Python yerine

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python listesindeki bir √∂ƒüeyi deƒüi≈ütirmenin uç yolu vardƒ±r. Bir √∂ƒüeyi deƒüi≈ütirmek için liste indeksleme veya for d√∂ngusu kullanabilirsiniz. Mevcut bir listeden yola 烱karak yeni bir liste olu≈üturmak ve deƒüi≈üiklik yapmak istiyorsanƒ±z liste anlama √∂zelliƒüini kullanabilirsiniz.

Listedeki bir deƒüeri deƒüi≈ütirmek istediƒüinize karar verebilirsiniz. Bir restoran için bir menu olu≈üturduƒüunuzu varsayalƒ±m. Menu √∂ƒüelerinden birini yanlƒ±≈ü yazdƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± fark edebilirsiniz. Bu hatayƒ± duzeltmek için listedeki mevcut bir √∂ƒüeyi deƒüi≈ütirmeniz gerekecek.

Python Listedeki Öğeyi Değiştir

Python listesindeki bir öğeyi for döngusu kullanarak değiştirebilirsiniz, liste indeksleme veya bir liste anlama. İlk iki yöntem mevcut bir listeyi değiştirirken, liste kavrayışı belirtilen değişikliklerle yeni bir liste oluşturur.

Her yöntemi özetleyelim:

  • Liste indeksleme: Kullanƒ±yoruz o √∂ƒüeyle ili≈ükili deƒüeri deƒüi≈ütirmek için bir liste √∂ƒüesinin dizin numarasƒ±. E≈üittir i≈üareti, bir listedeki bir deƒüeri deƒüi≈ütirmek için kullanƒ±lƒ±r.
  • Liste anlama: Liste kavrama s√∂zdizimi, mevcut bir listeden yeni bir liste olu≈üturur. Yeni listedeki deƒüerleri belirlemek için liste kavrayƒ±≈üƒ±nƒ±zda ko≈üullar belirtebilirsiniz.
  • D√∂ngu ƒ∞çin: D√∂ngu, bir listedeki √∂ƒüeler uzerinde yinelenir. Listede gerçek deƒüi≈üikliƒüi yapmak için indekslemeyi kullanƒ±rsƒ±nƒ±z. Enumerate() y√∂ntemini, uzerinde yineleme yapabileceƒüimiz iki dizin numarasƒ± ve deƒüeri listesi olu≈üturmak için kullanƒ±rƒ±z.

Bu kƒ±lavuzda, bu y√∂ntemlerin her birini inceleyeceƒüiz. Ba≈ülamanƒ±za yardƒ±mcƒ± olmasƒ± için her birinin bir √∂rneƒüini g√∂stereceƒüiz.

Python Listedeki Öğeyi Değiştir: Liste Dizine Eklemeyi Kullanma

Listedeki bir √∂ƒüeyi deƒüi≈ütirmenin en kolay yolu, Python indeksleme s√∂zdizimini kullanƒ±n. Dizin olu≈üturma, bir listedeki bir √∂ƒüeyi veya √∂ƒüe aralƒ±ƒüƒ±nƒ± seçmenize olanak tanƒ±r. Atama operat√∂ru ile bir listede verilen bir konumdaki deƒüeri deƒüi≈ütirebilirsiniz.

Bir giyim maƒüazasƒ±nda fiyatlar hakkƒ±nda bilgi depolayan bir program olu≈üturuyoruz. Listemizdeki ilk urunun fiyatƒ± 5$ artƒ±rƒ±lmalƒ±. Bunu yapmak için , liste indeksleme kullanƒ±yoruz.

√úrun fiyatlarƒ±mƒ±zƒ± içeren bir liste olu≈üturarak ba≈ülayalƒ±m:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. bir eƒüitim kampƒ±. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Dizin olu≈üturma kullanƒ±yoruz listemizdeki ilk √∂ƒüeyi seçmek ve deƒüi≈ütirmek için 99.95. Bu deƒüerin dizin konumu sƒ±fƒ±rdƒ±r. Bunun nedeni, listelerin sƒ±fƒ±rdan ba≈ülayarak dizine eklenmesidir:

Kodumuz sƒ±fƒ±r konumundaki √∂ƒüeyi seçer ve deƒüerini 104.95 olarak ayarlar. Bu, eski deƒüerde 5 dolarlƒ±k bir artƒ±≈ü. Kodumuz, ilk fiyatƒ± deƒüi≈ütirilmi≈ü urun listemizi d√∂ndurur:

Fiyatların mevcut değerine beş ekleyerek listemizi değiştirebiliriz[0]:

prices[0] listemizdeki ilk öğeye karşılık gelir (bir dizin konumunda).

