python dizesini int’ye

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python Dizesini Int’ye D√∂nu≈üturme:
Python’da bir dizeyi tam sayƒ±ya d√∂nu≈üturmek için int() i≈ülevini kullanƒ±n. Bu i≈ülev iki parametre alƒ±r: verileri temsil etmek için ilk dize ve isteƒüe baƒülƒ± taban. str √∂ƒüesini bir int veya tamsayƒ± olarak d√∂ndurmek için print(int("STR")) s√∂zdizimini kullanƒ±n.

Python Int’yi String’e D√∂nu≈üturme:
Python’da bir tamsayƒ±yƒ± string’e d√∂nu≈üturmek için str() fonksiyonunu kullanƒ±n. Bu i≈ülev herhangi bir veri turunu alƒ±r ve onu tamsayƒ±lar dahil bir dizgeye d√∂nu≈üturur. int √∂ƒüesini bir str veya dize olarak d√∂ndurmek için print(str(INT)) s√∂zdizimini kullanƒ±n.


Python, belirli bir veri turunu ayƒ±rt etmek için kullanƒ±lan bir dizi veri turu içerir. √ñrneƒüin, metin tabanlƒ± verileri temsil etmek için Python dizeleri kullanƒ±lƒ±r ve tamsayƒ±lar tam sayƒ±larƒ± temsil edebilir. Programlama yaparken, deƒüerleri farklƒ± veri turleri arasƒ±nda d√∂nu≈üturmek isteyebilirsiniz, b√∂ylece onlarla farklƒ± ≈üekillerde çalƒ±≈üabilirsiniz.

Genel bir i≈ülem, bir Python dizesini bir tamsayƒ±ya veya bir tam sayƒ±ya d√∂nu≈üturmektir. bir dizeye tam sayƒ±. Python, bu d√∂nu≈üturmeleri gerçekle≈ütirmek için kullanƒ±labilecek yerle≈üik y√∂ntemler içerir: int() ve str().

Bu eƒüiticide‚Äô Python’da bir dizgiyi tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturmek için int() y√∂nteminin nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini ke≈üfedeceƒüiz. Bir tamsayƒ±yƒ± bir dizgeye d√∂nu≈üturmek için str() ’un nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± da tartƒ±≈üacaƒüƒ±z.

Python Veri Turleri

Python’da programlama, uzerinde çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±z veriler birkaç farklƒ± ≈üekilde depolanacaktƒ±r. Metinle çalƒ±≈üƒ±yorsanƒ±z, verileriniz bir dize olarak depolanƒ±r. Ancak ondalƒ±k bir sayƒ± ile çalƒ±≈üƒ±yorsanƒ±z, verileriniz kayan nokta olarak yapƒ±landƒ±rƒ±lacaktƒ±r.

Bu √∂nemlidir çunku her veri turu farklƒ± ≈üekillerde manipule edilebilir. Bu nedenle, Python’un farklƒ± veri turleri kullanarak farklƒ± turde verileri depolamasƒ± gerekir. Sayƒ±lar, Boole’lar ve listeler dahil olmak uzere verileri depolamak için kullanƒ±lan bir dizi Python’da veri turleri vardƒ±r.

In Bu makalede, bu veri turlerinden ikisine odaklanacağız: diziler ve sayılar.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Python’da, dizeler tek veya çift tƒ±rnak içine alƒ±nƒ±r ve metin tabanlƒ± bilgileri temsil etmek için kullanƒ±lƒ±r. ƒ∞≈üte bir dize √∂rneƒüi:

Sayƒ± veri turu hem ondalƒ±k hem de tam sayƒ±larƒ± depolamak için kullanƒ±lƒ±r. Ondalƒ±k sayƒ±lar otomatik olarak bir ≈üamandƒ±raya d√∂nu≈üturulecek ve tam sayƒ±lar bir tam sayƒ± olarak kabul edilecektir. ƒ∞≈üte bir tam sayƒ± ve Python’da kayan noktalƒ± sayƒ± √∂rneƒüi:

Bir veri turunu ba≈üka bir veri biçimine d√∂nu≈üturmeye tur d√∂nu≈üturme denir. Bir dizeyi bir tamsayƒ±ya veya bir tamsayƒ±yƒ± bir dizeye d√∂nu≈üturmek istiyorsanƒ±z, bir tur d√∂nu≈üturme i≈ülemi gerçekle≈ütireceksiniz

Python String to Int

int() Python’da bir dizgiyi bir tamsayƒ± deƒüerine d√∂nu≈üturmek için y√∂ntemi kullanƒ±labilir.

int() iki parametre alır: tamsayıya dönuşturulecek dize ve İkinci parametre isteğe bağlıdır.

Y√∂ntem, tamsayƒ± olarak g√∂sterilen int() içinden geçirdiƒüiniz deƒüeri d√∂ndurur. Python int() y√∂nteminin s√∂zdizimi burada:

Bir dizeyi tam sayƒ±ya d√∂nu≈üturmek için kullanƒ±lan int() y√∂ntemine bir √∂rnek:

< p>Kodumuz şunu döndurur:

Bir Dize Örneği to Int in Action

int() y√∂nteminin nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini g√∂stermek için daha ayrƒ±ntƒ±lƒ± bir √∂rnek kullanalƒ±m. Kullanƒ±cƒ±nƒ±n ya≈üƒ±nƒ± soran bir çocuk oyunu için bir kayƒ±t formu olu≈üturduƒüumuzu varsayalƒ±m. Veritabanƒ±mƒ±zda bir tamsayƒ± olarak saklanmak için bu deƒüere ihtiyacƒ±mƒ±z var. Ancak bir kullanƒ±cƒ± programƒ±mƒ±za deƒüeri eklediƒüinde, ya≈üƒ± bir dizge olur.

