web geliştirme için python nasıl kullanılır

Son yƒ±llarda keyif aldƒ±ƒüƒ±mƒ±z pek çok ≈üey programlama sayesinde oldu. Video oyunlarƒ±ndan telefonlarƒ±mƒ±zda g√∂z attƒ±ƒüƒ±mƒ±z uygulamalara ve hatta ziyaret ettiƒüimiz web sitelerine kadar bunlarƒ±n çoƒüu, bazƒ±larƒ± web geli≈ütirme.

Web geli≈ütirme, dinamik web sayfalarƒ± olu≈üturmak ve bir web sitesinin sorunsuz çalƒ±≈ümasƒ±nƒ± saƒülamak için programlamaya dayanƒ±r ve bilgileri ziyaretçilere bir çekici bir yol. Piyasada birkaç programlama dili vardƒ±r, ancak son yƒ±llarda aralarƒ±nda en populer olanƒ± Python.

Python, anla≈üƒ±lmasƒ± kolay olduƒüu bilinen bir programlama dilidir. Bu nedenle web geli≈ütirme için ba≈üvurulan bir kaynak haline geliyor.

Python web geli≈ütirme ve bir sonraki web sitenizi olu≈üturmak için onu nasƒ±l kullanabileceƒüinize ili≈ükin kƒ±lavuzumuz a≈üaƒüƒ±dadƒ±r.

Python nedir?

Python, ust duzey, nesne y√∂nelimli bir programlama dilidir. √úst duzey yapƒ±sƒ± ve dinamik tasarƒ±mƒ±, çe≈üitli nedenlerle kullanƒ±≈ülƒ± olmasƒ±nƒ± saƒülar. Diƒüer programlama dilleriyle kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda Python’u anlamak çok daha kolaydƒ±r.

Yeni ve programlamaya a≈üina olmayan ki≈üiler için Python, √∂ƒürenilmesi gereken harika bir ilk dildir. Birçok deneyimli programcƒ± da Python’u benimsiyor. Bunun nedeni Python’un derleme a≈üamasƒ±na sahip olmamasƒ±dƒ±r. Bu, programlarƒ± duzenleme, test etme ve hata ayƒ±klama i≈ülemlerini çok daha hƒ±zlƒ± hale getirir ve genel uretkenliƒüi artƒ±rƒ±r.

Genel amaçlƒ± bir kodlama dili olmasƒ± nedeniyle Python, yazƒ±lƒ±m geli≈ütirme, komut dosyasƒ± olu≈üturma, ve veri bilimi. Ancak, birçok ki≈üi bunu bir web geli≈ütirme aracƒ± olarak kullanƒ±yor.

Web Geliştirme Nedir?

Web geli≈ütirme, web sitelerini tasarlama, olu≈üturma ve surdurme surecidir. √ñn uç ve arka uç web tasarƒ±mƒ± gibi web geli≈ütirmenin çe≈üitli y√∂nleri vardƒ±r. Tam yƒ±ƒüƒ±n web geli≈ütiricileri olarak bilinen bazƒ± ki≈üiler, bir web sitesinin g√∂runumunden ve aynƒ± zamanda sunucu tarafƒ±ndaki i≈üleri halletmekten sorumludur.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i teknik i≈ü beklentileri konusunda daha guvende hissettiklerini belirtti. bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra. Bugun bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±lƒ±n.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Bir web sitesi olu≈üturmak karma≈üƒ±k bir i≈ütir. i≈ülem ve sayƒ±sƒ±z kod sayfasƒ± tek bir siteye girebilir. Bu nedenle, bakƒ±mƒ±, geli≈ütirmesi ve istediƒüiniz zaman √∂zelliklerini deƒüi≈ütirmesi kolay olacak ≈üekilde guçlu bir temel uzerine bir web sitesi olu≈üturmak √∂nemlidir.

Bir web sitesi olu≈üturmanƒ±n birkaç yolu vardƒ±r ve birçok programlama dili bunu yapmanƒ±za izin verir. Ancak Python, kariyer veya ki≈üisel projeler için web geli≈ütirme alanƒ±na girmek isteyen ki≈üiler için hƒ±zla ba≈üvurulan bir kaynak haline geliyor.

Python Web Geli≈ütirme için Neden ƒ∞yi?

Python, √∂ƒürenmesi kolay, okunmasƒ± kolay ve kaynaklar a烱sƒ±ndan zengin olduƒüu için web geli≈ütirme için deƒüerli bir araç olarak hizmet eder.

Bu faydaları aşağıda daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

√ñƒürenmesi Kolay: Programlama dilleri arasƒ±nda Python, √∂ƒürenmesi en kolay olanlardan biridir. √ñnceden programlama deneyiminiz olmasa bile kolayca almak mumkundur. √ñƒürenme eƒürisi o kadar dik deƒüildir ve web uygulamalarƒ± olu≈üturmaya oldukça hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde ba≈ülayabilirsiniz.

Okunması Kolay: Programlama yaparken binlerce olmasa da yuzlerce satır yazmayı bekleyin. kod. Kolayca deşifre edebilmek ve okuyabilmek, özellikle hata ayıklarken ve hataları duzeltirken önemlidir. Python basit ve bir bakışta okunması kolaydır.

