Python anahtarı

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Java veya C#’dan farklƒ± olarak, Python’da yerle≈üik bir switch ifadesi yoktur. Bu, bir "switch‚Ķcase‚" deyim.

Bu kƒ±lavuzda, bir "switch‚Ķcase‚" Python’da ve kodunuza nasƒ±l bir tane yazacaƒüƒ±nƒ±zƒ± √∂ƒürenebilmeniz için iki sahte anahtar ifadesi √∂rneƒüini g√∂zden geçirin.

Switch İfadeleri: Bir Tazeleme

Bir switch ifadesi ≈üunlarƒ± yapmanƒ±zƒ± saƒülar. çalƒ±≈ütƒ±rmak için bir dizi kod bloƒüundan birini seçin. Bir programda birden çok ifadeyi deƒüerlendirmenin bir yoludur.

Bir switch ifadesi, bir switch ifadesini deƒüerlendirerek ve bu ifadenin sonucunu "case‚" ifadeler. Bir e≈üle≈üme bulunursa, ilgili kod bloƒüu çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lƒ±r. Aksi takdirde hiçbir ≈üey olmaz.

ƒ∞steƒüe baƒülƒ± olarak, bir "varsayƒ±lan‚" anahtar kelime, belirli bir ifadeyle e≈üle≈üen bir ifade bulunmazsa bir kod bloƒüunu çalƒ±≈ütƒ±rmak için kullanƒ±lƒ±r.

Python Switch İfadesi: Bireysel Değerleri Döndurme

Bir haftanın bir gunune sayısal değer.

Ba≈ülamak için, kullanƒ±cƒ±dan d√∂nu≈üturmek istediƒüi bir sayƒ± girmesini isteyin. yazƒ±lƒ± bir gun:

Kullanıcının programımıza eklediği değeri bir tamsayıya dönuşturuyoruz. Bunun neden gerekli olduğunu öğreticide daha sonra tartışacağız.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Sƒ±rada, biz bir s√∂zluk tanƒ±mlayƒ±n. Bu s√∂zluk bir haftanƒ±n tum gunlerini içerecektir. Her anahtar bir gunu sayƒ± olarak saklayacak ve her deƒüer yazƒ±lƒ± olarak bir gunu saklayacaktƒ±r (yani Salƒ±):

S√∂zluƒüumuzde yedi anahtar ve deƒüer vardƒ±r. "1‚" "Pazartesi‚" ve haftanƒ±n son gunune kadar b√∂yle devam eder.

Sonra, bu s√∂zlukte a deƒüerine kar≈üƒ±lƒ±k gelen √∂ƒüeye eri≈ümek için dictionary get() y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z. kullanƒ±cƒ± ≈üunu ekledi:

Bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n programƒ±mƒ±za eklediƒüi deƒüeri bir tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturduk, b√∂ylece onu get() ifadesi. "convert_to_day‚"’ƒ±n sakladƒ±ƒüƒ± deƒüere e≈üit bir anahtar yoksa, kodumuz "Bu sayƒ±sal deƒüere sahip bir gun yok‚"

Bir kullanƒ±cƒ± "1‚" deƒüerini ekler, kodumuz ≈üunu deƒüerlendirir:

Bu alacak "1‚" anahtarƒ±yla ili≈ükili deƒüer listemizde.

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m ve ne olduƒüunu g√∂relim:

Kodumuz, bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n eklediƒüi sayƒ±yƒ± bir dizeye ba≈üarƒ±yla d√∂nu≈üturur. S√∂zluƒüumuzde olmayan bir gunde kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m:

Kullanƒ±cƒ± geçersiz bir deƒüer girse bile kodumuz çalƒ±≈üƒ±r.

Python Switch Statement: Calling İşlevler

Bu s√∂z dizimini kodumuzdaki i≈ülevleri çaƒüƒ±rmak için kullanabiliriz. Bir sandviç dukkanƒ±ndaki satƒ±n almalarƒ±n listesiyle ilgili bilgileri g√∂runtuleyen bir uygulama olu≈üturacaƒüƒ±z.

