Pythonda ne demek

Python dizesine bir deƒüer eklemek istiyor musunuz? %s operat√∂runden ba≈üka bir yere bakmanƒ±za gerek yok. Bu operat√∂r, bir dize içindeki bir deƒüeri biçimlendirmenize izin verir. %s s√∂zdizimi, a≈üina olabileceƒüiniz birle≈ütirme operat√∂runden daha zariftir.

Bu kƒ±lavuzda, %s sembolunun ne anlama geldiƒüi ve nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ± hakkƒ±nda konu≈üuyoruz. Bunu kodunuzda nasƒ±l kullanacaƒüƒ±nƒ±zƒ± √∂ƒürenmenize yardƒ±mcƒ± olmak için bu operat√∂run bir √∂rneƒüini inceliyoruz.

%s Operatöru nedir?

%s operat√∂ru ba≈üka bir dizenin içine bir dize ekler.

Burada, bir arabanƒ±n ortalama olarak gittiƒüi hƒ±zƒ± hesaplayan bir program yazƒ±yoruz. bir hedefe ula≈ümak. Bu bilgiyi hesaplamak için a≈üaƒüƒ±daki formulu kullanƒ±n:

hız = mesafe / zaman

Ba≈üla kullanƒ±cƒ±ya kat ettiƒüi mesafeyi, varƒ±≈ü noktasƒ±na ula≈ümak için geçen sureyi ve nereye gittiklerini sorma:

Sonra, kullanıcının seyahat ettiği ortalama hızı hesaplıyoruz:

speed = round(float(mesafe) / float(time), 2)

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti . Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Deƒüerleri d√∂nu≈üturduk. "mesafe‚" ve "zaman‚" kayan nokta sayƒ±larƒ±na, b√∂ylece bu deƒüerleri kullanarak matematiksel bir i≈ülem gerçekle≈ütirebiliriz. Ayrƒ±ca hƒ±z hesaplamamƒ±zƒ±n sonucunu iki ondalƒ±k basamaƒüa yuvarladƒ±k.

Bu deƒüeri hesapladƒ±ƒüƒ±mƒ±za g√∂re, Python konsolunda kullanƒ±cƒ±ya ortalama hƒ±zlarƒ±nƒ± bildiririz. Bunu yapmak için dize biçimlendirmesini kullanƒ±n:

%s s√∂zdizimimizin uç b√∂lumu vardƒ±r:

  • %s operat√∂ru, dize deƒüerlerinin eklendiƒüi yerdir.
  • % (nerede, hƒ±z), dizemize hangi deƒüerlerin eklenmesi gerektiƒüini belirlediƒüimiz yerdir.

Bir dizeye eklemek istediƒüiniz deƒüerlerin sayƒ±sƒ±, bir dizenin sonunda % operat√∂runden sonra parantez içinde belirtilenlere e≈üit olmalƒ±dƒ±r.Aksi takdirde "TypeError: not ile kar≈üƒ±la≈üƒ±rsƒ±nƒ±z. biçim dizgisi için yeterli arguman‚" hatasƒ±.

Kodumuzda dizgemize iki deƒüer ekliyoruz. %s operat√∂runu iki kez kullandƒ±k ve %’den sonra parantez içinde iki deƒüer var

Programƒ±mƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rƒ±n:

Kodumuz ortalama hızımızı başarıyla hesaplıyor.

%s operat√∂ru otomatik olarak y, bir deƒüeri dizgeye d√∂nu≈üturur. Bu, "hƒ±z‚" ile ili≈ükili veri turunu deƒüi≈ütirmek zorunda olmadƒ±ƒüƒ±mƒ±z anlamƒ±na gelir; deƒüerimizi biçimlendirdiƒüimizde.

% Dize Biçimlendirme S√∂zdizimi

% dize biçimlendirme s√∂zdiziminde yalnƒ±zca %s operat√∂runden çok daha fazlasƒ± vardƒ±r. Bir dizedeki sayƒ±larƒ± biçimlendirmek için % s√∂zdizimini de kullanabilirsiniz.

% biçimlendirme s√∂zdizimini kullanarak sayƒ±larƒ± biçimlendirme hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için dize biçimlendirme için Python belgelerini okuyun. Ayrƒ±ca, % operat√∂runu kullanarak bir deƒüerin iki ondalƒ±k basamaƒüa nasƒ±l yuvarlanacaƒüƒ±na dair bir √∂ƒüretici de yazdƒ±k.

Yeni Dize Biçimlendirme Y√∂ntemleri

formatƒ±nƒ±n tanƒ±tƒ±lmasƒ±yla () s√∂zdizimi Python 2.6’da, % dize biçimlendirme i≈üleneni birçok geli≈ütiricinin g√∂zunden du≈ütu.

Bunun nedeni, biçimlendirme s√∂zdiziminin tartƒ±≈ümasƒ±z daha guçlu olmasƒ±dƒ±r. Dahasƒ±, format() s√∂zdizimini kullanmak çok zor deƒüildir. A≈üaƒüƒ±daki ifadeyi g√∂z √∂nunde bulundurun:

Bu ifade, daha √∂nce olu≈üturduƒüumuz mesajƒ±n aynƒ±sƒ±nƒ± yazdƒ±rƒ±r. "where‚" deƒüerlerini eklemek için .format() s√∂zdizimini kullandƒ±k. ve "hƒ±z‚" dizemize.

.format() s√∂zdizimi, bir dizgeye eklemek istediƒüiniz her deƒüer için set adlarƒ± gibi ≈üeyler yapmanƒ±zƒ± saƒülar.Bu √∂zellikler %s s√∂zdizimi tarafƒ±ndan sunulmaz .

Python 3’te, % s√∂zdizimine ba≈üka bir alternatif olarak f dizeleri tanƒ±tƒ±ldƒ±. dize deƒüi≈ümezlerini kullanarak bir dizeye bir deƒüer veya ifade yerle≈ütirmenin yolu. f dizeleri hakkƒ±nda daha fazla bilgiyi Python 3 f dizeleri hakkƒ±ndaki makalemizde bulabilirsiniz.Sonuç

%s operat√∂ru bir Python dizesine deƒüer eklemenize izin verir. %s eklemek istediƒüinizi belirtir bir stri içine bir dize deƒüeri ng. % operat√∂ru, farklƒ± deƒüer turlerini biçimlendirmek için %d gibi diƒüer yapƒ±landƒ±rmalarla birlikte kullanƒ±labilir.

Python’un daha modern surumlerinde, % s√∂zdizimi daha az yaygƒ±n olarak kullanƒ±lƒ±r hale gelmi≈ütir. f dizeleri ve format() y√∂ntemi.

Artık kodunuzda bir profesyonel Python geliştiricisi!

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. . Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi