scipy stats.foldcauchy () | python

| | | | | | | | | | | | | | | | |

scipy.stats.foldcauchy () , standart bir biçimde ve belirtimini tamamlamak için bazı şekil parametreleriyle tanımlanan katlanmış sürekli bir Cauchy rastgele değişkenidir.

Parametreler:
- > q: alt ve üst kuyruk olasılığı
- > a: şekil parametreleri
- > x: nicelikler
- > loc: [isteğe bağlı] konum parametresi. Varsayılan = 0
- > ölçek: [isteğe bağlı] ölçek parametresi. Varsayılan = 1
- > boyut: [ints demeti, isteğe bağlı] şekil veya rastgele değişkenler.
- > anlar: [isteğe bağlı] harflerden oluşur [`mvsk`]; `m` = ortalama, `v` = varyans, `s` = Fisher`ın çarpıklığı ve `k` = Fisher`ın basıklığı. (default = `mv`).

Sonuçlar: katlanmış Cauchy sürekli rastgele değişken

Kod # 1: Bir katlanmış oluştur Cauchy sürekli rasgele değişken Cauchy rasgele değişken


scipy.stats içe aktar foldcauchy

sayılar = foldcauchy.numargs

[a] = [ 0.7 ,] * sayılar

rv = foldcauchy (a)


yazdır ( "RV:" , rv)

Çıkış:

RV: "scipy.stats._distn_infrastructure.rv_frozen nesnesi 0x0000018D55D8E160 > 

Kod # 2: katlanmış Cauchy rastgele değişkenleri ve olasılık dağılım fonksiyonu.


import numpy as np

nicelik = np.arange ( 0.01 , 1 , 0.1 )


# Rastgele Varyantlar

R = foldcauchy .rvs (a, ölçek = 2 , boyut = 10 )

yazdır ( "Rastgele Değişkenler:" , R )


# PDF

R = foldcauchy.pdf (a, quantile, loc = 0 , ölçek = 1 )

yazdır ( "Olasılık Dağılımı:" , R)

Çıktı:

Rastgele Değişkenler: [1.7445128 2.82630984 0.81871044 5.19668279 7.81537565 1.67855736 3.35417067 0.13838753 1.29145462 1.90601065] Olasılık Dağılımı: [0.42727064 0.42832192 0.436308580 0,4 3294602 0,42480391 0,41154712 0,3934792] 

Kod # 3: Grafik gösterimi.


import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt


dağıtım = np.linspace ( 0 , np.minimum (rv.dist. b, 3 ))

print ( " Dağıtım:" , dağıtım)


arsa = plt.plot (dağıtım, rv.pdf (dağıtım))

Çıktı:

Dağıtım: [0. 2.20408163 2.26530612 2.32653061 2.3877551 2.44897959 2.51020408 2.57142857 2.63265306 2.69387755 2.75510204 2.81632653 2.87755102 2.93877551 3 1.89795918 1.95918367 2.02040816 2.08163265 2.14285714 1.59183673 1.65306122 1.71428571 1.7755102 1.83673469 1.28571429 1.34693878 1.40816327 1.46938776 1.53061224 0.97959184 1.04081633 1.10204082 1.16326531 1.2244898 0.67346939 0.73469388 0.79591837 0.85714286 0.91836735 0.42857143 0.48979592 0.55102041 0.6122449 0.12244898 0.18367347 0.24489796 0.30612245 0.36734694 0,06122449. ] 

‚Äã‚Äã

Kod # 4: Çeşitli Konumsal Argümanlar


import matplotlib. plt olarak pyplot

içe aktar np olarak numpy


x = np.linspace ( 0 , 5 , 100 )


# Çeşitli konumsal argümanlar

y1 = foldcauchy.pdf (x, < kod sınıfı = "değer"> 1 , 3 )

y2 = foldcauchy.pdf (x, 1 , 4 )

plt.plot (x, y1, "*" , x, y2, "r--" )

Çıktı: