Python ondalık

Python’da bir deƒüeri iki ondalƒ±k basamaƒüa nasƒ±l yuvarlarsƒ±nƒ±z? Bu harika bir soru. ≈ûansƒ±nƒ±za Python, sayƒ±larƒ± yuvarlamanƒ±za izin veren birkaç i≈ülev sunar.

Sayƒ±larƒ± iki ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlamak yaygƒ±ndƒ±r. Para yalnƒ±zca iki ondalƒ±k basamak kullanƒ±r; uçuncu ondalƒ±k basamaklƒ± bir parasal deƒüeri i≈ülemek istemezsiniz. Aƒüƒ±rlƒ±klar genellikle iki ondalƒ±k basamakla g√∂sterilir; ekstra deƒüerler, çoƒüu durumda gerekli olmayan ek kesinlik içindir.

Bu kƒ±lavuzda, Python’da bir sayƒ±yƒ± iki ondalƒ±k basamaƒüa nasƒ±l yuvarlayacaƒüƒ±mƒ±z hakkƒ±nda konu≈üuyoruz. Kendi kodunuzda sayƒ±larƒ± nasƒ±l yuvarlayacaƒüƒ±nƒ±zƒ± √∂ƒürenmenize yardƒ±mcƒ± olmak için iki kod parçacƒ±ƒüƒ± uzerinden geçiyoruz.

Round() Kullanarak Sayıları Yuvarlama

Ne kadar para olduƒüunu hesaplayan bir program yazmamƒ±z gerekiyor. bir arkada≈ü grubundaki her arkada≈ü ak≈üam yemeƒüini √∂demek zorundadƒ±r. Kullanƒ±cƒ±dan yemek ucretinin ne kadar olduƒüunu ve kaç arkada≈üƒ±nƒ±n orada olduƒüunu sorarak ba≈ülayƒ±n:

Her ikisini de "meal_cost‚" ve "arkada≈ülar‚" bir kayan nokta numarasƒ±na. Bunun nedeni, input() y√∂nteminin bir dize d√∂ndurmesidir. Python’un matematik operat√∂rlerini kullanarak bir dize deƒüeri uzerinde matematiksel bir hesaplama yapamazsƒ±nƒ±z.

Şimdi bu değeri iki ondalık basamağa yuvarlayalım. round() yöntemini kullanıyoruz. round() yöntemi. bir değeri en yakın tam sayıya veya en yakın ondalık basamağa yuvarlamanızı sağlar.

Ayrıca her arkadaşın akşam yemeğine katkıda bulunması gereken miktarı konsola yazdırıyoruz:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir toplantƒ±ya katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. bootcamp. Bugun bir bootcamp ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir bootcamp mezunu, bir bootcamp’a ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Kullandƒ±k "cost_per_friend‚" deƒüerini iki ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlamak için yerle≈üik round() i≈ülevi. Ardƒ±ndan, string kullandƒ±k konsola yazdƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±z bir mesaj olu≈üturmak için birle≈ütirme. Bu mesaj bize her bir arkada≈üƒ±n ak≈üam yemeƒüi için ne kadar √∂demesi gerektiƒüini bildirir.

ƒ∞≈ülevimizin çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂rmek için kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rƒ±n:< /p>

64,92’yi sayƒ±yƒ± yuvarlamadan altƒ±ya b√∂lseydik, ondalƒ±k basamaklƒ± bir sayƒ± g√∂rurduk. Kodumuz, b√∂lum toplamƒ±mƒ±zƒ±n sonucunu iki ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlayarak her arkada≈üƒ±n ak≈üam yemeƒüi için 10.82$ √∂demesi gerektiƒüini hesaplar.

Sayƒ±larƒ± Dize Biçimlendirmeyi Kullanarak Yuvarlama

Son √∂rneƒüimizde, yuvarlatƒ±lmƒ±≈ü sayƒ±yƒ± bir dizgede g√∂sterdik. Tek amacƒ± bir dizide g√∂sterilmekse, bir sayƒ±yƒ± yuvarlamanƒ±n ba≈üka bir yolu daha var. Bu y√∂ntem yalnƒ±zca Python 3.x’te desteklenir.

Kodumuzu .format() kullanarak her arkada≈üƒ±n ak≈üam yemeƒüi için √∂demesi gereken deƒüeri yuvarlamak için revize ederiz dize biçimlendirme s√∂zdizimi.

Her bir arkadaşın ne kadar ödemesi gerektiğini hesaplayarak başlıyoruz:

Sonra, her arkada≈üƒ±nƒ±zƒ±n ak≈üam yemeƒüi için ne kadar √∂demesi gerektiƒüini bize bildiren bir print() ifadesi yazƒ±n. print() deyimiyle bir .format() deyimi kullanƒ±yoruz. Bu, dizgimizin içindeki deƒüerleri biçimlendirmemizi saƒülar:

.format() ifademiz, iki basamaƒüa yuvarlanmƒ±≈ü bir sayƒ±nƒ±n ondalƒ±k g√∂sterimini olu≈üturmak için a≈üaƒüƒ±daki s√∂zdizimini kullanƒ±r. :

ƒ∞ki nokta ust uste (:) kodumuza bir deƒüer biçimlendirmek istediƒüimizi s√∂yler. Sƒ±fƒ±r, Python’un sƒ±fƒ±rlarla doldurulabilecek bir sayƒ± ile uƒüra≈ütƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ±n farkƒ±nda olmasƒ±nƒ± saƒülamak için kullanƒ±lƒ±r. .2, Python’a sayƒ±mƒ±zƒ± iki ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlamasƒ±nƒ± s√∂yler. "f‚" deƒüerimizi bir sayƒ± olarak g√∂sterir.

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m ve ne olduƒüunu g√∂relim:

Kodumuz, her arkada≈üƒ±n ak≈üam yemeƒüi için ne kadar √∂demesi gerektiƒüini ba≈üarƒ±yla hesaplƒ±yor. ilk kod parçacƒ±ƒüƒ±mƒ±zla aynƒ±. Ondalƒ±k sayƒ±dan sonra, sayƒ±sal verilerimizin iki ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlandƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂steren iki basamak vardƒ±r.

Bu y√∂ntem, ilk kod parçacƒ±ƒüƒ±mƒ±zdan daha verimlidir çunku tum bizim yapmak istediƒüimiz konsola bir deƒüer yazdƒ±rmak.Bu kodda, bir round() ifadesi kullanmadƒ±k.

Eƒüer yuvarlatƒ±lmƒ±≈ü deƒüer kodumuzda daha da ileri giderse, dize biçimlendirme s√∂zdizimi pratik olmaz.

Sonuç

En yaygƒ±n yakla≈üƒ±m bir deƒüeri iki ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlamak için gerekenler ≈üunlardƒ±r:

  • round() y√∂ntemini kullanmak için
  • Dize biçimlendirmesini kullanmak için

ƒ∞lk y√∂ntem, bir sayƒ±yƒ± yuvarlamanƒ±z gereken her durum için iyidir. ƒ∞kinci y√∂ntem yalnƒ±zca, bir dizede kullanmak uzere bir deƒüeri yuvarlamak istiyorsanƒ±z ve Python 3.x kullanƒ±yorsanƒ±z çalƒ±≈üƒ±r.

Artık değerleri iki ondalık basamağa yuvarlamaya hazırsınız. kodunuz bir Python profesyoneli gibi!