Python değişkeni

| | | | | | | | | | | | |

Bir Python deƒüi≈ükeni, bir programda bir deƒüer depolar. Deƒüi≈ükenlerin iki b√∂lumu vardƒ±r: bir etiket ve bir deƒüer. Bu iki kƒ±sƒ±m e≈üittir i≈üaretiyle (=) ayrƒ±lƒ±r. Programƒ±nƒ±z boyunca deƒüi≈ükene atanan deƒüeri belirtmek için etiketi kullanabilirsiniz. Deƒüi≈ükenlerin deƒüeri deƒüi≈üebilir.

Değişkenler programlamaya gömulur. Değişkenler, verileri belirli bir adla ilişkilendirilmiş bir programda saklamanıza olanak tanır.

√ñrneƒüin, yerel bir bakkalda satƒ±lan çikolatalarƒ±n listesini saklayan çikolata adlƒ± bir deƒüi≈ükeniniz olabilir. Veya bir oyun uygulamasƒ± için kullanƒ±cƒ±nƒ±n adƒ±nƒ± saklayan kullanƒ±cƒ± adƒ± adlƒ± bir deƒüi≈ükeniniz olabilir.

Bu öğretici, örneklerle, değişkenlerin temellerini ve bunları Python kodunuzda nasıl kullanabileceğinizi tartışacaktır.

Python Değişkeni Nedir?

Python deƒüi≈ükeni, bir deƒüer için benzersiz bir tanƒ±mlayƒ±cƒ±dƒ±r. Bir deƒüi≈ükene atanan ad, o deƒüi≈ükene atanan deƒüeri referans almak için kullanƒ±labilir. Programƒ±nƒ±zda bir deƒüi≈ükenin deƒüerini istediƒüiniz kadar deƒüi≈ütirebilirsiniz.

Bunu duşunmenin bir yolu, değişkenin Python programınızdaki belirli bir değere bağlı bir etiket olduğudur. .

Python değişkeninin sözdizimi şöyledir:

Deƒüi≈ükenimiz uç b√∂lumden olu≈üuyor:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Değişken turleri arasında Python Boolean, Python sözlukleri, tam sayılar ve kayan noktalı sayılar.

Python: Değişken Bildir

Bir matematik uygulamasƒ± olu≈üturduƒüumuzu ve kodumuzda 3652 sayƒ±sƒ±nƒ± birçok kez kullanacaƒüƒ±mƒ±zƒ± varsayalƒ±m. Her seferinde manuel olarak yazmak yerine, onu ≈ü√∂yle bir deƒüi≈ükende saklayabiliriz:

big_number adƒ±nda bir deƒüi≈üken tanƒ±mladƒ±k. Bu deƒüi≈ükenin deƒüeri 3652’dir. Sonuç olarak, kodumuzda big_number deƒüi≈ükenine ba≈üvurduƒüumuzda, 3652 deƒüerine eri≈üebiliriz.

"bildirdik‚" bir deƒüi≈üken.

Artık kodumuzda tanımlanmış bir değişkenimiz olduğuna göre, onu programımız boyunca kullanabiliriz. Dolayısıyla, değişkenimizde nelerin saklandığını görmek istiyorsak şu kodu kullanabiliriz:

Python Değişkenleri: Dize Örneği

Deƒüi≈ükenler, yalnƒ±zca sayƒ±larƒ± deƒüil, herhangi bir veri turunu depolayabilir. Bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n e-posta adresini bir deƒüi≈ükende saklamak istediƒüimizi varsayalƒ±m. Bunu, daha √∂nce big_number deƒüi≈ükenimizi bildirmek için kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±z yakla≈üƒ±mƒ± kullanarak yapabiliriz. ƒ∞≈üte bir dize depolayan bir deƒüi≈üken √∂rneƒüi:

Kodumuzda, [email protected] deƒüerini saklayan email adƒ±nda bir deƒüi≈üken olu≈üturduk. deƒüi≈üken, bunu Python konsoluna yazdƒ±rarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Bir Değişkeni Yeniden Ata

Şimdiye kadar bir değişkenin nasıl tanımlanacağını konuştuk.Bu, bir değişkene ilk değer atama işlemidir.

Python’da deƒüi≈ükenler deƒüi≈ütirilebilir.Bu, bir deƒüi≈üken tanƒ±mladƒ±ktan sonra anlamƒ±na gelir. , sakladƒ±ƒüƒ± deƒüeri deƒüi≈ütirebilirsiniz.

Bir değişkende saklanan değeri değiştirmek inanılmaz kullanışlı fonksiyon. Örneğin, kodunuzda kullanıcı girişi aldığınızı varsayalım. Kullanıcı tarafından eklenen varsayılan değerleri değiştirmek isteyebilirsiniz.

