SymPy | Python`da Partition.as_dict ()

| |

Partition.as_dict (): as_dict () — bir bölümü sözlük olarak döndüren güzel Python kitaplığı işlevi. Bu sözlükte anahtarlar bölüm tamsayılarıdır. — bu, bu tam sayının katıdır.

Sözdizimi: sympy.combinatorics.partitions.Partition.as_dict ()

Dönüş: Sözlük olarak bölümleme

Kod # 1: as_dict () örneği

# Python kodunu açıklayan
# SymPy.as_dict ()


# SymPy içe aktarma kitaplıklar

’dan sympy.utilities.iterables < kod sınıfı = "anahtar kelime"> içe aktar default_sort_key

’dan sympy.combinatorics.partitions içe aktar Bölüm

sympy.abc import x, y

’dan sympy.combinatorics.partitions import IntegerPartition


# sympy.combinatorics.partitions.Partition.as_dict () yöntemini kullanma

IntegerPartition ([ 11 ] * 3 + [ 342 ] + [ 13 ] * 4 ). As_dict ()

Çıkış:

{11: 3, 13: 4, 342: 1}

Kod # 2: as_dict () örneği

# Python kodunu açıklayan
# SymPy.as_dict ()


< kod sınıfı = "yorumlar"> # SymPy kitaplıklarını içe aktar

’dan sympy.utilities.iterables import default_sort_key

sympy.combinatorics.partitions import Partition

’dan sympy.abc import x, y

’dan sympy.combinatorics.partitions import IntegerPartition


# sympy.combinatorics.partitions.Partition.as_dict () yöntemini kullanma

IntegerPartition ([ 100 ] * 100 + [ 342 ] * 10 + [ 13 ] + [ 223 2 ]). as_dict ()

Çıktı:

{13: 1, 100: 100, 342: 10, 2232: 1}