Python yeniden adlandırma dosyası

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python os.rename() yöntemi bir dosyanın adını değiştirir. os.rename() iki argumanı kabul eder: eski dosyanın yolu ve yeni dosyanın yolu. Yeni dosya yolu farklı bir dosya adıyla bitmelidir.

Python’da dosyalarla çalƒ±≈üƒ±rken, belirli bir dosyayƒ± yeniden adlandƒ±rmak istediƒüinize karar verebilirsiniz. √ñrneƒüin, raw_data.csv adƒ±nda bir dosyanƒ±z varsa, programƒ±nƒ±z çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nda onu old_data.csv olarak yeniden adlandƒ±rmak isteyebilirsiniz.

Bu‚Äô os.rename() y√∂nteminin devreye girdiƒüi yer. os.rename() y√∂ntemi, Python’da mevcut bir dosyayƒ± yeniden adlandƒ±rmanƒ±za olanak tanƒ±r.

Bu eƒüitici, √∂rneklerle, os.rename() y√∂nteminin temellerini ve Python’da dosyalarƒ± yeniden adlandƒ±rmak için nasƒ±l kullanabileceƒüinizi tartƒ±≈üacaktƒ±r.

Python Dosyayı Yeniden Adlandır

h2>

Python os.rename() yöntemi bir dosyayı yeniden adlandırır. Yeniden adlandırdığınız dosya zaten mevcut olmalıdır. Yeniden adlandırdığınız dosyanın yolunu ve dosyanın yeni yolunu belirtmeniz gerekir. Yeni yol, adını değiştirdiğiniz dosyadan farklı bir ada sahip olmalıdır.

os.rename() sözdizimi aşağıdaki gibidir:

Görduğunuz gibi rename()< /em> iki parametre kabul eder. Bunlar:

  • dosya: Yeniden adlandƒ±rmak istediƒüiniz dosyanƒ±n yolu ve ardƒ±ndan dosya adƒ± (√∂rn. "/home/python_engineering/file.txt‚").
  • hedef: Yeni dosya adƒ±nƒ±n takip ettiƒüi dosya yolu (√∂rn. "/home/python_engineering/file_new.txt‚").

os.rename() y√∂ntemi Python i≈ületim sistemi kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ±n bir parçasƒ±. Bu kitaplƒ±k, dosya olu≈üturma ve silme gibi bilgisayarƒ±nƒ±zƒ±n i≈ületim sistemiyle ilgili i≈ülevler saƒülar.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda kendilerini daha guvende hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±lƒ±n.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

ƒ∞≈ületim sistemi ile çalƒ±≈ümak için. rename() y√∂ntemiyle, i≈ületim sistemi kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ± içe aktarmamƒ±z gerekiyor:

os.rename() y√∂ntemini çalƒ±≈üƒ±rken g√∂stermek için bir √∂rnek uzerinden gidelim.

Python Dosya Yeniden Adlandırma Örneği

Diyelim ki raw_data.csv dosyasını old_data.csv olarak yeniden adlandırmak istiyoruz. raw_data.csv dosyası /home/python_engineering dizininde saklanır. Bu kodu kullanarak dosyamızın adını değiştirebiliriz:

Kodumuz şunu döndurur: Dosya yeniden adlandırıldı! Kodumuz dosyamızı da yeniden adlandırdı.

√ñnce, os modulunu içe aktarƒ±yoruz.Bu, os.rename() y√∂ntemine eri≈ümemizi saƒülar.

Ardƒ±ndan, iki Python deƒüi≈ükenleri. ƒ∞lk deƒüi≈üken ("old_file_name‚") ≈üunlarƒ± içerir: yeniden adlandƒ±rmak istediƒüimiz dosyanƒ±n yolu ve ikinci deƒüi≈üken ("new_file_name‚") dosya için yeni yol adƒ±nƒ± içerir.