Şu değişkeni alın:

Deƒüi≈ükenimizin adƒ± "username‚". Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: lassiter202. ≈ûimdi, kullanƒ±cƒ±mƒ±zƒ±n kullanƒ±cƒ± adƒ±nƒ± lassiter303 olarak deƒüi≈ütirmek istediƒüimizi varsayalƒ±m. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur: lassiter303. Programımızın başlangıcında, username değişkeni lassiter202 değerini saklar. Bu nedenle, değişkeni konsola yazdırmaya gittiğimizde, lassiter202 değeri döndurulur.

Daha sonra kodumuzda username deƒüi≈ükeninin deƒüerini lassiter303 olarak yeniden atadƒ±k. Bu, deƒüi≈ükenimizin deƒüerini deƒüi≈ütirir. Bu nedenle, username deƒüi≈ükenini tekrar yazdƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda, deƒüi≈ükenimize yeni bir deƒüer atadƒ±ƒüƒ±mƒ±z için lassiter303 deƒüeri d√∂ndurulur.

Birden Çok Değişkene Değer Atama

Yukarıdaki kodumuzda, kod satırı başına bir değişkene bir değer atadık.

Ancak, bir kod satƒ±rƒ±nda birden çok deƒüi≈ükene deƒüer atamak mumkundur. Bunu yapmak için çoklu atama adƒ± verilen bir teknik kullanabiliriz.

Bu değişkenlere aşağıdaki değerleri atamak istediğimizi varsayalım:

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra , hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Yapabiliriz bu deƒüerleri kar≈üƒ±lƒ±k gelen deƒüi≈ükenlere atamak için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanƒ±n:

Kodumuz şunu döndurur:

√úç deƒüi≈ükenimize tek satƒ±rda deƒüer atayabildik. Bunu, deƒüi≈ükenlerimizin adlarƒ±nƒ± ve bu deƒüi≈ükenlere atamak istediƒüimiz deƒüerleri virgul kullanarak ayƒ±rarak yaptƒ±k.

Benzer ≈üekilde, bir satƒ±rda birden çok deƒüi≈ükene aynƒ± deƒüeri atayabilirsiniz.

Diyelim ki sayım1, sayım2 ve değişkenlere 1 değerini atamak istiyoruz. count3. Bunu şu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Değişkenlerimizin her birine 1 değeri atanmıştır.

Deƒüi≈ükenleri atamaya y√∂nelik bu yakla≈üƒ±mlar yararlƒ±dƒ±r çunku size izin verirler. Ancak, deƒüi≈ükenlere deƒüer atamak için bu y√∂ntemleri dikkatli kullanmalƒ±sƒ±nƒ±z.

Kodunuz çok fazla sayƒ±da atama ifadesiyle kafa karƒ±≈ütƒ±rƒ±cƒ± g√∂runuyorsa, birka烱nƒ± kaldƒ±rmak isteyebilirsiniz. Bu, korumanƒ±za yardƒ±mcƒ± olacaktƒ±r. i≈üinizin okunabilirliƒüi.

Belirttiƒüiniz deƒüer sayƒ±sƒ±, tanƒ±mladƒ±ƒüƒ±nƒ±z etiket sayƒ±sƒ±na e≈üit olmalƒ±dƒ±r. Veya birden çok etiket ve bir deƒüer belirtmelisiniz. √ñrneƒüin, iki etiket ve yedi deƒüer belirtmemelisiniz. Python, hangi etiketlere hangi deƒüerlerin atanmasƒ± gerektiƒüini bilemez.

Python Değişkenini Silme

Python’da bir deƒüi≈ükeni silmek istediƒüiniz bir senaryo olabilir.

Bunu yapmak için Python del deyimini kullanabilirsiniz. del anahtar s√∂zcuƒüu, listeler, liste √∂ƒüeleri ve deƒüi≈ükenler gibi Python’daki nesneleri silmenizi saƒülar.

Silmek istediğimiz kullanıcı adı adında bir değişkenimiz olduğunu varsayalım. Aşağıdaki kodu kullanarak değişkeni silebiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

username deƒüi≈ükeninin deƒüerini yazdƒ±rmaya çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±mƒ±zda kodumuz bir hata veriyor. Bunun nedeni, deƒüi≈ükenimizi del anahtar s√∂zcuƒüunu kullanarak silmemizdir. del username yurutulur yurutulmez, deƒüi≈ükenimiz silinir ve artƒ±k kodumuzda herhangi bir deƒüer saklamaz.

Python Değişkeni Nasıl Adlandırılır

Her programlama dilinin değişkenleri adlandırma konusunda kendi en iyi uygulamaları vardır.

Stil Kuralları

Python’da deƒüi≈ükenleri adlandƒ±rƒ±rken aklƒ±nƒ±zda bulundurmanƒ±z gereken ana kurallar ≈üunlardƒ±r:

  • Bunlar yalnƒ±zca rakamlardan, harflerden, ve alt çizgi karakterleri.
  • Deƒüi≈ükenler bir sayƒ± ile ba≈ülayamaz.
  • Bo≈üluk içeremezler.

