Python`da str.maketrans

|
str.translate () için toplu karakter değiştirme tablosunu döndürür.

str.maketrans (fromto [, to [, tonone]])

-> dict < /p>

başlangıç noktası: Birlik [str | dict] - Yalnızca bir argüman varsa, tamsayıları (Unicode gösterimi) veya dizeleri (bir karakter uzunluğunda) göstermesi beklenir: tamsayılar, dizeler veya & # x27; Yok & # x27; - py3.0’da sözlük desteği eklendi. Eğer & # x27; için & # x27; belirtilirse, bir dize beklenir (aşağıya bakın).

to: İsteğe bağlı [str] - Belirtilmişse, dizeler & # x27; itibaren & # x27; ve & # x27; için & # x27; aynı uzunlukta olmalıdır.

ton: İsteğe bağlı [str] - + py3.0 & # x27; Yok & # x27 ;.


Bu statik sınıf yöntemi, str.translate () .

  trans_table = str.maketrans ({
’ a’: ’b’ ,
’r’:’ t’,
’ z’: Yok,
})
# {97:’ b’, 114: ’t’, 122: Yok}

trans_table = str.maketrans (’ar’,’ bt’ , ’z’)
# {97: 98, 114: 116, 122: Yok}

’ arroz’.translate ( trans_table)
# ’btto’

Not

Python 2 yalnızca dize bekleyen iki bağımsız değişkeni destekledi.