Python yeniden adlandırma dosyası

Python işlevleri ve meth

Python os.rename() yöntemi bir dosyanın adını değiştirir. os.rename() iki argümanı kabul eder: eski dosyanın yolu ve yeni dosyanın yolu. Yeni dosya yolu farklı bir dosya adıyla bitmelidir.

Python'da dosyalarla çalışırken, belirli bir dosyayı yeniden adlandırmak istediğinize karar verebilirsiniz. Örneğin, raw_data.csv adında bir dosyanız varsa, programınız çalıştığında onu old_data.csv olarak yeniden adlandırmak isteyebilirsiniz.

Bu’ os.rename() yönteminin devreye girdiği yer. os.rename() yöntemi, Python'da mevcut bir dosyayı yeniden adlandırmanıza olanak tanır.

Bu eğitici, örneklerle, os.rename() yönteminin temellerini ve Python'da dosyaları yeniden adlandırmak için nasıl kullanabileceğinizi tartışacaktır.
Python Dosyayı Yeniden Adlandır

h2>

Python os.rename() yöntemi bir dosyayı yeniden adlandırır. Yeniden adlandırdığınız dosya zaten mevcut olmalıdır. Yeniden adlandırdığınız dosyanın yolunu ve dosyanın yeni yolunu belirtmeniz gerekir. Yeni yol, adını değiştirdiğiniz dosyadan farklı bir ada sahip olmalıdır.

os.rename() sözdizimi aşağıdaki gibidir:

os.rename(file, hedef)

Gördüğünüz gibi rename()< /em> iki parametre kabul eder. Bunlar:

  • dosya: Yeniden adlandırmak istediğiniz dosyanın yolu ve ardından dosya adı (örn. “/home/python_engineering/file.txt”).
  • hedef: Yeni dosya adının takip ettiği dosya yolu (örn. “/home/python_engineering/file_new.txt”).

os.rename() yöntemi Python işletim sistemi kitaplığının bir parçası. Bu kitaplık, dosya oluşturma ve silme gibi bilgisayarınızın işletim sistemiyle ilgili işlevler sağlar.

Katılımcıların %81'i, bir eğitim kampına katıldıktan sonra teknik iş beklentileri konusunda kendilerini daha güvende hissettiklerini belirtti. Bugün bir eğitim kampına katılın.

Ortalama bir eğitim kampı mezunu, bir eğitim kampına başlamaktan ilk işini bulmaya kadar, kariyer geçişinde altı aydan az zaman harcadı.

İşletim sistemi ile çalışmak için. rename() yöntemiyle, işletim sistemi kitaplığını içe aktarmamız gerekiyor:

import os

os.rename() yöntemini çalışırken göstermek için bir örnek üzerinden gidelim.

Python Dosya Yeniden Adlandırma Örneği

Diyelim ki raw_data.csv dosyasını old_data.csv olarak yeniden adlandırmak istiyoruz. raw_data.csv dosyası /home/python_engineering dizininde saklanır. Bu kodu kullanarak dosyamızın adını değiştirebiliriz:

import os old_file_name = "/home/python_engineering/raw_data.csv" new_file_name = "/home/python_engineering/old_data.csv" os.rename(old_file_name) , new_file_name) print("Dosya yeniden adlandırıldı!")

Kodumuz şunu döndürür: Dosya yeniden adlandırıldı! Kodumuz dosyamızı da yeniden adlandırdı.

Önce, os modülünü içe aktarıyoruz.Bu, os.rename() yöntemine erişmemizi sağlar.

Ardından, iki Python değişkenleri. İlk değişken (“old_file_name”) şunları içerir: yeniden adlandırmak istediğimiz dosyanın yolu ve ikinci değişken (“new_file_name”) dosya için yeni yol adını içerir.

Çünkü dosya adımızı eski_veri olarak değiştirmek istiyoruz. csv, new_file_name değişkenimiz raw_data.csv yerine old_data.csv ile biter.

Sonraki , dosyamızın adını değiştirmek için os.rename() kullanıyoruz. Ardından, kodumuz konsola “Dosya yeniden adlandırıldı!” yazdırır, böylece programımızın yürütüldüğünü biliriz.
Python Birden Çok Dosyayı Yeniden Adlandır

Şimdi , birden çok dosyayı yeniden adlandırmak istediğimizi varsayalım. Bu hedefi os.rename() yöntemini kullanarak da gerçekleştirebiliriz.

Diyelim ki /home/python_engineering< içindeki her dosyayı yeniden adlandırmak istiyoruz. /em> dizinini seçin ve her dosya adının başına old_ ekleyin. Şu anda, bu dizin şu dosyaları içerir:

  • data.csv
  • raw_data.csv
  • program.py

Her dosya adının başına old_ eklemek için aşağıdaki programı kullanabiliriz:

os.listdir("/home/python_engineering") içindeki dosya için işletim sistemini içe aktar: os.rename(file, f"/home/python_engineering/old_{file}")
< p>Kodumuz dosyalarımızı yeniden adlandırır. Dizinimizdeki yeni dosyaların listesi:

  • old_data.csv
  • old_raw_data.csv
  • old_program.py

Kodumuzun nasıl çalıştığını inceleyelim. İlk olarak, os.rename() ve os.listdir() yöntemleri. Ardından, /home/python_engineering klasöründeki tüm dosyaların listesini yineleyen bir for döngüsü oluştururuz. Bu liste, os.listdir() yöntemi kullanılarak oluşturulur.


Ardından, kodumuz /home/python_engineering içindeki her dosyayı yeniden adlandırmak için os.rename() kullanır. Her dosya adını /home/python_engineering/old_{FILE_NAME} ile değiştirmek için bir Python f string kullanıyoruz; FILE_NAME eski dosyamızın adıdır.

Gördüğünüz gibi, içindeki her dosyanın başına eski_ eklenmiştir. /home/python_engineering klasörü.
Sonuç

os.rename() yöntemi, Python'da dosyaları yeniden adlandırmanıza olanak tanır. os.listdir() yöntemini kullanarak, bir klasördeki tüm dosyaları yeniden adlandırmak için os.rename()'yi kullanabilirsiniz.

Bu eğiticide tartışılan, örneklerle, os modülünün temelleri ve os.rename() yönteminin nasıl kullanılacağı. Artık os.rename('yi kullanmaya hazırsınız. ) bir Python uzmanı gibi dosyaları yeniden adlandırmak için!

Python'da kodlama hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Python Nasıl Öğrenilir kılavuzumuza göz atın. Python'u nasıl öğreneceğinize dair en iyi ipuçlarının yanı sıra, yolculuğunuzda size yardımcı olacak uzmanlar tarafından seçilmiş öğrenme kaynaklarının bir listesini bulacaksınız.

"Python.Engineering hayatıma en çok ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızla yardımcı oldu. Beni bir eğitim kampıyla eşleştiriyorum. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki işi buldum!"

Venus, Yazılım Mühendisi Rockbot

Python yeniden adlandırma dosyası: StackOverflow Questions