Dolayƒ±sƒ±yla, bir kullanƒ±cƒ±‚Äô ;s e-posta adresi, email veya email_address deƒüi≈üken adƒ± kabul edilebilir. Ancak, e-posta adresi veya &email_address deƒüi≈üken adƒ± çalƒ±≈ümaz.

Değişken Stili

Python’da aklƒ±nƒ±zda tutmanƒ±z gereken birkaç stil kuralƒ± vardƒ±r. Bunlar:

  • Deƒüi≈ükenler buyuk harfle ba≈ülamamalƒ±dƒ±r.
  • Deve harfinin kullanƒ±lmasƒ± tercih edilmez. Bunun yerine s√∂zcukleri alt çizgi ile ayƒ±rmak kullanƒ±lƒ±r.

Dolayƒ±sƒ±yla, EmailAddress deƒüi≈ükeni en iyi uygulama olarak kabul edilmez, çunku deƒüi≈üken bir buyuk harfle ba≈ülar. Teknik olarak bu deƒüi≈üken adƒ± geçerlidir, ancak çoƒüu geli≈ütirici deƒüi≈üken adlarƒ±na kuçuk harfle ba≈ülamayƒ± tercih eder.

emailAddress deƒüi≈ükeni de hala geçerli olmakla birlikte tercih edilmemektedir.Bunun nedeni deƒüi≈ükenin deve durumu kullanmasƒ±dƒ±r (ikinci kelime buyuk harfle ba≈ülar) harf). Deƒüi≈ükenimiz, deƒüi≈ükendeki her bir kelimeyi bir alt çizgi kullanarak ayƒ±rmaz.

Buyuk/Kuçuk Harf Duyarlƒ±lƒ±ƒüƒ±

Python’da deƒüi≈ükenlerin buyuk/kuçuk harfe duyarlƒ± olduƒüunu da belirtmekte fayda var. √∂rneƒüin, email_address ve emailAddress deƒüi≈ükenleri iki farklƒ± deƒüer olarak kabul edilir, çunku her iki deƒüi≈üken de farklƒ± durumlar kullanƒ±r. Ancak yine de dikkatli olmalƒ± ve deƒüi≈üken yazmaktan ka烱nmalƒ±sƒ±nƒ±z.

Doƒüru Adƒ± Seçme

Yukarƒ±daki kurallara uyduƒüunuzu varsayarsak Python’da deƒüi≈üken adƒ±nƒ±z kabul edilecektir. yine de ri’yi seçtiƒüinizden emin olun Bir deƒüi≈üken için gh adƒ±. Seçtiƒüiniz isim kolay anla≈üƒ±lƒ±r olmalƒ± ve deƒüi≈ükenin amacƒ±nƒ± yansƒ±tmalƒ±dƒ±r.

Bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n e-posta adresini saklamak istiyorsanƒ±z, e-posta iyi bir deƒüi≈üken adƒ±dƒ±r. user_identifier o kadar net deƒüil. Bir kullanƒ±cƒ±yƒ± tanƒ±mlamak için hemen hemen her ≈üey kullanƒ±labilir. Bu, bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n e-posta adresini saklamak için b√∂yle iyi bir deƒüi≈üken adƒ± saƒülamaz.

Sonuç

Python deƒüi≈ükenleri deƒüerleri bir programda saklar. Deƒüerine eri≈ümek için bir deƒüi≈ükenin adƒ±na ba≈üvurabilirsiniz. Bir deƒüi≈ükenin deƒüeri programƒ±nƒ±z boyunca deƒüi≈ütirilebilir. Deƒüi≈ükenler bu s√∂zdizimi kullanƒ±larak bildirilir: name = value.

Python deƒüi≈ükenleri, kodunuzda aynƒ± deƒüeri tekrarlama gereksinimini azaltmanƒ±za izin verdiƒüi için yararlƒ±dƒ±r.

Bu eƒüiticide nasƒ±l yapƒ±lacaƒüƒ± tartƒ±≈üƒ±lmƒ±≈ütƒ±r. Python kodunuzda deƒüi≈ükenleri kullanabilirsiniz. Artƒ±k bir Python uzmanƒ± gibi deƒüi≈ükenlerle çalƒ±≈ümaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z.

Meydan okuma

Bir meydan okuma olarak, aşağıdaki niteliklere sahip bir değişken tanımlayın:

Ardƒ±ndan, "score‚" Iki. ƒ∞≈üiniz bittiƒüinde deƒüeri konsola yazdƒ±rmalƒ±sƒ±nƒ±z.

Sonra, adƒ±nda uç deƒüi≈üken bildirmeyi deneyin:

Bu deƒüi≈ükenlerin tumu "A‚" deƒüerine sahip olmalƒ±dƒ±r. Aynƒ± deƒüeri payla≈ütƒ±klarƒ±ndan tum bu deƒüi≈ükenleri aynƒ± satƒ±rda bildirmelisiniz.

En populer çevrimiçi Python kitaplarƒ±, kurslarƒ± ve diƒüer √∂ƒürenme kaynaklarƒ± hakkƒ±nda tavsiye için Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzu.