işaret python eşit değil

SQL e≈üit deƒüil operat√∂ru <> ile temsil edilir. Bu operat√∂r, bir veritabanƒ±ndan belirli bir ko≈üulu kar≈üƒ±lamayan satƒ±rlarƒ± seçmenizi saƒülar. != operat√∂ru, bir WHERE ifadesinde kullanƒ±lƒ±r. != operat√∂ru <> yerine kullanƒ±labilir. bazƒ± SQL √∂rneklerinde.

Hiç bir alanƒ±n içeriƒüinin belirli bir deƒüere e≈üit olmadƒ±ƒüƒ± satƒ±rlarƒ± seçmek istediniz mi? ≈ûanslƒ±sƒ±nƒ±z çunku SQL’de bu amaç için olu≈üturulmu≈ü bir operat√∂r var.

Satƒ±rlarƒ±, alanlarƒ±ndan birinin veya daha fazlasƒ±nƒ±n olup olmadƒ±ƒüƒ±na g√∂re seçebilirsiniz‚Äô deƒüerler belirli bir deƒüere e≈üit deƒüildir.

Bu kılavuzda, SQL not equal operatörunu kullanmaktan bahsedeceğiz. Başlamanıza yardımcı olacak bir örneğe bakacağız.

SQL Eşit Değil

SQL e≈üit deƒüil operat√∂ru <>’dƒ±r. Bunu bir WHERE ifadesinde belirtmelisiniz. Bu, belirli bir sutunun içeriƒüinin belirttiƒüiniz deƒüere e≈üit olmadƒ±ƒüƒ± satƒ±rlarƒ± seçmenize olanak tanƒ±r. != √∂ƒüesini bazƒ± SQL surumlerinde e≈üit olmayan bir ifade olarak da kullanabilirsiniz.

SQL’deki tipik bir sorguya bir g√∂z atalƒ±m:

SQL SELECT deyimi, belirttiƒüiniz tablodaki sutun adlarƒ±na bakar (bu √∂rnekte, adlarƒ±). SQL WHERE yan tumcesi, e≈üit deƒüildir ifadesi için ko≈üul ko≈üulumuzun gideceƒüi yerdir.

Geleneksel ISO standardƒ± SQL’de, e≈üit olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± temsil eder <>. Diƒüer surumlerde != kullanabilirsiniz. Hangisini kullanacaƒüƒ±nƒ±zdan emin deƒüilseniz, kesinlikle i≈üe yaradƒ±ƒüƒ±ndan standarda baƒülƒ± kalƒ±n. Patlama e≈üitinin, diƒüer programlama dillerinin e≈üit deƒüildir maddesini temsil etme ≈üekline benzer olduƒüu için yaratƒ±ldƒ±ƒüƒ±nƒ± du≈üunun.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Olu≈üturacaƒüƒ±z. "names‚" adlƒ± bir tablo. Bu tabloya bazƒ± kayƒ±tlar ekleyeceƒüiz. Daha sonra tablodaki verileri sorgulamak için e≈üit deƒüil sembolunu kullanacaƒüƒ±z:

Her ikisini de kullandƒ±m <> ve != her ikisinin de bu durumda çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için. Bu veritabanƒ±nƒ± barƒ±ndƒ±rmak için bir Repl.it sanal alanƒ±nda sqlite3 kullanƒ±yorum. Farklƒ± bir kod duzenleyici veya SQL korumalƒ± alan ortamƒ± kullanƒ±yorsanƒ±z deneyiminiz deƒüi≈üebilir.

SQL deyimimizden elde edilen sonuç kumesi ≈üunlarƒ± g√∂sterir:

Sorgumuz, "name‚" "Christina‚" ile e≈üit deƒüildir. "id‚" bir kaydƒ±n d√∂ndurulmesi için 7’ye e≈üit olmamalƒ±dƒ±r. Sen yaptƒ±n! SQL’de kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmaya e≈üit deƒüildir operat√∂runu bu ≈üekilde kullanƒ±rsƒ±nƒ±z.

Sonuç

SQL not equal kullanarak belirli bir deƒüerle e≈üle≈ümeyen bir veritabanƒ±ndaki satƒ±rlarƒ± seçebilirsiniz. ≈ûebeke. SQL’in çoƒüu surumunde, e≈üit deƒüil operat√∂ru, bir kuçuktur ve ardƒ±ndan buyuktur i≈üaretidir (<>).

Bir unlem i≈üareti ve ardƒ±ndan bir e≈üittir i≈üareti (!=) olarak kullanƒ±labilir. SQL’in bazƒ± surumlerinde e≈üit operat√∂r deƒüil. Bu ifade, birbirine e≈üit olup olmadƒ±klarƒ±nƒ± g√∂rmek için iki ifadeyi kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmanƒ±za olanak tanƒ±r.

SQL hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Eksiksiz SQL Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n. Bu kƒ±lavuzda bilginizi ilerletmek için kullanabileceƒüiniz en iyi √∂ƒürenme kaynaklarƒ± hakkƒ±nda uzman tavsiyesi.