Python`da arka planda dosya yazma

| | | | | |

python3


Dosya yazmak için # Python3 programı
# arka plan


# Akışları ve zamanı içe aktar
#modules

import threading

import time


# Miras temel sınıf ' Konu '

class AsyncWrite (threading.Thread):

def __ init __ ( < c ode class = "color1"> self , text, out):


# init üst sınıf çağrısı

threading.Thread .__ init __ ( self )

self . text = text

self . out = out


def çalıştır ( self ):

< br>

f = ( öz . çıkış, < kod sınıfı = "dize"> "a" )

f. write ( self . metin + `` )

f.close ()


# yazdıktan sonra 2 saniye bekleyin

# dosya

time.sleep ( 2 )

< kod sınıfı = "tanımsız boşluklar"> yazdır ( " " ,

self .out)


def Ana ():

mesaj = "Geeksforgeeks "

arka plan = AsyncWrite (mesaj, ` out.txt` )

background.start ()

< br>

print ( "Program yazarken devam edebilir " )

print ( " başka bir dizide " )

yazdır ( "100 + 400 =" , 100 + 400 )

# arka plan iş parçacığının bitmesini bekleyin

background.join ()

print ( " iş parçacığı tamamlandı " )


if __ name__ = = `__main__` < kod sınıfı = "düz">:

Ana ()


Çıktı:

Depolanacak bir dize girin: HelloWorld Program başka bir diziye yazarken devam edebilir 100 + 400 = 500 Bitti arka plan dosyası out.txt`ye yaz İş parçacığı tamamlanana kadar beklendi 

Program sizden string girmenizi isteyecek ve iki sayının toplamını hesaplayacaktır, arka planda ise "girilen stringi" "out.txt" isimli bir çıktı dosyasına yazar. "Asyncwrite.py" dosyasının bulunduğu klasörü kontrol edin. var ve ' adlı bir dosya da bulacaksınız. çıkış.txt ' dizinizi saklayacaktır.

Amaç:
Arka planda giriş dosyalarının genel amacı, verilerinizi arka planda bir dosyaya ekleyebilmenizdir. aynı zamanda programı programda başka bir görevi gerçekleştirmeye zorlar. Aynı kullanıcı için başka bir görev gerçekleştirirken bir kullanıcıdan alınan verileri bir dosyaya yazabilirsiniz.

Bağlantı:

 • Python3 Temelleri
 • Python3 orta seviye konular
 • Shop

  Learn programming in R: courses

  $

  Best Python online courses for 2022

  $

  Best laptop for Fortnite

  $

  Best laptop for Excel

  $

  Best laptop for Solidworks

  $

  Best laptop for Roblox

  $

  Best computer for crypto mining

  $

  Best laptop for Sims 4

  $

  Latest questions

  NUMPYNUMPY

  psycopg2: insert multiple rows with one query

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  How to convert Nonetype to int or string?

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  How to specify multiple return types using type-hints

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

  12 answers

  News


  Wiki

  Python OpenCV | cv2.putText () method

  numpy.arctan2 () in Python

  Python | os.path.realpath () method

  Python OpenCV | cv2.circle () method

  Python OpenCV cv2.cvtColor () method

  Python - Move item to the end of the list

  time.perf_counter () function in Python

  Check if one list is a subset of another in Python

  Python os.path.join () method