Python sıralama lambda

S√∂zlukler sƒ±rasƒ±z veri yapƒ±larƒ±dƒ±r. Verileri depolamak için bir e≈üleme yapƒ±sƒ± kullanƒ±rlar. S√∂zlukler, ilgili verileri tutan çiftler olu≈üturarak anahtarlarƒ± deƒüerlere e≈üler.

Python sorted() y√∂ntemini kullanarak, bir s√∂zluƒüun içeriƒüini deƒüere g√∂re sƒ±ralayabilirsiniz. √ñrneƒüin, bir kahve menusundeki √∂ƒüelerin populerliƒüini sƒ±ralamak için Python’un sorted() y√∂ntemini kullanabilirsiniz. Bu √∂ƒüretici, sorted() y√∂nteminin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± ve bunu bir s√∂zluƒüun içeriƒüini sƒ±ralamak için nasƒ±l kullanabileceƒüinizi tartƒ±≈üacaktƒ±r.

Python sorted() Tazeleme

Python’un yerle≈üik sorted() i≈ülevi, listeler, tanƒ±mlama gruplarƒ± ve s√∂zlukler gibi yinelenebilir nesneleri sƒ±ralamak için kullanƒ±labilir. sorted() i≈ülevi, belirtilen yinelenebilir nesnenin √∂ƒüelerini sƒ±ralar ve yeni sƒ±ralanan deƒüerlerle yeni bir nesne olu≈üturur.

İşte sorted() yönteminin sözdizimi:

Y√∂ntem uç parametrede:

  • nesne: sƒ±ralamak istediƒüiniz yinelenebilir nesne (gerekli)
  • anahtar: √∂zel sƒ±ralama i≈ülemleri gerçekle≈ütirmenizi saƒülayan i≈ülev (isteƒüe baƒülƒ±)
  • ters: nesnenin azalan duzende sƒ±ralanƒ±p sƒ±ralanmayacaƒüƒ±nƒ± belirtir (isteƒüe baƒülƒ±)

Görduğunuz gibi, object gerekli olan tek parametredir. İsteğe bağlı key ve reverse parametrelerini kullanmamaya karar verirseniz, Python nesneyi otomatik olarak artan duzende sıralayacaktır.

Not: Python.Engineering ≈ü√∂yle yazdƒ±: Python’da sort() ve sort() y√∂ntemleriyle ilgili tam kƒ±lavuz. Bu y√∂ntem ve key parametresi hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanƒ±z, Python sort() eƒüiticimize g√∂z atƒ±n.

sorted() y√∂nteminin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için hƒ±zlƒ± bir √∂rnek uzerinden gidelim.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i teknolojilerinden daha emin hissettiklerini belirtti. Bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra i≈ü olanaklarƒ±. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Diyelim ki bir eƒüitim programƒ± yurutuyoruz. Kahve Kulubu (sadakat) mu≈üterilerimizin alfabetik bir listesini almak istiyoruz. Halihazƒ±rda bir mu≈üteri listemiz var, ancak kayƒ±t tarihine g√∂re sƒ±ralanƒ±yor. Listemizi sƒ±ralamak için ≈üu kodu kullanabiliriz:

Kodumuz customers dizisini sıralar ve aşağıdakini döndurur :

Kodumuzun ilk satƒ±rƒ±nda, mu≈üterilerimizin‚Äô isimler; bu listenin adƒ±: mu≈üteriler. Ardƒ±ndan, mu≈üteri adlarƒ± listesini artan duzende sƒ±ralamak için sorted() y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z; bu yeni listenin adƒ±: sorted_customers. Son olarak print() fonksiyonunu kullanarak yeni sƒ±raladƒ±ƒüƒ±mƒ±z listeyi konsola yazdƒ±rƒ±yoruz.

Sözluğu Değere Göre Sırala

Diyelim ki bir s√∂zluƒüunuz var ve onu anahtar/deƒüer çiftlerine g√∂re sƒ±ralamak istiyorsunuz. birlikte iki i≈ülev: items() ve sorted().

items() i≈ülevi ≈üunlarƒ± yapmanƒ±zƒ± saƒülar: bir s√∂zlukteki √∂ƒüeleri alƒ±n. Bu i≈ülevi, bir s√∂zluƒüu deƒüerine g√∂re sƒ±ralamak için sorted() i≈ülevi ve √∂zel bir key parametresi ile birlikte kullanabiliriz. A≈üaƒüƒ±daki ikisini g√∂z √∂nunde bulundurun. √∂rnekler.

Örnek 1: Azalan Duzende Sırala

Kahveye d√∂nelim. Diyelim ki kahve menumuzdeki √∂ƒüelerin yanƒ± sƒ±ra kaç tane √∂ƒüeyi de saklayan bir s√∂zluƒüumuz var? Geçen ay her urunden sipari≈ü verildi Geçen ay en populer kahvenin ne olduƒüunu g√∂rmek istiyoruz, bu yuzden sipari≈ü s√∂zluƒüunu sƒ±ralamaya karar verdik. deƒüerlerin azalan duzeni.