Bu i≈ülevi gerçekle≈ütiren bir program olu≈üturalƒ±m. Bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n ya≈üƒ±nƒ± almak için input() y√∂ntemini kullanarak ba≈ülayacaƒüƒ±z:

Kullanƒ±cƒ±mƒ±z bir sayƒ± girdiƒüinde konsola yazdƒ±rƒ±lacaktƒ±r. Programƒ±mƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda ≈üunlar olur:

Kullanƒ±cƒ±nƒ±n girdiƒüi deƒüer 12. Bu bir sayƒ± gibi g√∂runebilir. Ancak, kullanƒ±cƒ±mƒ±zƒ±n ya≈üƒ± için veri turunu kontrol etmek için type() y√∂ntemini kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±zda, bunun bir sayƒ± olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂ruruz. Kullanƒ±cƒ±mƒ±zƒ±n ya≈üƒ±nƒ±n veri turunu kontrol etmek için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

G√∂rduƒüunuz gibi, verilerimiz bir str veya bir dize olarak saklanƒ±r. Dolayƒ±sƒ±yla, verilerimizi bir tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturmemiz gerektiƒüi a烱k. Bunu a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda ve 12 deƒüerini girdiƒüimizde neler oluyor:

Kodumuz yukarƒ±dakiyle aynƒ± 烱ktƒ±yƒ± d√∂ndurur, ancak 12 artƒ±k bir tamsayƒ± olarak depolanƒ±r. Kontrol etmek için type() y√∂ntemini kullanabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Artık değerimiz, başta istediğimiz gibi bir tamsayı olarak saklanıyor.

"Python.Engineeringsƒ± hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda ve hƒ±zla girdi. bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Yazılım Muhendisi at Rockbot

str() y√∂ntemi, Python’da bir tamsayƒ±yƒ± bir dizgeye d√∂nu≈üturmenize izin verir. Bu y√∂ntemin s√∂zdizimi ≈ü√∂yledir:

Bu y√∂ntemin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için bir √∂rnek uzerinden gidelim. √ñnceki √∂rneƒüimizde, bu kodu kullanarak kullanƒ±cƒ±nƒ±n ya≈üƒ±nƒ± bir tam sayƒ±ya d√∂nu≈üturduk:

Diyelim ki, kullanƒ±cƒ±mƒ±zƒ±n ya≈üƒ±nƒ± içeren bir mesajƒ± konsola yazdƒ±rmak istiyoruz. Bunu a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz bir hata dönduruyor:

Bunun nedeni, bir dizeyi bizim gibi bir tamsayƒ±ya baƒülayamamanƒ±zdƒ±r yukarƒ±da yapmaya çalƒ±≈ütƒ±m. Kodumuzun çalƒ±≈ümasƒ± için kullanƒ±cƒ±mƒ±zƒ±n ya≈üƒ±nƒ± bir dizgeye d√∂nu≈üturmemiz gerekecek. Bunu str() y√∂ntemini kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Ya≈üƒ±nƒ±z kaç?

12

Yaşınız: 12

Başarıyla dönuşum sağladık tamsayımızı str() kullanarak bir dizgeye Her iki değer de artık dizelerdir, yani artık Yaşınız: mesajını kullanıcının yaşıyla birleştirebiliriz.

Python Dize Listesini Şunlar Listesine Dönuşturebiliriz Tamsayılar

√ñƒürencilerin bir bilgisayar bilimleri dersinde kazandƒ±klarƒ± notlarƒ± içeren bir dizi listemiz olduƒüunu varsayalƒ±m. Listemizdeki her notu bir tam sayƒ±ya d√∂nu≈üturmek istiyoruz. Bunu yapmak için bir Python listesi kavrayƒ±≈üƒ± kullanabiliriz.

Liste anlama, mevcut bir listenin içeriƒüine dayalƒ± olarak yeni bir liste olu≈üturmayƒ± kolayla≈ütƒ±rƒ±r.Bu durumda, bir dizi listesini bir listeye d√∂nu≈üturmek için bir liste kavrama kullanacaƒüƒ±z yeni tamsayƒ±lar listesi.

Şu kodu göz önunde bulundurun:

√ñnce bir liste tanƒ±mlarƒ±z "notlar" olarak adlandƒ±rƒ±lƒ±r. Bu liste dizeler içerir. Ardƒ±ndan, "notlar" listemizdeki her deƒüeri bir tam sayƒ±ya d√∂nu≈üturen bir liste kavrayƒ±≈üƒ± yazarƒ±z. Liste kavrayƒ±≈üƒ±mƒ±z bunu, "notlar"daki her deƒüeri yineleyerek ve bunlarƒ±n deƒüerlerini deƒüi≈ütirerek yapar. int() i≈ülevini kullanarak veri turu.

Programımızın sonunda yeni tamsayı listemizi yazdırıyoruz:

Kodumuz, dize listemizi başarıyla bir tamsayı listesine dönuşturdu.

Sonuç

int() y√∂ntemi, Python’da bir dizgiyi tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturun. Bu, bir deƒüeri tamsayƒ± olarak saklamanƒ±z veya dizge olarak saklanan bir deƒüer uzerinde matematiksel i≈ülemler gerçekle≈ütirmeniz gerekiyorsa faydalƒ± olabilir. Bir tamsayƒ±yƒ± bir dizgeye d√∂nu≈üturmek için str() y√∂ntemi kullanƒ±lƒ±r.

Artƒ±k bir deneyim gibi Python’da dizeleri tam sayƒ±lara d√∂nu≈üturmeye hazƒ±rsƒ±nƒ±z t!