Python int nesnesi abone olunamaz

Python içindeki bazƒ± nesneler abone olabilir. Bu, diƒüer nesneleri içerebilecekleri veya içerebilecekleri anlamƒ±na gelir. Tamsayƒ±lar, indislenebilir bir nesne deƒüildir. Tam sayƒ±larƒ± saklamak için kullanƒ±lƒ±rlar. Bir tamsayƒ±ya abone olunabilir bir nesne gibi davranƒ±rsanƒ±z, bir hata ortaya 烱kar.

Bu kƒ±lavuzda, "typeerror: ‚Äòint‚Äô nesne abone olunamaz‚" hata ve neden yukseltildi. Bunu kodunuzda nasƒ±l ç√∂zebileceƒüinizi g√∂stermek için bu sorunla ilgili bir kod pasajƒ±nƒ± inceleyeceƒüiz. Haydi ba≈ülayalƒ±m!

Sorun: typeerror: ‘int’ nesne abone olunamaz

Hata mesajımıza bir göz atarak başlayacağız:

Hata mesajƒ±mƒ±zƒ±n ilk kƒ±smƒ± TypeError, hatamƒ±zƒ±n turunu belirtir. TypeError, bu i≈ülemi desteklemeyen bir deƒüer uzerinde bir i≈ülem gerçekle≈ütirmeye çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zda ortaya 烱kan bir hatadƒ±r. √ñrneƒüin, bir dize ve bir tamsayƒ±yƒ± birle≈ütirmek bir TypeError olu≈üturur.

Mesajımızın ikinci kısmı bize neden hakkında bilgi verir.

Bu mesaj şunu anlatıyor bir tam sayı olan bir tamsayı, abone olunabilir bir nesne gibi ele aldığımızı bize bildiriyoruz. Tamsayılar, indislenebilir nesneler değildir. Yalnızca dizeler, listeler, tupler ve dictionary, abone olunabilir.

Let‚Äô Bir listeden bir √∂ƒüeye eri≈ümek için indekslemeyi kullanmayƒ± denediƒüinizi s√∂yluyorlar:

Bu kod ≈üunu d√∂ndurur: ProtonMail. Listeler abone olabilir, bu da bir listeden bir deƒüer almak için indekslemeyi kullanabileceƒüiniz anlamƒ±na gelir.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda kendilerini daha guvende hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Aynı söz dizimini kullanamazsınız. bir kayan nokta veya bir tamsayı gibi abone olunamayan bir değerde.

Örnek Senaryo

Kullanƒ±cƒ±ya bir sonraki tarihin ne olacaƒüƒ±nƒ± soran bir program yazacaƒüƒ±z. tatil ba≈ülar ve her deƒüeri ayrƒ± bir satƒ±ra yazdƒ±rƒ±r. Bu programda ç√∂zebileceƒüimiz bir hata olacak.

Ana programımızı yazarak başlayalım:

Bu program, bir kullanƒ±cƒ±dan bir input() deyimi. Ardƒ±ndan, kullanƒ±cƒ±nƒ±n belirttiƒüi ay, gun ve yƒ±l deƒüerlerini almak için dilimleme kullanƒ±rƒ±z. Bu deƒüerler deƒüi≈ükenlerde saklanƒ±r.< br>

Ardından, bu değişkenlerin değerlerini konsola yazdırıyoruz.Her değere, tarihin o değerin karşılık geldiği kısmını belirten bir etiket verilir.

< p>Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m:

Bu hatayı duzeltelim.

" tatil‚" bir tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturulur. Bu, dilimleme veya indeksleme kullanarak ona eri≈üemeyeceƒüimiz anlamƒ±na gelir. Tamsayƒ±lar dizeler gibi dizine eklenmez.

Bu sorunu ç√∂zmek için kodumuzdan int() ifadesini kaldƒ±rabiliriz. input() ifadesi bir dize deƒüeri d√∂ndurur. Kodumuzu kullanarak bu dize deƒüerini b√∂lebiliriz.

input() ifademizi g√∂zden geçirelim:

≈ûimdi deneyelim kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rƒ±n:

Kodumuz ba≈üarƒ±yla çalƒ±≈üƒ±yor! Kodumuz bir int() ifadesi içermediƒüinden artƒ±k bir tamsayƒ±yƒ± dilimlemeye çalƒ±≈ümƒ±yoruz. Bunun yerine, "tatil‚" string olarak saklanƒ±r. Bu dize, dilimleme s√∂zdizimi kullanƒ±larak dilimlenir.

Sonuç

"typeerror: ‚Äòint‚Äô nesne abone olunamaz‚" bir tamsayƒ±ya liste veya s√∂zluk gibi abone olunabilir bir nesneymi≈ü gibi eri≈ümeye çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zda hata olu≈üur.

Bu sorunu ç√∂zmek için, bir tamsayƒ±daki deƒüerlere eri≈ümek için dilimleme veya indeksleme kullanmadƒ±ƒüƒ±nƒ±zdan emin olun.Dilimleme gibi yalnƒ±zca abone olunabilir nesnelerde kullanƒ±labilen bir i≈ülem yapmanƒ±z gerekiyorsa ya da indeksleme için, √∂nce tamsayƒ±nƒ±zƒ± bir dizgeye ya da listeye çevirmelisiniz.

Artık bu Python Bir uzman gibi TypeError!