S√∂zluƒüumuzun içeriƒüini deƒüere g√∂re sƒ±ralamak için kullanabileceƒüimiz bir program:

Kodumuz şunu döndurur:

Kodumuzda çok ≈üey oluyor , √∂yleyse onu parçalayalƒ±m.

Kodumuzun başında, kahvelerin adlarını tuşlar< olarak saklayan siparişler adlı bir sözluk tanımlarız. /strong> ve değerler olarak satılan sayı.

Ardƒ±ndan, sipari≈üleri sƒ±ralamak için sorted() y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z. > deƒüere g√∂re s√∂zluk. sorted() y√∂ntemini nasƒ±l kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ±n d√∂kumu burada:

ParametreMetinA烱klama
nesneorders.items() "sipari≈ülerimizdeki‚" s√∂zluk. Yalnƒ±zca "sipari≈üler"i kullanacak olsaydƒ±k, bireysel deƒüerini elde etmek için √∂ƒüenin dizin konumuna ba≈üvurmamƒ±z gerekirdi. Order.items()’i kullanƒ±rsak, listedeki √∂ƒüeleri içeren yinelenebilir bir liste olu≈üturulur.
anahtarkey=lambda x: x[1]Sözluğumuze değere göre sıralama yapmamızı sağlayan bir sıralama mekanizması. Bu, adsız bir işlev olan bir Lambda işlevi örneğidir.
reversereverse=True< /td>Verilerimizin azalan duzende sıralanmasını istediğimizi belirtir.

< p>Son olarak, sort_order yöntemimizde oluşturulan her öğe arasında dolaşan ve hem anahtar adını hem de değerini belirlediğimiz sırayla sıralayarak yazdıran bir for döngusu oluştururuz sort_order işlevinde.

Örnek 2: Artan Duzende Sırala

Benzer ≈üekilde, kafemizde satƒ±lan en az populer içeceƒüi bulmak istersek, aynƒ± kodu kullanabiliriz yukarƒ±daki gibi ancak reverse=True parametresi olmadan. ƒ∞≈üte bunun için bir kod √∂rneƒüi:

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda a≈üaƒüƒ±daki deƒüerler d√∂ndurulur: < /p>

Sizin gibi g√∂rebileceƒüiniz gibi, kodumuz, her birinin sayƒ±sƒ±na g√∂re artan duzende duzenlenmi≈ü bir √∂ƒüe listesi d√∂ndurdu. geçen ay sipari≈ü edilen √∂ƒüe.

Liste Anlama

Ayrƒ±ca, s√∂zluk içeriƒüini deƒüere g√∂re sƒ±ralamak için liste kavramayƒ± kullanabiliriz. Liste anlama, Python’da listeler olu≈üturmak için kƒ±sa bir tekniktir ve daha karma≈üƒ±k sƒ±ralama y√∂ntemleri olu≈üturuyorsanƒ±z yerden tasarruf saƒülayabilir.

Kahve sipari≈ülerimizi sayƒ±ya g√∂re artan duzende sƒ±ralamak için kullanacaƒüƒ±mƒ±z kod burada Liste anlama kullanƒ±larak sipari≈ü edilen her kahve için:

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir eğitim kampı ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayalimdeki işi buldum. hayattaki değerlerim ve hedeflerim!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda a≈üaƒüƒ±daki yanƒ±t d√∂ndurulur :

Kodumuzun sonucu, orders listesinin içeriƒüini artan duzende sƒ±raladƒ±ƒüƒ±mƒ±z yukarƒ±daki √∂rneƒüimizle aynƒ±ydƒ±. Ancak, bir sort_orders deƒüi≈ükeni tanƒ±mlamak ve sƒ±ralanmƒ±≈ü listeyi yinelemek için ayrƒ± bir for d√∂ngusu olu≈üturmak yerine, liste anlama tekniƒüini kullanarak bir liste olu≈üturduk.

Yukarıda oluşturduğumuz liste kavrayışı, listemizdeki her öğeyi artan duzende sıralar, ardından her sözluk öğesinin anahtarını ve değerini konsola yazdırır.

Sonuç

Python’da s√∂zluklerle çalƒ±≈üƒ±rken, s√∂zluƒüu deƒüerine g√∂re sƒ±ralamak yaygƒ±n bir i≈ülemdir. sorted() y√∂ntemi, bir dizi veriyi ihtiyaçlarƒ±nƒ±za g√∂re sƒ±ralamanƒ±za olanak tanƒ±r.

√ñrnekler saƒülayan bu eƒüiticide, bir s√∂zluƒüu deƒüere g√∂re sƒ±ralamak için sorted() y√∂nteminin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ± tartƒ±≈üƒ±ldƒ±. Python, key ve reverse parametrelerinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ± dahil.

Artık bir Python uzmanı gibi sözlukleri değerlere göre sıralamaya hazırsınız. !

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method