Python | openpyxl modülünü kullanarak Excel dosyasına yazma

| | | | | |

Openpyxl — Excel dosyalarını okumak ve yazmak için bir Python kitaplığıdır (xlsx / xlsm / xltx / xltm uzantılı). openpyxl modülü, bir Python programının Excel dosyalarını okumasına ve değiştirmesine izin verir.

Örneğin, bir kullanıcının bazı kriterlere dayalı olarak küçük değişiklikler yapmak için binlerce satırı geçmesi ve bazı yararlı bilgileri seçmesi gerekebilir. Openpyxl modülünü kullanarak bu görevler çok verimli ve kolay bir şekilde yapılabilir.

Python kullanarak bir Excel çalışma sayfasının nasıl oluşturulacağını ve yazılacağını görelim.

Kod # 1: Etkin sayfanın başlığının başlığını yazdırma programı


# import openpyxl modülü

import openpyxl


# Openpyxl`den Çalışma Kitabı () işlevini çağırın
# yeni bir boş Çalışma Kitabı nesnesi oluşturun

wb = openpyxl.Workbook ()


# Aktif sayfanın çalışma sayfasını alın
# aktif öznitelikten.

< kod sınıfı = "düz"> sayfa = wb.active


# Bir Worksheet nesneniz olduktan sonra
# adını < adresinden alabilirsiniz. /code>
# başlık özelliği.

sayfa_başlığı = sayfa.başlığı

print ( "etkin sayfa başlığı:" + sayfa_başlığı)

Çıktı:

aktif sayfa başlığı: Sayfa 

Kod # 2: Başlık adı değişiklikleri için program


# import openpyxl modülü

import openpyxl


# Openpyxl`den Çalışma Kitabı () işlevini çağırma
# yeni bir boş Çalışma Kitabı nesnesi oluşturun

wb = openpyxl.Workbook()


# Etkin sayfanın çalışma sayfasını alın
# aktif özellikten

sayfa = wb.active


# Yapabilirsiniz başlığın başlığını değiştirin

Sheet.title = "sheet1"

print ( " sayfa adı şu şekilde yeniden adlandırılır: " + sayfa.title)

Çıktı:

sayfa adı olarak yeniden adlandırıldı: sayfa1 

Kod # 3: Excel sayfa yazıcısı


# import openpyxl m odule

import openpyxl


# Openpyxl`den Çalışma Kitabı () işlevini çağırın
# yeni bir boş Çalışma Kitabı nesnesi oluşturun

wb = openpyxl.Workbook ()


# Aktif sayfanın çalışma sayfasını alın
# aktif özellikten

sayfa = wb.active# Hücre nesnelerinde ayrıca bir satır, sütun
# ve
sağlayan öznitelik koordinatları bulunur. # hücre için konum bilgisi.


# Not: ilk satır veya sütun bir tamsayıdır
# is 1, 0 değil. Hücre nesnesi, sayfa nesnesinin cell () yöntemi kullanılarak
# oluşturulur.

c1 = Sheet.cell (satır = 1 , sütun = 1 )


# hücrelere ‚Äã‚Äã değerleri yazma

c1.value = < kod sınıfı = "dize"> "ANKIT"


c2 = Sheet.cell (satır = 1 , sütun = 2 )

c2.value = " RAI "# Bir Worksheet nesneniz varsa,
# erişim hücre nesnesi de onun adıyla.
# A2, sütun = 1 & amp; satır = 2.

c3 = sayfası [ `A2` ]

c3. değer = "RAHUL"


# B2, sütun = 2 & amp; satır = 2.

c4 = sayfası [ `B2` ]

c4. değer = "RAI"


# Çalışma Kitabı nesnesini her değiştirdiğinizde
# veya sayfaları ve hücreleri, elektronik tablo
# dosya kitabın
# save() yöntemini çağırana kadar kaydedilmez.

wb.save ( "C: Kullanıcılar kullanıcı Desktop demo.xlsx" < kod sınıfı = "düz">)

Çıktı:

kod # 4: Çalışma kitabına sayfa ekleme programı


# openpyxl modülünü içe aktarma

import openpyxl


# Openpyxl`den Çalışma Kitabı () işlevini çağırma
# yeni bir tane oluştur boş Çalışma Kitabı nesnesi

wb = openpyxl. Çalışma kitabı ()


sayfa = wb.active


# Sayfa eklenebilir t o kitap, kitap nesnesinin
# create_sheet() yöntemini kullanarak.

wb.create_sheet (index = 1 , başlık = " demo sayfası2 " )

wb.save ( "C: Kullanıcılar kullanıcı Desktop demo.xlsx" )

Çıktı:

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method