Önce, bir satın alma listesi tanımlayalım:

Sonraki , uç i≈ülev tanƒ±mlayƒ±n. Bu i≈ülevler ≈üunlarƒ± hesaplar:

  • Listemizdeki satƒ±n alma sayƒ±sƒ±
  • Ortalama satƒ±n alma deƒüeri
  • En buyuk satƒ±n alma

Bu işlevleri tanımlayalım:

Bu fonksiyonları tanımladığımıza göre artık faux-switch deyimimizi yazmaya başlayalım. İlk örneğimizde yaptığımız gibi, kullanıcıdan bir değer girmesini isteyerek başlıyoruz. Bir kullanıcının eklediği değer, fonksiyonlarımızdan birine karşılık gelmelidir.

Kodumuz uç mesaj yazdƒ±rƒ±r. Her biri, bir kullanƒ±cƒ±yƒ± seçebilecekleri bir seçenek hakkƒ±nda bilgilendirir. Kodumuz daha sonra bir kullanƒ±cƒ±dan bir deƒüer girmesini ister. Bu deƒüeri daha sonra programƒ±mƒ±zda kullanabilmemiz için bir sayƒ±ya d√∂nu≈ütururuz.

Sonra, işlevlerimizi sayılarla eşleyen bir sözluk tanımlayın:

"1‚" deƒüeri, "number_of_purchases‚" adlƒ± i≈ülevle, "2‚" deƒüeri e≈ülenir "average_value‚" i≈ülevine ve "3‚" deƒüeri, "largest_purchase‚" i≈ülevine e≈ülenir.

Sonra, get() y√∂ntemini kullanƒ±n programƒ±mƒ±zƒ±n hangi i≈ülevi çalƒ±≈ütƒ±racaƒüƒ±nƒ± seçmek için:

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Bu kod, s√∂zluƒüumuzden yurutmek istediƒüimiz i≈ülevi alƒ±r. Kodumuzun çalƒ±≈ümasƒ± için bir i≈ülev çaƒüƒ±rmamƒ±z gerektiƒüinden, get() y√∂ntemimizde ikinci bir deƒüer belirtmedik. Bu, bir kullanƒ±cƒ± geçersiz bir deƒüer girerse kodumuzun bir hata d√∂ndurduƒüu anlamƒ±na gelir. Bu davranƒ±≈üƒ± ele almanƒ±n yollarƒ± vardƒ±r, ancak bunu yapmak bu √∂ƒüreticinin kapsamƒ± dƒ±≈üƒ±ndadƒ±r.

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m. :

Listemizden 3. seçeneƒüi seçtik. Kodumuz ba≈üarƒ±yla en buyuƒüunu yazdƒ±rƒ±yor belirli bir gunde yapƒ±lan satƒ±n alma. uo;s seçeneƒüi 2’yi seçmeye çalƒ±≈üƒ±r:

Kodumuz, listemizdeki satın alma işlemlerinin ortalama değerini döndurur.

Sonuç

Python’un yerle≈üik bir √∂zelliƒüi olmasa da switch deyimi, bir s√∂zluk ve get() y√∂ntemini kullanarak bir tane olu≈üturabilirsiniz.

Switch deyimleri, bir ifadeyi birden çok olasƒ± sonuca kar≈üƒ± deƒüerlendirmek istiyorsanƒ±z kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r.

Belirttiğiniz anahtara bağlı olarak bir sözlukten değerleri alan bir sahte anahtar ifadesi yazabilirsiniz.Ayrıca bir sözlukten bir işlev alan bir sahte anahtar ifadesi de yazabilirsiniz. başvurduğunuz belirli bir anahtara dayalıdır.

Artƒ±k içinde kendi switch ifadelerinizi olu≈üturmaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z. Python programlama dili uzman bir kodlayƒ±cƒ± gibi!