Python büyük harf

Python upper() y√∂ntemi, bir dizedeki tum kuçuk harfleri buyuk harfe d√∂nu≈üturur ve deƒüi≈ütirilen dizeyi d√∂ndurur. Python isupper(), bir dizedeki tum karakterler buyuk harf ise true, deƒüilse false d√∂ndurur. Her ikisi de buyuk/kuçuk harfe baƒülƒ± verileri biçimlendirmek için kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r.

Python’da bir dize çalƒ±≈üƒ±rken, dizeyi buyuk harfe d√∂nu≈üturmek veya dizenin doƒüru olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek isteyebilirsiniz. zaten buyuk harf.

√ñrneƒüin, bir konserdeki bilet taslaklarƒ± için verileri hazƒ±rlayan bir program olu≈üturuyorsanƒ±z, kolayca okunabilmeleri için tum adlarƒ± buyuk harfe d√∂nu≈üturmek isteyebilirsiniz. Dizeyi buyuk harfe d√∂nu≈üturmeden √∂nce, zaten buyuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± da kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Python upper() ve isupper( buradadƒ±r. ) y√∂ntemleri gelir. upper() y√∂ntemi, bir dizedeki tum buyuk/kuçuk harfe dayalƒ± karakterleri buyuk harfe d√∂nu≈üturmek için kullanƒ±labilir ve isupper() y√∂ntemi bir dizedeki tum karakterlerin buyuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için kullanƒ±labilir.

Bu √∂ƒüreticide buyuk harfli dizelerle çalƒ±≈ümak için bu iki y√∂ntemin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üacaƒüƒ±z. Ayrƒ±ca nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±klarƒ±nƒ± g√∂stermek için birkaç √∂rnek uzerinden geçeceƒüiz. Python’da kuçuk harfli dize y√∂ntemlerini √∂ƒürenmekle ilgileniyorsanƒ±z, Python kuçuk harf y√∂ntemleri kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n.

Python String Yenileyici

Dizeler metni depolar ve genellikle bir deƒüi≈ükende tutulur. Python’da dizeler, tek tƒ±rnak ‚Äò‚Äô veya çift tƒ±rnak "‚" ile bildirilir. Hem tek tƒ±rnak hem de çift tƒ±rnak kullanƒ±labilirken, birine veya diƒüerine baƒülƒ± kalmalƒ±sƒ±nƒ±z. ƒ∞≈üte bir dizenin nasƒ±l bildirileceƒüine dair bir √∂rnek:

print() işleviyle bir dize yazdırabiliriz:

Programımız şunu döndurur: Bu bir Python dizesidir.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, kendilerinden daha emin hissettiklerini belirtti. Bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü olanaklarƒ±. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Artƒ±k her ≈üeyi duzelttik. dizgeleri nasƒ±l buyuk harfe çevirebileceƒüimizi du≈üunelim.

Python Upper

Yerle≈üik Python upper() y√∂ntemi, bir dize içindeki tum buyuk/kuçuk harfe dayalƒ± karakterleri d√∂nu≈üturmek için kullanƒ±labilir. upper() y√∂ntemi, tum karakterlerin buyuk harfle g√∂runduƒüu orijinal dizenin bir kopyasƒ±nƒ± d√∂ndurur.

upper() için s√∂zdizimi y√∂ntem a≈üaƒüƒ±daki gibidir:

As upper() y√∂nteminin hiçbir parametre almadƒ±ƒüƒ±nƒ± ve mevcut bir dize deƒüerinin sonuna eklendiƒüini g√∂rebilirsiniz.

√ñrneƒüin nasƒ±l yapƒ±ldƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için bir √∂rnek uzerinden gidelim. upper() y√∂ntemi kullanƒ±labilir.

Diyelim ki bir sinemada çalƒ±≈üƒ±yoruz ve tum mu≈üteri isimlerini buyuk harfe çeviren bir program olu≈üturuyoruz.Bunu yapƒ±yoruz. mu≈üteri adlarƒ±nƒ±n e olduƒüunu biletlerde kolayca okunabilir ve tutarlƒ± bir buyuk/kuçuk harf kullanƒ±n; bu, sinema g√∂revlilerinin sinemaya gidenlerin kimliƒüini kontrol etmesini kolayla≈ütƒ±racaktƒ±r.

Bu g√∂revi gerçekle≈ütirmek için upper() y√∂ntem. Bir dizeyi buyuk harfe d√∂nu≈üturmek için kullanƒ±lan upper() y√∂ntemine bir √∂rnek:

Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: ELSIE SWANSON. Nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için kodumuzu parçalayalƒ±m. ƒ∞lk satƒ±rda, film izleyicimizin adƒ±nƒ± saklayan attendee_name adƒ±nda bir deƒüi≈üken tanƒ±mlƒ±yoruz. Ardƒ±ndan bir sonraki satƒ±rda, attendee_name’yi buyuk harfe d√∂nu≈üturmek için upper() kullanƒ±yoruz ve sonra revize edilen adƒ± konsola yazdƒ±rƒ±yoruz.

upper() y√∂ntemi, bir dize içindeki sembolleri, bo≈üluklarƒ± veya sayƒ±larƒ± etkilemez, çunku bu karakterler buyuk/kuçuk harfe dayalƒ± deƒüildir.

