Python sıralama

Python sort() yöntemi, bir listeyi değerlerine göre artan duzende sıralar. Ters parametreyi kullanarak bir listeyi azalan duzende sıralayabilirsiniz. sort() isteğe bağlı olarak özel bir sıralama belirlemenize izin veren bir işlevi kabul eder.

Tum kodlayƒ±cƒ±lar sonunda √∂ƒüeleri veya verileri sƒ±ralamalarƒ± gereken bir durumla kar≈üƒ±la≈üƒ±r. Sƒ±ralama birçok baƒülamda kritik √∂neme sahiptir. Kullanƒ±cƒ± adlarƒ±nƒ± ters alfabetik sƒ±rayla sƒ±ralamanƒ±z veya e-posta alƒ±cƒ±larƒ±nƒ±n alfabetik sƒ±rayla bir listesini almanƒ±z gerekebilir.

Python geli≈ütiricilerin listeleri sƒ±ralamalarƒ±na yardƒ±mcƒ± olacak yerle≈üik bir i≈üleve sahiptir: sort(). Sƒ±ralama i≈ülevi, programƒ±nƒ±z için en iyi ≈üekilde Python listelerini duzenleyebilmeniz için liste sƒ±ralamasƒ±nƒ± √∂zelle≈ütirmek için birçok √∂zellik sunar.

In bu √∂ƒüreticide, Python’da sƒ±ralamanƒ±n temellerini ele alacaƒüƒ±z ve sort() i≈ülevinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üacaƒüƒ±z.

Python Sıralama Listesi

Sort() işlevi artan sırada listeler. Ek parametreler belirterek özel bir sıralama veya azalan duzende sıralama kullanabilirsiniz. Bu parametreler isteğe bağlıdır.

Sort() yönteminin sözdizimine bir göz atalım:

sort() yöntemimiz iki isteğe bağlı bağımsız değişkeni kabul eder:

  • reverse: Belirtme True deƒüeri, bir listeyi azalan duzende sƒ±ralar.
  • key: Listeyi sƒ±ralayan bir i≈ülev.

Python Sıralama Listesi: Artan Duzen

A≈üaƒüƒ±da bir Python dizi tanƒ±mlƒ±yoruz. Bu dizi bir sayƒ± listesi içerir. Bu sayƒ±lar belirli bir sƒ±raya g√∂re deƒüildir. Dizimizi sƒ±ralamak için sort() i≈ülevini kullanabiliriz:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Kodumuz aşağıdakileri döndurur:

Kodumuzun ilk satƒ±rƒ±nda, rastgele sƒ±rada g√∂runen sayƒ±larƒ±n bir listesini a烱kladƒ±k.

Sonra, arguman olmadan sort() işlevini kullanıyoruz.Bu, orijinal listemizi artan alfabetik sırayla sıralar.Sonra, son satırda, kodumuz sıralanan verileri yazdırır.

sort() işlevi, orijinal dizimizi değiştirir.

Python’da Listeyi Sƒ±rala: Azalan Duzen

Ters arguman, True olarak ayarlandƒ±ƒüƒ±nda bir listeyi azalan duzende sƒ±ralar. Varsayƒ±lan olarak, ters ayarlanƒ±r Yanlƒ±≈ü’a, bu da nihai listemizin artan sƒ±rada olacaƒüƒ± anlamƒ±na gelir.

Aşağıda, öğrenci adlarının bir listesi var. Bu listeyi ters alfabetik sıraya göre sıralamak istiyoruz. bunu yaparsak, sort() yöntemini ters argumanla kullanacağız:

Kodumuz öğrenci adlarının listesini ters alfabetik sırayla döndurur:

Listelerimizi kendi sıralama yöntemlerimizi kullanarak sıralayabiliriz . Örneğin, bir diziyi dizideki dizelerin uzunluğuna göre sıralayabiliriz.

Dize Uzunluğuna Göre Sırala

key parametresini kullanarak, kendi özel sıralamamızı tanımlayabiliriz. Listemizi bileşen dizgilerinin uzunluğuna göre sıralayacak olan key bağımsız değişkenine bir örnek:

Kodumuz şunu döndurur:

Burada, kodumuz dizilerin uzunluƒüuna g√∂re listemizi sƒ±raladƒ±. Listemizde uç harfli bir isim olan Ann ilk sƒ±rada, adƒ± dokuz karakterden olu≈üan ƒ∞skender ise son sƒ±rada yer alƒ±yor.

Yukarƒ±daki √∂rneƒüimizde, kodumuza, bir nesnenin uzunluƒüu için yerle≈üik Python i≈ülevi olan len()’e g√∂re sƒ±ralama yapmasƒ±nƒ± s√∂yluyoruz. Dizimizdeki her dize len() aracƒ±lƒ±ƒüƒ±yla çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lƒ±r. Ardƒ±ndan nihai liste sƒ±ralanƒ±r.

Benzer ≈üekilde, str.upper kullanarak her dizgede buyuk harfe g√∂re alfabetik sƒ±ralama yapabilirdik veya ba≈üka bir Python kullanabilirdik tamamen listemizi sƒ±ralamak için i≈ülev g√∂rur.

JSON ƒ∞çeriƒüine G√∂re Sƒ±rala

Anahtarlar ayrƒ±ca bir sƒ±ralamanƒ±n nasƒ±l gerçekle≈ütirilmesi gerektiƒüini belirten kendi i≈ülevlerinizi tanƒ±mlamanƒ±za da olanak tanƒ±r. bir JSON dizisini belirli bir deƒüere g√∂re tersine çevirecek sƒ±ralama.Bu durumda, belirli √∂ƒürencilerin test puanlarƒ±:

Kodumuz folloyu döndurur kanat:

Kodumuz öğrencileri test puanlarına göre sıraladı .

√ñncelikle programƒ±mƒ±z sortFunction adƒ±nda bir fonksiyon tanƒ±mlar ve bu fonksiyon çaƒürƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda JSON dizimizi test_score deƒüerine g√∂re sƒ±ralar. Ardƒ±ndan, √∂ƒürenci adlarƒ± ve test puanlarƒ±yla birlikte √∂ƒürenciler adlƒ± bir JSON dizisi bildiririz.

Daha sonra, sortFunction anahtarımız olarak. Son satırda, kodumuz sıralanmış listemizi yazdırıyor.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra hayalimdeki i≈üi buldum. hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerim ile uyumlu!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Bu eƒüitimde, listeleri sƒ±ralamak için Python’da sort() i≈ülevinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±. Farklƒ± veri turlerinde sort() √∂ƒüesinin ve liste sƒ±rasƒ±nƒ± tersine çevirmek için reverse parametresinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈ütƒ±k. Daha ayrƒ±ntƒ±lƒ± sƒ±ralamalar yapmak için anahtarlarƒ±n nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± da ele aldƒ±k.

Python’da kodlama hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için nasƒ±l yapƒ±lacaƒüƒ± konusundaki kƒ±lavuzumuzu okuyun. Python √∂ƒürenmek için.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method