Çunku dosya adımızı eski_veri olarak değiştirmek istiyoruz. csv, new_file_name değişkenimiz raw_data.csv yerine old_data.csv ile biter.

Sonraki , dosyamƒ±zƒ±n adƒ±nƒ± deƒüi≈ütirmek için os.rename() kullanƒ±yoruz. Ardƒ±ndan, kodumuz konsola "Dosya yeniden adlandƒ±rƒ±ldƒ±!‚" yazdƒ±rƒ±r, b√∂ylece programƒ±mƒ±zƒ±n yurutulduƒüunu biliriz.

Python Birden Çok Dosyayı Yeniden Adlandır

≈ûimdi , birden çok dosyayƒ± yeniden adlandƒ±rmak istediƒüimizi varsayalƒ±m. Bu hedefi os.rename() y√∂ntemini kullanarak da gerçekle≈ütirebiliriz.

Diyelim ki /home/python_engineering< içindeki her dosyayƒ± yeniden adlandƒ±rmak istiyoruz. /em> dizinini seçin ve her dosya adƒ±nƒ±n ba≈üƒ±na old_ ekleyin. ≈ûu anda, bu dizin ≈üu dosyalarƒ± içerir:

  • data.csv
  • raw_data.csv
  • program.py

Her dosya adƒ±nƒ±n ba≈üƒ±na old_ eklemek için a≈üaƒüƒ±daki programƒ± kullanabiliriz:

< p>Kodumuz dosyalarımızı yeniden adlandırır. Dizinimizdeki yeni dosyaların listesi:

  • old_data.csv
  • old_raw_data.csv
  • old_program.py

Kodumuzun nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± inceleyelim. ƒ∞lk olarak, os.rename() ve os.listdir() y√∂ntemleri. Ardƒ±ndan, /home/python_engineering klas√∂rundeki tum dosyalarƒ±n listesini yineleyen bir for d√∂ngusu olu≈ütururuz. Bu liste, os.listdir() y√∂ntemi kullanƒ±larak olu≈üturulur.

Ardƒ±ndan, kodumuz /home/python_engineering içindeki her dosyayƒ± yeniden adlandƒ±rmak için os.rename() kullanƒ±r. Her dosya adƒ±nƒ± /home/python_engineering/old_{FILE_NAME} ile deƒüi≈ütirmek için bir Python f string kullanƒ±yoruz; FILE_NAME eski dosyamƒ±zƒ±n adƒ±dƒ±r.

G√∂rduƒüunuz gibi, içindeki her dosyanƒ±n ba≈üƒ±na eski_ eklenmi≈ütir. /home/python_engineering klas√∂ru.

Sonuç

os.rename() y√∂ntemi, Python’da dosyalarƒ± yeniden adlandƒ±rmanƒ±za olanak tanƒ±r. os.listdir() y√∂ntemini kullanarak, bir klas√∂rdeki tum dosyalarƒ± yeniden adlandƒ±rmak için os.rename()’yi kullanabilirsiniz.

Bu eƒüiticide tartƒ±≈üƒ±lan, √∂rneklerle, os modulunun temelleri ve os.rename() y√∂nteminin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±. Artƒ±k os.rename(’yi kullanmaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z. ) bir Python uzmanƒ± gibi dosyalarƒ± yeniden adlandƒ±rmak için!

Python’da kodlama hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n. Python’u nasƒ±l √∂ƒüreneceƒüinize dair en iyi ipuçlarƒ±nƒ±n yanƒ± sƒ±ra, yolculuƒüunuzda size yardƒ±mcƒ± olacak uzmanlar tarafƒ±ndan seçilmi≈ü √∂ƒürenme kaynaklarƒ±nƒ±n bir listesini bulacaksƒ±nƒ±z.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zla yardƒ±mcƒ± oldu. Beni bir eƒüitim kampƒ±yla e≈üle≈ütiriyorum. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Yazılım Muhendisi Rockbot