Python yuvarlak

Python round() y√∂ntemi, bir sayƒ±yƒ± belirtilen sayƒ±da ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlar. Round() varsayƒ±lan olarak bir sayƒ±yƒ± sƒ±fƒ±r ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlar. yuvarlak(), sayƒ±larla belirli bir hassasiyetle çalƒ±≈ümak istiyorsanƒ±z kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r.

ƒ∞stediƒüiniz yerde bir senaryo ile kar≈üƒ±la≈üabilirsiniz. bir sayƒ±yƒ± belirli bir ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlamak için.

Bunu yapmak için Python’da round() i≈ülevini kullanabilirsiniz. √ñrneƒüin, bir kasap dukkanƒ± i≈ületiyor ve urunlerinizin fiyatlarƒ±nƒ± en yakƒ±n dolara yuvarlamak istiyor olabilirsiniz.

Bu eƒüiticide, yuvarlak kullanarak sayƒ±larƒ±n nasƒ±l yuvarlanacaƒüƒ±nƒ± ke≈üfedeceƒüiz. () Python’da i≈ülev g√∂rur. Ayrƒ±ca bu i≈ülevin gerçek bir programda nasƒ±l çalƒ±≈üacaƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için birkaç √∂rnek uzerinden gideceƒüiz.

Python round() Yöntemi

Python round() yöntemi bir sayıyı yuvarlar. belirli bir ondalık basamak. Bu yöntem, belirtimlerinize yuvarlanmış bir kayan noktalı sayı döndurur. Round() yöntemi varsayılan olarak bir sayıyı sıfır ondalık basamağa yuvarlar.

Yerleşik round() işlevinin sözdizimine bir göz atalım:

round() iki bağımsız değişkeni kabul eder:

  • Yuvarlamak istediƒüiniz deƒüer.
  • Deƒüerin yuvarlanmasƒ± gereken ondalƒ±k basamak sayƒ±sƒ± (isteƒüe baƒülƒ±, varsayƒ±lan sƒ±fƒ±r ondalƒ±k basamak).

round(), yöntem ondalık değerler döndurebildiğinden bir kayan nokta döndurur. Bu nedenle, bir tam sayı yerine bir kayan nokta kabul etmeyi planlamalısınız. Round() yönteminin sonucu uzerinde matematik yapmaya karar verirseniz bunu göz önunde bulundurmanız önemlidir.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda kendilerini daha guvende hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Python’un iki y√∂ntemi vardƒ±r. yukarƒ± ve a≈üaƒüƒ± yuvarlamanƒ±za izin verin. Floor() y√∂ntemi en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlar. ceil() en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlar. Bu kƒ±lavuzda round() y√∂ntemine odaklanacaƒüƒ±z.

ceil() ve floor() hakkƒ±nda daha fazla bilgiyi ceil() ve floor() için Python kƒ±lavuzumuzda.

Sayƒ±larƒ± yuvarlamanƒ±n en yaygƒ±n kullanƒ±mlarƒ±ndan biri, parayla çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±z zamandƒ±r. Bunun nedeni, birçok insanƒ±n parayla çalƒ±≈üƒ±rken kuru≈üluk kesirler ve ondalƒ±k kesirler ile çalƒ±≈ümamayƒ± tercih etmesidir.

p>

Yuvarlama sayƒ±larƒ±, yuvarlanmamƒ±≈ü deƒüerler d√∂nduren matematiksel hesaplamalarla çalƒ±≈üƒ±rken de yaygƒ±ndƒ±r. Bu nedenle veri biliminde ve makine √∂ƒüreniminde yuvarlama deƒüerlerinin çokça kullanƒ±ldƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂receksiniz.

round() Python: Örnek

Bu i≈ülevin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için bir √∂rnek kullanalƒ±m. Diyelim ki bir urun standƒ± y√∂netiyoruz ve tek tek portakallarƒ± nasƒ±l fiyatlandƒ±rmamƒ±z gerektiƒüini hesaplamaya çalƒ±≈üƒ±yoruz.

< p>Portakallarƒ± ellili paketler halinde alƒ±yoruz ama tek portakallarƒ± cu’ya satƒ±yoruz. stomacƒ±lar. Bu nedenle, tek bir portakalƒ±n toptan satƒ±≈ü fiyatƒ±nƒ± elde etmek için elli portakalƒ±n fiyatƒ±nƒ± elliye b√∂lmek istiyoruz.