Kodumuz, ilk örneğimizle aynı değerlere sahip bir liste döndurur:

Python Listedeki Öğeyi Değiştir: Liste Anlama Kullanma

Bir Python listesi kavrayışı, bir listedeki bir öğeyi bulmanın ve değiştirmenin en Pythonic yolu olabilir. Bu yöntem, mevcut bir listenin değerlerine dayalı olarak yeni bir liste oluşturmak istiyorsanız kullanışlıdır.

Liste kavrayƒ±≈üƒ±nƒ± kullanmak, mevcut bir listedeki √∂ƒüeleri yinelemenize ve belirli bir listeye dayalƒ± olarak yeni bir liste olu≈üturmanƒ±za olanak tanƒ±r. kriter. Yalnƒ±zca "C‚" ile ba≈ülayan √∂ƒüeleri içeren yeni bir liste olu≈üturabilirsiniz; √∂rneƒüin mevcut bir listeden.

Burada, bir giyim mağazasında değeri 50 dolardan fazla olan tum urunlerde %10 indirim hesaplayan bir program oluşturuyoruz. Daha önceki urun fiyatları listemizi kullanıyoruz:

Sonra, listemizdeki √∂ƒüeleri deƒüi≈ütirmek için bir liste kavrayƒ±≈üƒ± tanƒ±mlƒ±yoruz:

Bu liste kavrayƒ±≈üƒ±, "prices‚" listeler ve 50 dolarƒ±n uzerindeki deƒüerleri arar. Bu urunlerde %10 indirim uygulanmaktadƒ±r. round() y√∂ntemini kullanarak indirimli deƒüerleri iki ondalƒ±k basamaƒüa yuvarlarƒ±z.

Kodumuz yeni fiyatlar listemizi döndurur:

Her urune %10 indirim başarıyla uygulandı .

Python Listedeki Öğeyi Değiştir: Bir For Döngusu Kullanma

Bir listedeki √∂ƒüeleri, bir Python for d√∂ngu. Bunu yapmak için Python enumerate() i≈ülevine ihtiyacƒ±mƒ±z var. Bu i≈ülev iki liste d√∂ndurur: bir listedeki dizin numaralarƒ± ve bir listedeki deƒüerler. Tek bir for d√∂ngusuyle bu iki listeyi yineliyoruz.

Bu örnekte, kodumuzda aynı fiyat listesini kullanacağız:

Daha sonra bunun uzerinde yinelenen bir for döngusu tanımlarız enumerate() işleviyle liste:

"index‚" bir √∂ƒüenin dizin konumunu saklar. "√ñƒüe‚" bu indeks konumuyla ili≈ükili olan deƒüerdir. Virgul, enumerate() y√∂ntemi tarafƒ±ndan d√∂ndurulen iki liste deƒüerini ayƒ±rƒ±r.

Bir y√∂ntemden veya ba≈üka bir deƒüerden iki veya daha fazla deƒüer almaya unpacking denir. Enumerate() y√∂nteminden iki listeyi "unpacked‚" aldƒ±k.

Aynƒ±sƒ±nƒ± kullanƒ±yoruz 50$’ƒ±n uzerindeki urunlerde %10 indirim hesaplamak için daha √∂nceki formul. Hadi kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m ve ne olduƒüunu g√∂relim:

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde onunla e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. bir eƒüitim kampƒ±. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Kodumuz, indirimimize dayalƒ± olarak "fiyatlar‚" listemizdeki √∂ƒüeleri ba≈üarƒ±yla deƒüi≈ütirir.

Sonuç

Python listesindeki öğeleri, bir liste kavrayışı olan liste indekslemeyi kullanarak değiştirebilirsiniz. , veya bir for döngusu.

Bir listedeki bir deƒüeri deƒüi≈ütirmek istiyorsanƒ±z, dizin olu≈üturma s√∂zdizimi en uygunudur. Bir listede bir √∂lçutu kar≈üƒ±layan birden çok √∂ƒüeyi deƒüi≈ütirmek için, bir liste kavrayƒ±≈üƒ± kullanmak iyidir. ç√∂zum. for d√∂nguleri i≈ülevsel olsa da, liste kavrayƒ±≈ülarƒ±ndan daha az Pythonic’tir.

Python’u √∂ƒürenmenize yardƒ±mcƒ± olacak daha fazla kaynakla ilgileniyor musunuz? √ñyleyse, Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzu. Bu kƒ±lavuz, dilde uzmanla≈ümanƒ±za yardƒ±mcƒ± olacak en iyi kurslarƒ±n, kitaplarƒ±n ve √∂ƒürenme kaynaklarƒ±nƒ±n bir listesini içerir.