dizedeki Python son karakter

Dizeler yinelenebilir nesnelerdir. Bu, indeksleme ve dilimleme kullanarak değerlerine erişebileceğiniz anlamına gelir. Bu teknikler, bir dizeden tek bir karakteri veya karakter aralığını almanızı sağlar.

Bu kƒ±lavuzda, bir Python dizesinden son karakterin nasƒ±l kaldƒ±rƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üƒ±yoruz. Kodunuzda bu g√∂revi nasƒ±l gerçekle≈ütirebileceƒüinizi bulabilmeniz için bir dizeden son karakteri 烱karma √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz.

Python: Dizeden Son Karakteri Kaldır

Bir çalƒ±≈üan tanƒ±mlayƒ±cƒ±sƒ±ndan son karakteri kaldƒ±ran bir program olu≈üturmak istiyoruz. Bu karakter bize bir çalƒ±≈üanƒ±n hangi departmanda çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± s√∂yler.

√ñrneƒüin, "M‚" bize bir çalƒ±≈üanƒ±n pazarlama departmanƒ± için çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± s√∂yluyor. Bir çalƒ±≈üanƒ±n çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ± departmanƒ± takip etmek için yeni bir sistemle deƒüi≈ütirileceƒüinden bu karakteri kaldƒ±racaƒüƒ±z.

Kullanƒ±cƒ±dan bir çalƒ±≈üan eklemesini isteyerek ba≈ülayalƒ±m. input() y√∂ntemini kullanan tanƒ±mlayƒ±cƒ±:

Sonra, tanımlayıcıdan son karakteri kaldırırız:

[:-1] bir string dilim i≈ülemi. Dizenin sonundan √∂ƒüeleri almak için negatif indeksleme kullanƒ±yoruz. ≈ûimdi, bir çalƒ±≈üanƒ±n yeni tanƒ±mlayƒ±cƒ±sƒ±nƒ± konsolda g√∂runtuleyin:

.format() ifadesinin yerini alƒ±r çalƒ±≈üanƒ±n yeni tanƒ±mlayƒ±cƒ±sƒ± ile dizimizin içindeki kume parantezleri. Haydi kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m ve ne olduƒüunu g√∂relim:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Programƒ±mƒ±z son deƒüeri kaldƒ±rƒ±r. bir çalƒ±≈üanƒ±n tanƒ±mlayƒ±cƒ±sƒ±nda.

Henuz işimiz bitmedi. Bir kullanıcı boş bir değer eklerse programımız şunu döndurur:

Bunu daha zarif hale getirmeliyiz. Bunu yapmak için, tanƒ±mlayƒ±cƒ± varsa bir çalƒ±≈üanƒ±n tanƒ±mlayƒ±cƒ±sƒ±nƒ± dilimlememiz gerekir. ikiden fazla karaktere sahip. Aksi takdirde, programƒ±mƒ±z kullanƒ±cƒ±ya geçerli bir tanƒ±mlayƒ±cƒ± girmesi gerektiƒüini bildirecektir.

Bir "if‚" ifadesi:

Bir çalƒ±≈üanƒ±n tanƒ±mlayƒ±cƒ±sƒ±nƒ±n uzunluƒüunu bulmak için len() y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z. Bu tanƒ±mlayƒ±cƒ±nƒ±n uzunluƒüu "1‚"’den buyukse, if ifademiz yurutulur. Aksi takdirde, "else‚" deyim çalƒ±≈üƒ±r.

Python programƒ±mƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m ve iki karakterden kƒ±sa bir tanƒ±mlayƒ±cƒ± belirleyelim:

Kodumuz, geçerli bir tanƒ±mlayƒ±cƒ± seçmemiz gerektiƒüini bildirir.

Dilimleme s√∂zdizimi, bir dize nesnesindeki son karakteri silmenizi saƒülar. Python. Tek yapmanƒ±z gereken bir dize belirtmek ve dizeden sonra [:-1] eklemek. Artƒ±k bir uzman gibi bir Python dizesinden son karakteri 烱karmaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method