Python Isupper()

< p>Bir dizeyi buyuk harfe d√∂nu≈üturmeden √∂nce, dizenin zaten buyuk harf biçiminde olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Bir dizenin buyuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için isupper() y√∂ntemini kullanabiliriz. isupper() her karakterin buyuk/kuçuk harfe dayalƒ± olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eder. in a string buyuk harftir ve sonuca baƒülƒ± olarak True veya False deƒüerini d√∂ndurur.

İşte isupper() yönteminin sözdizimi:

Örneğin, sinema bileti örneğini kullanalım yukarıdan.

Bir sinema izleyicisinin biletindeki adƒ±nƒ± buyuk harfe d√∂nu≈üturmeden √∂nce, adƒ±n zaten buyuk harfe d√∂nu≈üturulup d√∂nu≈üturulmediƒüini kontrol etmeliyiz. Bu, kodumuzu daha verimli hale getirmemizi saƒülar çunku zaten doƒüru ≈üekilde biçimlendirilmi≈ü bir dizgiyi buyuk harfe d√∂nu≈üturmeyeceƒüiz.

Bir muşterinin adının buyuk harf olup olmadığını kontrol edebiliriz. şu kodu kullanarak zaten buyuk harf:

Kodumuz şunu döndurur: False. Görulduğu gibi attendee_name değişkeninin değeri cumle halindedir. Bu nedenle, isupper() yöntemimiz yurutulduğunde, attendee_name değişkenindeki her karakter buyuk harf olmadığından False döndurur.

Python isupper() y√∂ntemi, bir dize bo≈üluklar, simgeler veya sayƒ±lar içeriyorsa, tum buyuk/kuçuk harfe dayalƒ± karakterlerin buyuk harfle g√∂runduƒüu varsayƒ±larak True deƒüerini d√∂ndurur.

Python Isupper ve Upper

< p>Kodumuzla bir adƒ±m daha ileri gidelim. Yukarƒ±daki √∂rnekte, mu≈üterinin adƒ±nƒ±n zaten buyuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için yerle≈üik isupper() i≈ülevini kullandƒ±k.

"Python.Engineeringsƒ± hayatƒ±ma girdiƒüimde buna en çok ihtiyacƒ±m vardƒ± ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Bir dizenin zaten buyuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için hem isupper() hem de upper()’u birle≈ütirebiliriz ve dize zaten tamamƒ± buyuk harf olarak biçimlendirilmemi≈üse, onu buyuk harfe d√∂nu≈üturun. Bu eylemi gerçekle≈ütirmek için kullanabileceƒüimiz kod ≈üudur:

Kodumuzun sonucu aşağıdaki gibidir:

attendee_name zaten buyuk harfle yazılmışsa, kodumuz şunu döndurur:

Kodumuzu parçalayalƒ±m. ƒ∞lk satƒ±rda, film izleyicimizin adƒ±nƒ± saklayan attendee_name deƒüi≈ükenini ilan ediyoruz. Ardƒ±ndan, mu≈üterinin adƒ±nƒ±n zaten buyuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için bir if ifadesi ve isupper() kullanƒ±rƒ±z.

Eğer ifade False olarak değerlendirilirse — bu, muşterimizin adının tamamı buyuk harf olmadığı anlamına geliyorsa — programımız upper() yöntemini kullanır muşterinin adını buyuk harfe dönuşturmek ve duzeltilmiş adı konsola yazdırır.

Mu≈üterinin adƒ± zaten buyuk harf ise, ba≈üka içeriƒüimizin içeriƒüi ifadesi yurutulur ve konsola katƒ±lƒ±mcƒ±nƒ±n adƒ±yla birlikte bir mesaj yazdƒ±rƒ±lƒ±r.

Sonuç

Buyuk harfli dizelerle çalƒ±≈ümak Python’da yaygƒ±n bir dize i≈ülemidir. >upper() y√∂ntemi, bir dizeyi tamamƒ± buyuk harfe d√∂nu≈üturmek için kullanƒ±labilir ve bir dizenin zaten buyuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için isupper() y√∂ntemi kullanƒ±labilir.

Bu eƒüitici, hem upper() hem de isupper()’ƒ±n nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈ütƒ± Python’da buyuk harfli dizelerle çalƒ±≈ümak için y√∂ntemleri. Ayrƒ±ca, bu y√∂ntemlerin her birinin uygulama halindeki bir √∂rneƒüini inceledik, ardƒ±ndan bir dizenin buyuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için bu iki y√∂ntemin nasƒ±l birle≈ütirilebileceƒüini ve zaten bu biçimde deƒüilse onu buyuk harfe d√∂nu≈üturebileceƒüini tartƒ±≈ütƒ±k.

upper() ve isupper() yöntemleri hakkında bilmeniz gereken tek şey bu — artık onları Python programlarınızda bir profesyonel gibi kodunuzda kullanmaya hazırsınız!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method