python işlevinin dışına dön

Python işlevleri ve meth

Bir dönüş ifadesi, bir işlevden ana programa bir değer gönderir. Bir işlevin dışında bir dönüş ifadesi belirtirseniz, “SyntaxError: ‘return’ dış işlev” error.

Bu kılavuzda, “‘return’ dış işlev” hata anlamına gelir ve neden yükseltilir. Programınızda nasıl çözeceğinizi bulabilmeniz için bu hatanın bir örneğini inceleyeceğiz.
SyntaxError: ‘return’ dış işlev

Dönüş ifadeleri yalnızca bir işleve dahil edilebilir. Bunun nedeni, dönüş ifadelerinin bir fonksiyondan bir ana programa değerler göndermesidir. Değerlerin gönderileceği bir işlev olmadan, bir dönüş ifadesinin net bir amacı olmazdı.

Dönüş ifadeleri bir işlevdeki kod bloğunun sonunda gelir. Şu örneği inceleyin:

def add_two_numbers(x, y): answer = x + y return answer

Dönüş ifademiz, fonksiyonumuzdaki kodun son satırıdır. Bir işlevin döndürebileceği birden çok potansiyel değeri belirtmek için if deyiminde bir dönüş ifadesi kullanılabilir.
Örnek Senaryo

Gideceğiz Bir öğrencinin bir bilgisayar testini geçip geçmediğini hesaplayan bir program yazın. Başlamak için, öğrencinin başarılı olup olmadığını kontrol eden bir işlev tanımlayalım. Test için geçme-kalma sınırı 50 işarettir.

def check_if_passed(grade): if not > 50: print("Kontrol edildi") return True else: print("Kontrol edildi") return False

Fonksiyonumuz iki değer döndürebilir: True veya False. Öğrencinin notu 50'nin üzerindeyse (geçti-kaldı sınırının üzerinde), True değeri programımıza döndürülür. Aksi takdirde, False değeri döndürülür. Programımız “Kontrol Edildi” if ifademizin sonucu ne olursa olsun, bir notun kontrol edildiğinden emin olabilmemiz için.


Artık bu fonksiyonu yazdığımıza göre ana programımızda çağırabiliriz.Öncelikle kullanıcıya programın notunu vermesi gereken öğrencinin adını sormalıyız. kontrol edin ve öğrencinin aldığı not için. Bunu bir input() ifadesi kullanarak yapabiliriz:

%81'i katılımcılar, bir eğitim kampına katıldıktan sonra teknik iş olanakları konusunda kendilerine daha fazla güvendiklerini belirttiler. Bugün bir eğitim kampı ile eşleştirin.

Ortalama bir eğitim kampı mezunu, bir eğitim kampına başlamaktan kendi kariyerlerini bulmaya kadar, kariyer geçişinde altı aydan daha az zaman harcadı. ilk iş.

“grade” değeri bir tam sayıya dönüştürülür, böylece değerle karşılaştırabiliriz 50 fonksiyonumuzda. Bir öğrencinin bilgisayar testini geçip geçmediğini kontrol etmek için fonksiyonumuzu çağıralım:

has_passed = check_if_passed(grade) has_passed == True: print("{} {}.".format(name, grade)) else: print("{}, testlerinde {}.".format(name, grade))
< p>Öğrencinin testini geçip geçmediğini belirlemek için check_if_passed() işlevini çağırırız. Öğrenci sınavı geçtiyse, konsola bize başarılı olduğunu bildiren bir mesaj yazdırılır; aksi takdirde, öğrencinin testinde başarısız olduğu konusunda bilgilendiriliriz.

Çalışıp çalışmadığını görmek için kodumuzu çalıştıralım:

 Dosya "test.py", satır 6 return False ^ SyntaxError: 'return' fonksiyonun dışında

Bir hata döndürülür.< /p>


Çözüm

Bir işlevin dışında bir dönüş ifadesi belirledik. check_if_passed() işlevimize geri dönelim. Kodun son satırına bakarsak, son dönüş ifademizin düzgün girintili olmadığını görebiliriz.

… else: print("Checked") return False

False döndüren ifade, fonksiyonumuzun sonunda değil, fonksiyonumuzdan sonra görünür. Bu hatayı return ifademizi doğru seviyeye getirerek düzeltebiliriz:

 else: print( "İşaretlendi") return False

Return ifadesi artık fonksiyonumuzun bir parçası. Öğrencinin notu 50'nin üzerinde değilse False değerini döndürür. Programımızı yeniden çalıştıralım:

Programımız, bir öğrencinin sınavı geçtiğini başarıyla hesaplar.

Sonuç

Bir işlevin dışında bir dönüş ifadesi belirttiğinizde “SyntaxError: ‘return’dış işlev” hatası ortaya çıkıyor. bu hata, tüm dönüş ifadelerinizin doğru girintili olduğundan ve bir işlevden sonra değil, bir işlevin içinde göründüğünden emin olun.

Artık bu hatayı uzman bir Python programcısı gibi düzeltmek için ihtiyacınız olan bilgiye sahipsiniz. !

python işlevinin dışına dön: StackOverflow Questions

Tutorials