ƒ∞≈üte bu g√∂revi gerçekle≈ütirmek için kullanabileceƒüimiz bir Python betiƒüi √∂rneƒüi:

< p>Kodumuz bir Python kayan noktalı sayı ve ardından yuvarlatılmış bir sayı döndurur:

√ñnce elli portakalƒ±n fiyatƒ±nƒ± a烱kladƒ±k. Bu deƒüeri, bu durumda deƒüeri 15,52 $ olan bir Python deƒüi≈ükeni olarak belirledik. Ardƒ±ndan, elli portakalƒ±n fiyatƒ±nƒ± elliye b√∂lerek tek bir portakalƒ±n fiyatƒ±nƒ± hesapladƒ±k.

Ancak, tek bir portakalƒ±n fiyatƒ± 0,3104 dolar 烱ktƒ±, bu bizim istediƒüimiz bir fiyat deƒüil. tuketicilerden ucret alabilir. Bu nedenle, tek bir portakalƒ±n fiyatƒ±nƒ± en yakƒ±n kuru≈üa yuvarlatƒ±lmƒ±≈ü olarak d√∂ndurmek için round() i≈ülevini kullandƒ±k.

Programƒ±mƒ±z, k√¢r elde etmek için portakal ba≈üƒ±na 0,31 ABD dolarƒ±ndan fazla ucret almak istediƒüimizi s√∂yleyen 0,31 yuvarlatƒ±lmƒ±≈ü sayƒ±sƒ±nƒ± d√∂ndurdu.

√ñrneƒüimizde, biz programƒ±mƒ±za sayƒ±mƒ±zƒ± iki ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlamasƒ±nƒ± s√∂yleyen round() y√∂ntemimizde 2 belirtilir. Ancak, eƒüer round() i≈ülevine en yakƒ±n tam sayƒ±yƒ± d√∂ndurmek için bu parametreyi belirtmemiz gerekmez.

Python En Yakın Tam Sayıya Yuvarla

Python’da en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlamak için, round() y√∂ntemini kullanabilirsiniz. Numaranƒ±zƒ±n yuvarlanmasƒ± gereken bir ondalƒ±k basamak sayƒ±sƒ± belirtmemelisiniz.

İşte, bir sayıyı en yakın tam değerine yuvarlayacak ikinci parametre:

Python kodumuz şunu döndurur: 24.

round() i≈ülevi genellikle ondalƒ±k basamaklarƒ± içeren kayan noktalƒ± sayƒ±larla kullanƒ±lƒ±r. Tamsayƒ±larƒ±, hata d√∂ndurmeden round()’a da iletebilirsiniz. Bununla birlikte, tamsayƒ±lar zaten yuvarlak sayƒ±lar olduƒüu için programƒ±mƒ±z aynƒ± deƒüerleri d√∂ndurecektir.

ƒ∞steƒüe baƒülƒ± olarak, tamamen atlamak yerine 0’ƒ± ikinci bir arguman olarak belirtebilirsiniz. Bu aynƒ± zamanda bir deƒüeri en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlayacaktƒ±r. Ancak 0 varsayƒ±lan deƒüer olduƒüundan, bu √∂rnekte onu belirtmedik.

round() i≈ülevi, negatif bir sayƒ±yƒ± yuvarlamak için de kullanƒ±labilir. ƒ∞≈üte buna bir eylem √∂rneƒüi:

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayalimdeki i≈üi buldum. hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerim!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Kodumuz şunu döndurur: -102.

Sonuç

Bir sayƒ±yƒ± belirli bir ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlamak için Python round() i≈ülevini kullanabilirsiniz. Gereksiz ondalƒ±k basamaklƒ± sayƒ±larƒ± d√∂nduren matematiksel hesaplamalarla çalƒ±≈üƒ±yorsanƒ±z bu yararlƒ± olabilir. Veya, genellikle ikiden fazla ondalƒ±k basamaƒüƒ± g√∂stermeyen para gibi deƒüerlerle çalƒ±≈üƒ±yorsanƒ±z, round() yardƒ±mcƒ± olabilir.

Bu √∂ƒüreticide, Python’da sayƒ±larƒ± yuvarlamak için round() i≈ülevinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈ütƒ±k. >round() i≈ülevi nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için. Artƒ±k bir uzman gibi Python’da sayƒ±larƒ± yuvarlamaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

Python programlama hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzu.