Python ters dize

Python functions

Stringler programlamada en çok kullanılan veri tiplerinden biridir ve onları manipüle etmek yaygın bir görevdir. Dizeler üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemlerden biri onları tersine çevirmektir. Bir dizgiyi ters çevirmek, karakterlerin ters çevrilmesi anlamına gelir, böylece son karakter ilk karakter olur ve ilk karakter son karakter olur. Bu makalede, Python'da bir karakter dizisini tersine çevirmenin farklı yollarını keşfedeceğiz.

Yöntem 1: Dilimleme Kullanmak

Dilimleme, Python'da dizeleri, listeleri ve tuple'ları işlemek için kullanılabilen güçlü bir tekniktir. Dilimleme sözdizimi aşağıdaki gibidir:

string[start:end:step] 

burada start ilk elemanın indeksi, end son elemanın indeksi (dahil değil) ve step elemanlar arasındaki artıştır.

Dilimleme kullanarak bir dizeyi tersine çevirmek için negatif bir adım değeri belirtebiliriz. İşte kod örneği:

string = "hello world" reverse_string = string[::-1] print(reverse_string) 

Çıktı:

dlrow olleh 

Açıklama:

Dilimleme ifadesi [::-1], dizenin sonundan başlamak ve -1'lik bir adımla geriye doğru hareket etmek anlamına gelir. Bu nedenle, tersine çevrilmiş dize üretilir.

Yöntem 2: Döngü Kullanma

Bir dizeyi tersine çevirmek için bir döngü de kullanabiliriz. İşte kod örneği:

string = "hello world" reverse_string = "" for i in string: reverse_string = i + reverse_string print(reverse_string) 

Çıktı:

dlrow olleh 

Açıklama:

Bu yöntemde, boş bir reverse_string dizesi oluştururuz ve ardından orijinal dizenin her bir karakterini döngüye sokarak reverse_string dizesinin başına ekleriz. Sonuçta elde edilen dize orijinal dizenin tersidir.

Yöntem 3: join() Yöntemini Kullanma

Bir dizeyi tersine çevirmenin bir başka yöntemi de join() yöntemini kullanmaktır. İşte kod örneği:

string = "hello world" reverse_string = ''.join(reversed(string)) print(reverse_string) 

Çıktı:

dlrow olleh 

Açıklama:

reversed() yöntemi bir ters yineleyici döndürür ve bu yineleyiciyi join() yöntemine aktarırız. join() yöntemi, yineleyicinin öğelerini birleştirerek tersine çevrilmiş bir dize elde eder.

Yöntem 4: list() Yöntemini Kullanma

Ayrıca bir dizeyi bir listeye dönüştürerek, listeyi tersine çevirerek ve ardından listeyi tekrar bir dizeye dönüştürerek de tersine çevirebiliriz. İşte kod örneği:

string = "hello world" reverse_list = list(string) reverse_list.reverse() reverse_string = ''.join(reverse_list) print(reverse_string) 

Çıktı:

dlrow olleh 

Açıklama:

Bu yöntemde, önce list() yöntemini kullanarak dizeyi bir listeye dönüştürürüz. Daha sonra listeyi tersine çevirmek için reverse() yöntemini kullanırız ve son olarak listenin öğelerini tekrar bir dizeye birleştirmek için join() yöntemini kullanırız.

Yöntem 5: Özyineleme Kullanma

Özyineleme programlamada güçlü bir tekniktir ve bir dizeyi tersine çevirmek için kullanılabilir. İşte kod örneği:

def reverse_string(string): if len(string) == 0: return string else: return reverse_string(string[1:]) + string[0] string = "hello world" reverse_string = reverse_string(string) print(reverse_string) 

Çıktı:

dlrow olleh 

Açıklama:

Bu yöntemde, argüman olarak bir dize alan özyinelemeli bir reverse_string() fonksiyonu tanımlarız. Dizenin uzunluğu 0 ise, fonksiyon boş dizeyi döndürür. Aksi takdirde, fonksiyon ikinci karakterden başlayan alt dizeyle kendini çağırır ve sondaki ilk karakteri birleştirir. Sonuç tersine çevrilmiş bir dizedir.

Yöntem 6: Genişletilmiş Dilimler Sözdizimini Kullanma

Temel dilimleme sözdizimine ek olarak Python, daha gelişmiş dilimleme işlemlerine olanak tanıyan genişletilmiş bir dilimleme sözdizimini de destekler. İşte kod örneği:

string = "hello world" reverse_string = string[::-1] print(reverse_string) 

Çıktı:

dlrow olleh 

Açıklama:

Bu yöntemde, dizeyi tersine çevirmek için genişletilmiş dilim sözdizimini [start:stop:step] kullanırız. Start ve stop değerleri boş bırakılır, bu da tüm dizenin dahil edildiği anlamına gelir. Step değeri -1 olarak ayarlanır, bu da dizenin ters sırada dolaşıldığı anlamına gelir.

Sonuç

Bu makalede, Python'da bir dizeyi tersine çevirmenin farklı yollarını araştırdık. Altı farklı yöntemi inceledik: dilimleme, döngü, birleştirme, liste, özyineleme ve genişletilmiş dilim sözdizimi. Her yöntemin kendi avantajları ve dezavantajları vardır ve hangi yöntemin kullanılacağının seçimi programın özel gereksinimlerine bağlıdır. Seçilen yöntem ne olursa olsun, sonuç aynıdır: tersine çevrilmiş bir dize.

Shop

Gifts for programmers

Best Python online courses for 2022

$FREE
Gifts for programmers

Best laptop for Excel

$
Gifts for programmers

Best laptop for Solidworks

$399+
Gifts for programmers

Best laptop for Roblox

$399+
Gifts for programmers

Best computer for crypto mining

$499+
Gifts for programmers

Best laptop for Sims 4

$
Gifts for programmers

Best laptop for Zoom

$499
Gifts for programmers

Best laptop for Minecraft

$590

Latest questions

PythonStackOverflow

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

1947 answers

PythonStackOverflow

Check if one list is a subset of another in Python

1173 answers

PythonStackOverflow

How to specify multiple return types using type-hints

1002 answers

PythonStackOverflow

Printing words vertically in Python

909 answers

PythonStackOverflow

Python Extract words from a given string

798 answers

PythonStackOverflow

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

606 answers

PythonStackOverflow

Python os.path.join () method

384 answers

PythonStackOverflow

Flake8: Ignore specific warning for entire file

360 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

How to specify multiple return types using type-hints

Printing words vertically in Python

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically