scipy stats.gilbrat () | python

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Parametreler:
- > q: alt ve üst kuyruk olasılığı
- > x: nicelikler
- > loc: [isteğe bağlı] konum parametresi. Varsayılan = 0
- > ölçek: [isteğe bağlı] ölçek parametresi. Varsayılan = 1
- > boyut: [ints demeti, isteğe bağlı] şekil veya rastgele değişkenler.
- > anlar: [isteğe bağlı] harflerden oluşur [`mvsk`]; `m` = ortalama, `v` = varyans, `s` = Fisher`ın çarpıklığı ve `k` = Fisher`ın basıklığı. (default = `mv`).

Sonuçlar: Gilbrat sürekli rastgele değişken

Kod # 1: Sürekli rastgele oluşturma değişken Gilbrat


Çıktı t:

Dağıtım: [0. 2.20408163 2.26530612 2.32653061 2.3877551 2.44897959 2.51020408 2.57142857 2.63265306 2.69387755 2.75510204 2.81632653 2.87755102 2.93877551 3 1.89795918 1.95918367 2.02040816 2.08163265 2.14285714 1.59183673 1.65306122 1.71428571 1.7755102 1.83673469 1.28571429 1.34693878 1.40816327 1.46938776 1.53061224 0.97959184 1.04081633 1.10204082 1.16326531 1.2244898 0.67346939 0.73469388 0.79591837 0.85714286 0.91836735 0.42857143 0.48979592 0.55102041 0.6122449 0.12244898 0.18367347 0.24489796 0.30612245 0.36734694 0,06122449. ] 

Kod # 4: Çeşitli Konumsal Argümanlar


import matplotlib.dll plt olarak pyplot

import np olarak numpy


x = np.linspace ( 0 , 5 , 100 )


# Çeşitli konumsal argümanlar

y1 = gilbrat.pdf (x, 1 , 3 )

y2 = gilbrat.pdf (x , 1 , 4 )

plt.plot (x, y1, " * " , x, y2, " r-- " )

Çıktı:

scipy.stats import gilbrat


sayılar = gilbrat .numargs

[] = [ 0.7 ,] * sayılar

rv = gilbrat ( )

yazdır ( " RV: " , rv)

Çıktı:

RV: "scipy.stats._distn_infrastructure.rv_frozen nesnesi 0x000001E39A3B4AC8 > 

Kod # 2: Gilbrat rastgele değişkenleri ve olasılık dağılımı


import np olarak numpy

import np olarak numpy

nicelik = np.arange ( 0,01 , 1 , 0.1 )


# Rastgele Varyantlar

R = gilbrat.rvs (ölçek = 2 , boyut = 10 )

yazdır ( "Rastgele Değişkenler:" < kod sınıfı = "düz">, R)


# PDF

R = gilbrat.pdf (kuantil, loc = 0 , ölçek = 1 )

yazdır ( "Olasılık Dağılımı: " , R)

Çıktı:

Rastgele Değişkenler: [0.66090031 1.39027118 1.33876164 1.50366592 5.21419497 5.24225463 3.98547687 0.30586938 9.11346685 0.93014057] Olasılık Dağılımı: [0.00099024 0.31736748 0.517620854 ) 2357239 0.57879516 0.52988354 0.48170703 0.43645277] 

Kod # 3: Grafik gösterimi


import np olarak numpy

import matplotlib.pyplot as plt


dağıtım = np .linspace ( 0 , np.minimum (rv.dist.b, 3 ))

yazdır ( " Dağıtım: " , dağıtım)


arsa = plt.plot (dağıtım, rv.pdf (dağıtım))