Python ile başlar

Python startswith() işlevi, bir dizenin belirtilen bir alt dizeyle başlayıp başlamadığını kontrol eder. Python endswith() bir dizenin bir alt dizeyle bitip bitmediğini kontrol eder. Her iki işlev de True veya False döndurur.

Genellikle programlama sƒ±rasƒ±nda dizelerle çalƒ±≈üƒ±rken, bir dizenin belirli bir deƒüerle ba≈ülayƒ±p ba≈ülamadƒ±ƒüƒ±nƒ± veya belirli bir deƒüerle bitip bitmediƒüini kontrol etmek isteyebilirsiniz.

√ñrneƒüin, Bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n telefon numarasƒ±nƒ± toplayan bir program olu≈üturuyorsanƒ±z, kullanƒ±cƒ±nƒ±n ulke kodunu belirtip belirtmediƒüini kontrol etmek isteyebilirsiniz. Veya belki de arcade’nizin yaptƒ±ƒüƒ± √∂zel bir promosyon için bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n adƒ±nƒ±n e ile bitip bitmediƒüini kontrol eden bir program olu≈üturuyorsunuz.

ƒ∞≈üte burada yerle≈üik startswith() ve endswith() i≈ülevleri gelir. startswith() ve endswith() için kullanƒ±labilir bir dizenin belirli bir alt dizeyle ba≈ülayƒ±p bitmediƒüini belirleyin.

Bu eƒüitici, hem Python startswith() hem de endswith()<’nin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üacaktƒ±r. /code> bir dizenin belirli bir alt dizeyle ba≈ülayƒ±p bitmediƒüini kontrol etme y√∂ntemleri. Ayrƒ±ca, bir programda kullanƒ±lan bu y√∂ntemlerin her birinin bir √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz.

String Index Refresher

startWith ve endWith hakkƒ±nda konu≈ümadan √∂nce, yenilemek için biraz zaman ayƒ±rmalƒ±yƒ±z. python dize dizini hakkƒ±ndaki bilgimiz.

Dize, sayılar, boşluklar, harfler ve simgeler gibi bir dizi karakterdir. Listelerde olduğu gibi dizelerin farklı bölumlerine de erişebilirsiniz.

Bir dizedeki her karakterin bir dizin deƒüeri vardƒ±r. Dizin, karakterin dizede olduƒüu bir konumdur. Dizin numaralarƒ± 0 ile ba≈ülar. √ñrneƒüin, dizin numaralarƒ±nƒ± içeren Python Alt Dizileri dizesi:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. bir eƒüitim kampƒ±. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Dizedeki ilk karakter 0 dizin deƒüerine sahip P’dir. Son karakterimiz s, 16 dizin deƒüerine sahiptir. Her karakterin kendi dizin numarasƒ± olduƒüundan, dizeleri temel alarak deƒüi≈ütirebiliriz. her harfin bulunduƒüu yer.

Python Startswith

startswith() dize yöntemi, bir dizenin belirli bir alt dizeyle başlayıp başlamadığını kontrol eder. Dize belirtilen bir alt dizeyle başlıyorsa, startswith() yöntemi True döndurur; aksi takdirde, işlev False döndurur.

Python startswith() yönteminin sözdizimi burada:

startswith() y√∂ntemi uç parametre alƒ±r , bunlar a≈üaƒüƒ±daki gibidir:

  • alt dize, daha buyuk dize içinde kontrol edilecek dizedir (gerekli)
  • start_pos
  • guçlu> alt dize aramasƒ±nƒ±n ba≈ülamasƒ± gereken ba≈ülangƒ±ç ‚Äã‚Äãdizini konumudur (isteƒüe baƒülƒ±)
  • end_pos alt dize aramasƒ±nƒ±n bitmesi gereken dizin konumudur (isteƒüe baƒülƒ±)

Alt dize parametresi buyuk/kuçuk harf duyarlƒ±dƒ±r. Dolayƒ±sƒ±yla, bir dizede s arƒ±yorsanƒ±z, yalnƒ±zca kuçuk harf s √∂rnekleri için. Buyuk harf S aramak istiyorsanƒ±z, o karakteri belirtmeniz gerekir. Ayrƒ±ca, Python’daki dizin konumlarƒ±nƒ±n ba≈üladƒ±ƒüƒ±nƒ± unutmayƒ±n. adresinde, bu, start_pos ve end_pos parametrelerini etkiler.

startswith() yöntemi iş başında.

