python’da parantezler

Python 3’te, tum print ifadelerini parantez içine almalƒ±sƒ±nƒ±z. Dizeyi parantez içine almadan konsola bir dize yazdƒ±rmaya çalƒ±≈üƒ±rsanƒ±z, "SyntaxError: ‚Äòprint‚Äô error.

Bu kƒ±lavuz, bu hatanƒ±n ne anlama geldiƒüini ve Python’da print ifadesinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± a烱klar. Nasƒ±l ç√∂zeceƒüinizi √∂ƒürenebilmeniz için bu hatanƒ±n bir √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz.

SyntaxError: ‘print’

çaƒürƒ±sƒ±nda eksik parantezler

Python 3, programlama dilinde yapƒ±lan uçuncu buyuk guncellemedir. Son yƒ±llarda Python’un tercih edilen surumu haline geldi.

Python 3, print ifadelerinin yazƒ±lma ≈üeklini deƒüi≈ütirdi. Baƒüƒ±msƒ±z print ifadesi Python 2’de çalƒ±≈üƒ±r ve konsola bir ifade yazdƒ±rƒ±r.

Python 3’te print bir i≈ülevdir. Bu, konsola yazdƒ±rmak istediƒüiniz dizenin içeriƒüini herhangi bir normal i≈ülev çaƒürƒ±sƒ±nda yaptƒ±ƒüƒ±nƒ±z gibi parantez içine almanƒ±z gerektiƒüi anlamƒ±na gelir.

Örnek Senaryo

Bir 4. sƒ±nƒ±ftaki isimleri "A" ile ba≈ülayan tum √∂ƒürencilerin isimlerini yazdƒ±ran program. Ba≈ülamak için, sƒ±nƒ±ftaki √∂ƒürencilerin adlarƒ±nƒ± içeren bir liste tanƒ±mlayƒ±n:

Sonraki, bu listedeki tum √∂ƒüeler uzerinde yinelenen bir d√∂ngu için yazƒ±n. For d√∂ngusunde, her ismin "A‚" ile ba≈ülayƒ±p ba≈ülamadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için bir if ifadesi kullanacaƒüƒ±z:

startswith() y√∂ntemi bir dizenin belirli bir karakterle mi yoksa bir dizi karakterle mi ba≈ülayƒ±p ba≈ülamadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eder. Kod, "√∂ƒürenciler‚" liste "A‚" ile ba≈ülar.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±lƒ±n.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Fazladan bir basƒ±lƒ± a烱klama ekleyin. bize programƒ±n çalƒ±≈ümayƒ± bitirdiƒüini s√∂yleyen kodun sonu:

Artƒ±k programƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z:

Kod, programda bir sözdizimi hatası olduğunu bize bildirir.

Çözum

Kullanƒ±≈ülƒ± , Python zaten hata mesajƒ±nda ‚Äã‚Äãsorunun ç√∂zumunu sunuyor.

Bunun nedeni, Python 3’un √∂nceki surumlerinde, bir print ifadesinin etrafƒ±na parantez eklemeyi unutmanƒ±n yalnƒ±zca &ldquo g√∂steren bir hataya yol açmasƒ±dƒ±r. ;geçersiz s√∂zdizimi‚". Bu ileti belirsizdir, çunku geçersiz s√∂zdizimi bir dizi sorundan kaynaklanabilir. B√∂ylece Python, yeni "eksik parantez‚" kullanƒ±cƒ±lara yardƒ±mcƒ± olmak için birincil hata mesajƒ±.

Bu sorunu ç√∂zmek için konsola yazdƒ±rmak istediƒüiniz tum deƒüerleri parantez içine alƒ±n:

"s‚" print kod satƒ±rƒ±nda parantez içinde. Konsola yazdƒ±rdƒ±ƒüƒ±nƒ±z son dizeyi de parantez içine aldƒ±nƒ±z. Programƒ±n çalƒ±≈üƒ±p çalƒ±≈ümadƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂relim:

Kodumuz bize isimleri A ile ba≈ülayan iki √∂ƒürenci olduƒüunu g√∂steriyor. 烱ktƒ±yƒ± a烱klayan mesaj.

Sonuç

Python "SyntaxError: ‚Äòprint‚Äô konsola bir deƒüeri parantez içine almadan yazdƒ±rmaya çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zda hata olu≈üuyor.

Bu hatayƒ± ç√∂zmek için konsola yazdƒ±rmak istediƒüiniz ifadelerin etrafƒ±na parantezler ekleyin. Bunun nedeni Python 3’te print √∂ƒüesinin bir deyim. Bu bir i≈ülevdir. √áalƒ±≈ütƒ±rmak istiyorsanƒ±z, bir i≈ülevi parantez kullanarak çaƒüƒ±rmalƒ±sƒ±nƒ±z.

Artƒ±k bu yaygƒ±n Python hatasƒ±nƒ± bir profesyonel gibi duzeltmek için ihtiyacƒ±nƒ±z olan bilgiye sahipsiniz!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method