścieżki reprezentuje ścieżkę bezwzględną, wszystkie poprzednio połączone komponenty są usuwane, a łączenie jest kontynuowane od komponentu ścieżki bezwzględnej.
Składnia: os.path.join ((ścieżka, *ścieżki) Parametr: ścieżka: Obiekt podobny do ścieżki, reprezentujący ścieżkę systemu plików. *ścieżka: Obiekt podobny do ścieżki, reprezentujący ścieżkę systemu plików. Reprezentuje komponenty ścieżki, które mają zostać połączone. Obiekt podobny do ścieżki to albo łańcuch znaków, albo obiekt bajtów reprezentujący ścieżkę. Uwaga: Specjalna składnia *args (tutaj *ścieżki) w definicjach funkcji w pythonie służy do przekazywania zmiennej liczby argumentów do funkcji Return Type: Ta metoda zwraca ciąg znaków, który reprezentuje połączone komponenty ścieżki. 

Kod: użycie os.path.join (metoda() do łączenia różnych komponentów ścieżki

# Program w Pythonie wyjaśniający os.path.join (metoda() # importing os module import os # Path path = "/home" # Dołącz różne komponenty ścieżki print( os.path.join ((ścieżka, "Użytkownik/Pulpit", "plik.txt")) # Ścieżka ścieżki = "Użytkownik/Dokumenty" # Dołącz do różnych komponentów ścieżki print( os.path.join ((ścieżka, "/home", " file.txt")) # W powyższym przykładzie `/home` # reprezentuje ścieżkę bezwzględną # więc wszystkie poprzednie komponenty tj. Użytkownik / Dokumenty # są wyrzucane, a łączenie jest kontynuowane # od komponentu ścieżki bezwzględnej tj. / home. # Ścieżka ścieżki = "/Użytkownik" # Dołącz do różnych komponentów ścieżki print( os.path.join ( (ścieżka, "Downloads", "file.txt", "/home")) # W powyższym przykładzie `/User` i `/home` # oba reprezentują ścieżkę bezwzględną # ale `/home` to ostatnia wartość # więc wszystkie poprzednie komponenty przed `/home` # zostaną odrzucone, a dołączanie będzie # kontynuowane z `/home` # Path path = "/home" # Dołącz do różnych komponentów ścieżki print( os.path.join ((ścieżka, "User/Public/", "Documents", "")) # W powyższym przykładzie ostatnim # składnikiem ścieżki jest pusty # więc separator katalogu (`/`) # zostanie umieszczony na końcu # wraz z połączoną wartością 

Wyjście:

/home/User/Desktop/file.txt /home/file.txt /home /home/User/Public/Documents/ 

Łączenie komponentów ścieżki

W poprzednim przykładzie celowo użyłem ukośnika „/” do oddzielenia komponentów ścieżki. jest w zasadzie w porządku, ale nie re polecane. Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja była wieloplatformowa, ta opcja nie jest odpowiednia. Na przykład niektóre starsze wersje systemu Windows rozpoznają tylko ukośnik „” jako separator. Ale nie martw się, Python doskonale rozwiązuje ten problem dzięki os.path.join ( ( ) Przepiszmy przykład z poprzedniego akapitu za pomocą tej funkcji:
os.path.exists ( os .path.join ( (`sample_data`, `README.md`)) 

Zarchiwizowana wersja

os.path.join (() w Pythonie os.path.join ( () łączy jeden lub więcej składników ścieżki. Ta metoda łączy różne składniki ścieżki z dokładnie jednym separatorem katalogów (' / ') po każdej niepustej części z wyjątkiem ostatniego składnika ścieżki. Jeśli ostatni składnik ścieżki do przyłączenia jest pusta, a na końcu umieszczany jest separator katalogów (' / ').
Jeśli składnik ścieżki reprezentuje ścieżkę bezwzględną, wówczas wszystkie wcześniej połączone komponenty są odrzucane, a połączenie jest kontynuowane z komponentem ścieżki bezwzględnej.

Składnia: os.path.join ( (ścieżka, * ścieżki)

< em>Parametr:
ścieżka : obiekt przypominający ścieżkę reprezentujący ścieżkę systemu plików.
* ścieżka : ścieżka podobny do obiektu reprezentującego ścieżkę systemu plików. Reprezentuje komponenty ścieżki, które mają zostać połączone.
Obiekt podobny do ścieżki to albo ciąg znaków, albo obiekt bajtów reprezentujący ścieżkę.

Uwaga: Specjalna składnia * args (tutaj * ścieżki) w definicjach funkcji w Pythonie jest używany aby przekazać zmienną liczbę argumentów do funkcji.

Return Type: Ta metoda zwraca ciąg znaków, który reprezentuje połączone składniki ścieżki.

Kod: przy użyciu os.path .join ( () metoda łączenia różnych składników ścieżki


# Program w języku Python aby wyjaśnić metodę os.path.join ( ()

<) p>
# import modułu systemu operacyjnego

import os


# Ścieżka

ścieżka = "/ home"


# Dołącz do różnych składniki ścieżki

print ( os.path.join ( (ścieżka, "User / Desktop" , "file.txt" ))


# Ścieżka

ścieżka = "User / Documents"


# Dołącz do różnych komponentów ścieżki

print ( os.path.join ( (ścieżka, "/ home" , " file.txt " ))


# W powyższym przykładzie ' / dom '
# reprezentuje ścieżkę bezwzględną
# więc wszystkie poprzednie komponenty tj. użytkownik/dokumenty < br> # odrzucone i załącznik jest kontynuowany
# z komponentu ścieżki bezwzględnej, tj. / home.# Ścieżka

ścieżka = "/ User"


# Dołącz do różnych składników ścieżki

print ( os.path.join ( (ścieżka, "Pobrane" , "file.txt" , "/ home" ))


# In powyższy przykład ' / User ' i ' / home '
# oba reprezentują ścieżkę bezwzględną < br> # ale ' / home ' - ostatnia wartość
# więc wszystkie poprzednie c elementy przed ' / dom '
# zostanie pominięte i połączone
# kontynuuj z ' / dom '


# Ścieżka

ścieżka = "/ home"


# Dołącz do różnych komponentów ścieżki

print (os.path. join (path, "Użytkownik / Publiczny /" , "Dokumenty" , ""))


# W powyższym przykładzie ostatni
# składnik ścieżki jest pusty < br /> # więc separator katalogu (' / ')
# zostanie umieszczony na końcu
# wraz z połączoną wartością

Wyjście:

/home/User/Desktop/file.txt /home/file.txt / home / home / User / Public / Documents /

Link: https://docs.python.org/3/library/os.path.html