Zip_entry_close() PHP 函數

| | | | | | | | | | | | |
語法:
bool zip_entry_close ($zip_entry)
參數:zip_entry_close() 函數有一個參數$zip_entry。這是一個必需參數,指定 zip 寫入資源。返回值:成功時返回 true,失敗時返回 False。錯誤和異常:
  • zip要關閉的存檔必須首先使用 PHP zip_entry_open() 函數打開,否則 PHP zip_entry_close() 函數將發出 PHP 警告。
  • 如果 zip 存檔無效,則 zip_entry_close() 函數會返回 ER_OPEN 錯誤。
  • 如果 zip 存檔為空,則 zip_entry_close() 函數會返回 ER_NOZIP 錯誤。
假設 zip 文件 article.zip 包含以下文件:
content.xlsx 以下程序說明 PHP 中的 zip_entry_close() 函數:程序 1:<代碼><代碼>
// 打開壓縮包$zip_handle = zip_open ( " C: /xampp/htdocs/article.zip" ); $zip_entry = zip_read ( $zip_handle );
// 打開壓縮包zip_entry_open ( $zip_handle , $zip_entry , "rb" ); $file = zip_entry_name ( $zip_entry );
// 關閉壓縮包$flag = zip_entry_close ( $zip_entry ); if ( $flag == true) echo ( " Zip Entry Archive: " . $file . " 已成功關閉。 " ); else echo ( " Zip Entry Archive: " . $file . "無法關閉。" ); zip_close ( $zip_handle ); ?> 輸出:
Zip Entry Archive: article/content.xlsx已成功關閉。
假設壓縮文件 article.zip 包含以下文件:
content.xlsx
gfg.pdf
image.jpeg
程序 2:<代碼>
//打開壓縮包$zip_handle = zip_open ( " C: /xampp/htdocs/article.zip" ); if ( is_resource ( $zip_handle )) { while ( $zip_entry = zip_read ( $zip_handle )) { //打開郵編 $file = zip_entry_open ( $zip_handle , $zip_entry , " rb " ); $file_name = zip_entry_name ( $zip_entry ); if ( $file == true) { echo ( "Zip Entry Archive:" . $file_name . " 已被成功打開。 " . "
"
); // 關閉 zip 歸檔入口 $flag = zip_entry_close ( $zip_entry ) ; if ( $flag == true ) echo ( "Zip Entry Archive:" . $file_name . "已成功關閉。" . "< br >" ); else echo ( " Zip Entry Archive: " . $file_name . "cannot被關閉。" . "
"
); } else echo ( "Zip 條目無法打開。 " ); } // 關閉壓縮包 zip_close ( $zip_handle ); }
else echo ( “打開失敗” . $zip_handle ); ?>
輸出:
Zip Entry Archive:article/content.xlsx 已成功打開。 Zip 條目存檔:article/content.xlsx 已成功關閉。 Zip Entry Archive:article/gfg.pdf 已成功打開。 Zip Entry Archive: article / gfg.pdf 已成功關閉。 Zip 條目存檔:article/image.jpeg 已成功打開。 Zip 條目存檔:文章/image.jpeg 已成功關閉。
鏈接: http://php.net/manual/en/function.zip-entry-close。 php