Diyelim ki bir arcade operat√∂ruyuz ve √∂zel bir promosyon yurutuyoruz. Adƒ± J ile ba≈ülayan her mu≈üteri, atari salonunda kazandƒ±klarƒ± her 1000 bilet için fazladan 200 bilete hak kazanƒ±rlar.Bu biletleri kullanmak için bir mu≈üteri, bir profesyonel çalƒ±≈ütƒ±ran masada atari kartƒ±nƒ± taramalƒ±dƒ±r. gram. adƒ±nƒ±n ilk harfini kontrol etmek için.

Bir mu≈üterinin adƒ±nƒ±n ilk harfinin J’a e≈üit olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için kullanabileceƒüimiz kod:< /p>

Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: Doƒüru. Kodumuzun ilk satƒ±rƒ±nda, mu≈üterimizin adƒ±nƒ± saklayan customer_name adƒ±nda bir deƒüi≈üken tanƒ±mlƒ±yoruz. Ardƒ±ndan, "mu≈üteri_adƒ±‚" deƒüi≈üken J ile ba≈ülar. Bu durumda, mu≈üterimizin adƒ± J ile ba≈ülar, dolayƒ±sƒ±yla programƒ±mƒ±z True deƒüerini d√∂ndurur.

start_pos veya end_pos bağımsız değişkenleri, startswith() yalnızca dizenin başında belirttiğiniz alt dizeyi arayacaktır.

≈ûimdi diyelim ki promosyonumuzu deƒüi≈ütiriyoruz ve yalnƒ±zca adlarƒ±nda tam adlarƒ±nƒ±n ikinci ve be≈üinci harfleri arasƒ±nda s bulunan ki≈üiler. Bir mu≈üterinin tam adƒ±nƒ±n, tam adƒ±nƒ±n ikinci ve be≈üinci harfleri arasƒ±nda bir s içerip içermediƒüini ≈üu kodu kullanarak kontrol edebiliriz:

Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: YANLI≈û. Kodumuzda, sƒ±rasƒ±yla 1 ve 5 olarak ayarlanmƒ±≈ü bir start_pos ve bir end_pos parametresi belirledik. Bu, startswith()’e yalnƒ±zca dizemizdeki ikinci ve be≈üinci karakterler arasƒ±nda (dizin deƒüeri 1 ile 5 arasƒ±nda olan karakterler) arasƒ±nda s harfini aramasƒ±nƒ± s√∂yler.

Python Endswith

endswith() dize biçimlendirme y√∂ntemi, bir dizenin belirli bir deƒüerle bitip bitmediƒüini kontrol etmek için kullanƒ±labilir. endswith(), startswith() y√∂ntemiyle aynƒ± ≈üekilde çalƒ±≈üƒ±r, ancak bir dizenin ba≈üƒ±nda bir alt dize aramak yerine, sonunda arar.

Burada’ endswith() yönteminin sözdizimi:

Bu parametrelerin tanımları, startswith() yöntemiyle kullanılanlarla aynıdır.

Let‚Äô Python’da endswith() y√∂nteminin nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini g√∂stermek için bir √∂rnek ke≈üfediyoruz. Diyelim ki bir havayolu ≈üirketimiz var ve bir mu≈üterinin kredi kartƒ±na geri √∂deme yapmak istiyoruz. Bunu yapmak için, biz Dosyamƒ±zda bulunanla kar≈üƒ±la≈ütƒ±rabilmemiz için kart numaralarƒ±nƒ±n son d√∂rt hanesini bilmemiz gerekir.

