Python işleri

Python ve Java son derece populer iki programlama dilidir. Her biri ≈üa≈üƒ±rtƒ±cƒ± derecede çe≈üitli uygulamalarda bulunabilir ve daƒüƒ±tƒ±labilir ve her biri yeni programcƒ±lara √∂ƒürenmeye ba≈ülamak için harika bir yer olarak rutin olarak √∂nerilir.

Ancak dilleri, becerileri ve projeleri seçerken,&rsquo √ñƒürenmek için harcanan zamanƒ±n kar≈üƒ±lƒ±ƒüƒ±nda sunulan istihdam olanaklarƒ±nƒ±n neler olduƒüunu sormak her zaman duraksamaya deƒüerdir?

Programlama çok eƒülenceli olabilir ve herkesin en azƒ±ndan uzerinde du≈üunmesi gereken bir ≈üeydir. Ancak, tum bir programlama dilini √∂ƒürenmeye zaman ve enerji harcayacaksanƒ±z, bunun kariyer y√∂rungenize ne yapacaƒüƒ±nƒ± bilmek istemeniz adil olur.

Gidiyoruz. bu soruyu bugun yanƒ±tlamak için.

Python Programcƒ±larƒ± için ƒ∞≈üler

Fotoğraf 1522857884396 6d2c1c34e4e6
Python’lar i≈ü guvenliƒüiyle çok fazla ilgilenmezler.

Bir suru var. Python i≈üleri mevcut ve her zaman daha fazlasƒ± ortaya 烱kƒ±yor. Bu nedenle Python √∂ƒürenmenin getirisi son derece iyi olabilir.

√únlu basit s√∂zdizimi ve √∂ƒürenmesi kolay Python, dinamik olarak yazƒ±lan çok paradigmalƒ± bir dildir. √ñzellikle Python destekçileri ve veri bilimcileri Python’u alƒ±p neredeyse bir platform olan bir ≈üeye geni≈ületti. Hemen hemen her ≈üeyi yapmak için 3. taraf Python kod kitaplƒ±klarƒ± ve arka uç web geli≈ütirme için Python çerçeveleri vardƒ±r.

Ancak, Python’un veri biliminde, √∂zellikle makine √∂ƒürenimi ve yapay zeka. Python kƒ±sa sure √∂nce PYPL’de en populer dil olarak en ust sƒ±ralarda yer aldƒ±, kƒ±smen son teknoloji veri biliminde kullanƒ±mƒ± nedeniyle.

PHP ve C# gibi dillere kƒ±yasla Python’un benimsenmesi ≈üa≈üƒ±rtƒ±cƒ± bir oranda arttƒ± ve yava≈ülama konusunda çok az kanƒ±t var. Python programcƒ±larƒ± da diƒüer dillerde çalƒ±≈üan geli≈ütiricilerle kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±labilir maa≈ü kazanƒ±yor.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Kendinize sorduysanƒ±z. ‚ÄòPython programcƒ±larƒ± için bir talep var mƒ±‚Äô, o zaman yanƒ±t kocaman bir ‚Äòevet!‚Äô

Java Programcƒ±larƒ± için ƒ∞≈üler

Fotoğraf 1422207109431 97544339f995
Kariyerinizi kahve kadar guvenli hale getirmeye çalƒ±≈üƒ±n&rsquo ;s.

Kime sorduƒüunuza baƒülƒ± olarak, Java bazen dunyanƒ±n en populer dili olarak faturalandƒ±rƒ±lƒ±r. O halde, yetenekli Java programcƒ±larƒ± için çok sayƒ±da i≈ü bulunmasƒ± ≈üa≈üƒ±rtƒ±cƒ± olmamalƒ±dƒ±r.

Java statik olarak yazƒ±lmƒ±≈ü, nesne y√∂nelimli bir dildir. √áoklu paradigma olan Python’dan farklƒ± olarak Java, nesne y√∂nelimli kodlama stiline baƒülƒ±dƒ±r. Java ayrƒ±ca yarƒ± derlenmi≈ütir; burada Java Sanal Makinesi, Java kodunu daha du≈üuk bir dilde derler ve bu daha sonra çalƒ±≈üma zamanƒ±nda yorumlanƒ±r.

Java, platformlar arasƒ± en eski ve en ba≈üarƒ±lƒ± dillerden biriydi. . Dolayƒ±sƒ±yla, Python gibi, Gandalf kadar eski ya≈üa kadar ya≈üayƒ±p ya≈üamadƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± ke≈üfetmeyi umduƒüunuzdan çok daha fazla 3. taraf Java kitaplƒ±ƒüƒ± var.

Dunyanƒ±n en buyuk ≈üirketlerinden bazƒ±larƒ±, ya Java ile yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r ya da buyuk √∂lçude buna dayanmaktadƒ±r. Ancak Java aynƒ± zamanda gunumuzun en populer alanlarƒ±ndan ikisi olan veri bilimi ve makine √∂ƒürenimi için bir dil olarak popularitesini artƒ±rƒ±yor.

< p>Bu nedenlerle Java hiçbir yere gitmiyor. Bunu √∂ƒürenmek, zamanƒ±nƒ±zƒ± harika bir ≈üekilde kullanacaktƒ±r.

Java ve Python öğrenin

Fotoğraf 1529156069898 49953e39b3ac
G√∂receli guçleri g√∂z √∂nune alƒ±ndƒ±ƒüƒ±nda, en iyi yakla≈üƒ±m hem Python’u hem de Java’yƒ± √∂ƒürenmektir.

Elbette, < yeni bir yazƒ±lƒ±m geli≈ütiricisi için em>en iyi strateji hem Java hem de Python √∂ƒürenmek olacaktƒ±r. ƒ∞kisi de populer, guçlu ve her zaman daha da populer oluyorlar. Daha da iyisi, kodlamaya farklƒ± yakla≈üƒ±mlarƒ± temsil ediyorlar. ƒ∞ki doƒüal dili √∂ƒürenmenin uçuncu bir dil √∂ƒürenmeyi kolayla≈ütƒ±rmasƒ± gibi, ne kadar çok programlama diline sahip olursanƒ±z, bir geli≈ütirici olarak o kadar iyi olursunuz.

Python en populer dil olarak kabul edilir. bazƒ± metriklere g√∂re. En son veri bilimi ve yapay zeka uygulamalarƒ± için tercih edilen dildir. Java, diƒüer √∂lçumlere g√∂re dunyanƒ±n en populer dilidir. ƒ∞yi kurulmu≈ü ve birçok ≈üirket buna guveniyor.