Python | Bir dizeyi farklı şekillerde bölmenin yolları

| | | | |

Örnekler:

Girdi: Paras_Jain_Moengage_best
Çıktı: [`Paras`, ` Paras_Jain`, `Paras_Jain_Moengage`, `Paras_Jain_Moengage_best`]

Giriş: Chunk_2808_GFG_Codechef
Çıktı: [`tıknaz`, `chunky_2808 , 2808 _GFunky `, `chunky_2808_GFG_Codechef`]

Bunu yapmanın bazı yolları.

Yöntem 1: Yinelemeyi kullanma

< br>

# Bir dizeyi alt dize tarzında bölmek için Python kodu


# Girişi başlat

Giriş = "Geeks_for_geeks_is_best "


# Divide —å başlatma

split_string = Giriş . split ( `_` )


# Çıktı listesini başlat

Çıktı = []


# Yineleme

için a aralığında ( len (split_string)):

temp = split_string [: a + 1 ]

temp = " _ " . birleştirme (geçici)

Output.append (temp)


# çıktı

yazdır (Çıktı)

Çıkış:

[ `Geeks`, `Geeks_for`, `Geeks_for_geeks`, `Geeks_for_geeks_is`, `Geeks_for_geeks_is_best`]

Yöntem 2: Itertools`u Kullanma


# Python dizeyi alt dize biçiminde bölmek için kod


# Import

itertools içe aktar biriktir


# Girişi başlat

Input = "Geeks_for_geeks_is_best"


# Toplama için kullanım

Çıktı = [ * biriktir ( Girdi . split ( `_` ), lambda temp1, temp2:

`_` . katıl ([temp1, temp2])),]


# Çıktı

print (Çıktı)

Çıkış:

[`Geeks`, `Geeks_for`, `Geeks_for_geeks`, `Geeks_for_geeks_is`, `Geeks_for_geeks_is_best`]

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method