Zengin Kaynaklar: Python, kullanmanƒ±z için çok sayƒ±da kitaplƒ±k, paket ve araç sunar. Bu, istediƒüiniz zaman kullanabileceƒüiniz çok sayƒ±da √∂nceden yazƒ±lmƒ±≈ü kodun olduƒüu anlamƒ±na gelir.

Programlamanƒ±n temel y√∂nlerinden biri, tekerleƒüi yeniden icat etmemektir. Kod zaten sizin için mevcutsa, onu sƒ±fƒ±rdan yazmaya çalƒ±≈ümanƒ±z için hiçbir neden yoktur. Bu kaynaklar projeleri ba≈ülatmayƒ± ve tamamlamayƒ± kolayla≈ütƒ±rƒ±r.

Artan Popularite: Python için deneyimli geli≈ütiricilerin sayƒ±sƒ± her geçen gun artmaya devam ediyor. a烱k kaynak programlama dilidir.

Bu, Python geli≈ütiricilerinin duzenli olarak kullanabileceƒüi yeni √∂zellikler ve kaynaklar olduƒüu anlamƒ±na gelir. Python’un uzun suredir devam eden yapƒ±sƒ± ve tutarlƒ± guncellemeleri, onu uzun vadeli projeler için guvenilir kƒ±lar.

Python Web Geliştirmeye Nasıl Başlanır?

Python web geliştirmeyi kullanmanın faydalarını öğrendiğinize göre, soru nasıl başlayacağınızdır. Aşağıda adım adım bir kılavuz bulunmaktadır. Python web geliştirmeyi kullanarak kendi web sitenizi nasıl oluşturacağınız hakkında.

1. Adım: Python ve HTML öğrenin

Pyt Hon web geli≈ütirme bu iki kodlama dilini √∂ƒürenmektir. Uzman olmanƒ±za gerek yok, ancak her dilin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± anladƒ±ƒüƒ±nƒ±z noktaya kadar Python ve HTML’ye a≈üina olmalƒ±sƒ±nƒ±z.

Becerilerinizi ve neler yapabileceğinizi daha da geliştirmek istiyorsanız Web sayfanız varsa, CSS ve JavaScript öğrenmeyi de duşunun.

Adƒ±m 2: Web √áerçevenizi Seçin

Web çerçevesi, geli≈ütiricilere, Python web uygulamalarƒ± ve web siteleri. Bu çerçeveler, geli≈ütirmeyi kolayla≈ütƒ±rmak için √∂nceden yazƒ±lmƒ±≈ü kodlara sahip kitaplƒ±klar ve modullerle birlikte gelir.

En populer Python web geli≈ütirme çerçeveleri arasƒ±nda Django, Flask ve Pyramid vardƒ±r. Bunlardan herhangi biri kullanƒ±≈ülƒ± çerçevelerdir, ancak Django a烱k ara en populer ve yaygƒ±n olarak desteklenmektedir. Bu, onu geli≈ütirmeye yeni ba≈ülayanlar için bir Python çerçevesi yapar.

Adım 3: Basit Web Uygulamaları Geliştirmeye Başlayın

Python ve HTML hakkƒ±nda basit bir anlayƒ±≈ü kazandƒ±ktan sonra , çerçevenize a≈üina olmanƒ±n yanƒ± sƒ±ra, bir sonraki adƒ±m basit web uygulamasƒ± geli≈ütirmeye ba≈ülamaktƒ±r. Bu uygulamalar bir web sitesi kadar kapsamlƒ± veya karma≈üƒ±k olmayacak, ancak onlar aracƒ±lƒ±ƒüƒ±yla kodlama ve tasarƒ±m hakkƒ±nda deneyim ve bilgi edinirsiniz.

4. Adƒ±m: Modulleri Gerçekle≈ütirin

Python geli≈ütiricilerinin kullanabileceƒüi birkaç uçuncu taraf modulu vardƒ±r. Bu moduller daha geli≈ümi≈ü kodlama ve daha iyi i≈ülevsellik saƒülar. web geli≈ütirmede biraz zaman harcadƒ±nƒ±z, surecinizi daha kolay, daha hƒ±zlƒ± ve daha verimli hale getirmek için modulleri uygulamaya ba≈ülayƒ±n.

Sonuç: Python Web Geli≈ütirmeyi Kullanƒ±n

ahşap masa uzerinde gri dizustu bilgisayar
Python √ñƒürenmek size birçok kariyer fƒ±rsatƒ± sunuyor.

Python web geli≈ütirme konusunda sizi destekleyecek birçok kaynak var. Doƒüru çerçeve, bilgi ve biraz çalƒ±≈üma ile dinamik ve karma≈üƒ±k web sayfalarƒ± olu≈üturmak hiç deneyime sahip olmasa bile mumkun.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve çok çabuk yardƒ±mcƒ± oldu. Beni bir eƒüitim kampƒ±yla e≈üle≈ütiriyorum. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Yazılım Muhendisi Rockbot

Python, öğrenmesi daha kolay programlama dilleri arasında olsa da, genel olarak programlama, kendi zorluklarıyla birlikte gelir ve gelişmiş bir geliştirici olmak zaman alır.

Eƒüer Zaman ve çaba harcamaya istekliyseniz, Python web geli≈ütirmede usta olmak için gerekenlere de sahipsiniz.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method