ƒ∞≈üte endswith()’in bir √∂rneƒüi bir mu≈üteri tarafƒ±ndan verilen d√∂rt rakamƒ±n dosyadaki rakamlarla e≈üle≈üip e≈üle≈ümediƒüini kontrol etmek için kullanƒ±lƒ±r:

Programƒ±mƒ±z ≈üunu d√∂ndurur: True. Bu durumda mu≈üterimiz bize 4242 rakamlarƒ±nƒ± verdi. Bu sayƒ±larƒ±n elimizdekilerle e≈üle≈üip e≈üle≈ümediƒüini doƒürulamak için endswith() y√∂ntemini kullandƒ±k. Bu durumda, kredi kartƒ±ndaki kayƒ±t 4242 ile bitiyordu, bu yuzden programƒ±mƒ±z True d√∂ndu.

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde eşleşmeme yardımcı oldu. bir eğitim kampı ile. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki işi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi< /p>

Belirli bir dizin konumunda bir alt dize aramak için isteƒüe baƒülƒ± start_pos ve end_pos baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈ükenlerini de kullanabiliriz.

Diyelim ki bir kafe i≈ületiyoruz ve bir mu≈üterinin sipari≈ü ettiƒüi her ≈üeyi saklayan bir dizimiz var. ≈ûefimiz bir sipari≈üin Ham Sandwich içerip içermediƒüini bilmek istiyor ve dizimizin uzunluƒüunun 24 olduƒüunu biliyor. Dizimizin son be≈ü karakteri ORDER içeriyor. Bu nedenle, dizimizdeki ilk be≈ü karakteri atlamak istiyoruz.

Bu aramayı şu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur: True.

√ñrneƒüimizde, alt dize parametremiz olarak Ham Sandwich’i belirledik.

Ardƒ±ndan, start_pos parametresi olarak belirledik çunku end_pos parametresini kullanacaƒüƒ±z ve end_pos kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±zda start_pos bo≈ü olamaz. Dizemizin son be≈ü karakteri ORDER olduƒüundan, end_pos baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈ükenimiz olarak 19 belirtiyoruz. ve ondan √∂nceki karakter bir bo≈üluktur.

Dizemiz Ham Sandwich ile biter, bu nedenle programımız True değerini döndurur. Dizemiz Ham Sandwich, aksi takdirde sonek False döndurur.

Python Endswith Lists

Ayrƒ±ca, endswith() bir listede alabilir veya bir dizenin birden çok dizeden biriyle bitip bitmediƒüini kontrol etmenizi saƒülayan alt dize argumanƒ± olarak bir demet.Diyelim ki bir dosya adƒ±nƒ±n bitip bitmediƒüini kontrol eden bir program olu≈üturuyoruz. .mp3 veya .mp4 biçiminde. Bu kontrolu ≈üu kodu kullanarak gerçekle≈ütirebiliriz:

Kodumuz şunu döndurur: Doğru. Bu örnekte, dosya uzantılarının bir listesini saklayan potential_extensions adlı bir dizi oluşturduk. Ardından, uzantısını kontrol etmek istediğimiz dosyanın adını saklayan file_name adında bir değişken tanımladık.

Son olarak, endswith() dizemizin potential_extensions listemizdeki uzantılardan herhangi birinde bitip bitmediğini kontrol etme yöntemi. Bu durumda dosya adımız potansiyel_uzantılar listemizde listelenen .mp3 ile biter, dolayısıyla programımız True değerini döndurur.

Sonuç

h2>

startswith() ve endswith() y√∂ntemleri, bir Python dizesinin belirli bir alt dizeyle ba≈ülayƒ±p bitmediƒüini kontrol etmek için kullanƒ±labilir. Her y√∂ntem, aramanƒ±n bir dize içinde nerede ba≈ülayƒ±p nerede biteceƒüini belirtmenize olanak tanƒ±yan isteƒüe baƒülƒ± parametreler içerir.

Bu eƒüitici, hem startswith() hem de ’un nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈ütƒ±. endwith() y√∂ntemlerini inceledik ve her y√∂ntemin birkaç √∂rneƒüini çalƒ±≈üƒ±rken ke≈üfettik. Artƒ±k bir uzman gibi startswith() ve endswith() y√∂ntemlerini kullanarak dizelerin bir alt dizeyle ba≈ülayƒ±p bitmediƒüini kontrol etmeye hazƒ±rsƒ±nƒ±z.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method