Python | Kth karakterini dize listesinden kaldır

| | | |

Yöntem # 1: Liste Anlama + Liste Dilimlemeyi Kullanma
Bu, bu görevi gerçekleştirmek için kullanılabilecek bir kısayoldur. Bunda, dilimlemeyi kullanarak basitçe gerekli dizgiyi yeniden yaratırız ve bir liste kavrayışını kullanarak listedeki dizgenin her bir öğesi için mantığı genişletiriz.


# Nasıl çalıştığını göstermek için Python3 kodu
# Kth karakterini dizi listesinden kaldırın
# liste kavrayışını kullanın + liste dilimleme


# listeyi başlat

test_list = [ ` akash` , `nikhil` , ` manjeet ` , ` akshat` ]


# orijinal listeyi yazdır

yazdır ( "Orijinal liste:" + str (test_list))"yorumlar" > # initialize K

K = 3


# Kth karakterini string listesinden çıkarın
# liste anlama + listeyi kullanma dilimleme

res = [ele [: K] + ele [K + 1 :] for ele test_list] içinde


# print result

print ( "Her dizenin Kth karakterinin kaldırılmasından sonraki liste:" + str (res))

Çıktı:

Orijinal liste: [`akash`,` nikhil`, `manjeet`,` akshat`] Her dizenin K. karakterinin kaldırılmasından sonraki liste: [`akah `,` nikil`, `maneet`,` aksat`] 

Yöntem # 2: map() + dilimleme < kullanma br>Bu yöntem yukarıda açıklanana benzer, tek fark, listenin her bir öğesi için mantıksal bölümün genişletilmesinin harita () kullanılarak yapılmasıdır.


# Nasıl yaptığımı göstermek için Python3 kodu t çalışır
# Dizeler listesinden Kth karakterini çıkarın
# liste kavrayışını kullanma + listeyi dilimleme


# listeyi başlat

test_list = [ `akash` , `nikhil` , `manjeet` , `akshat` ]


# orijinal listeyi yazdır

yazdır ( "Orijinal liste:" + str (test_listesi ))


# initialize K

K = 3


# Kth karakterini kaldır liste satırları
# liste kavramayı kullanma + liste dilimleme

res < kod sınıfı = "anahtar kelime"> = liste ( harita ( lambda ele: ele [: K] + ele [K + 1 :], test_list))


sohbette sonuç

yazdır ( "Her dizenin Kth karakterinin kaldırılmasından sonraki liste: " + str (res))

Çıktı:

Orijinal liste: [`akash`,` nikhil`, `manjeet `,` akshat`] Her dizgenin K. karakteri kaldırıldıktan sonraki liste: [`akah`,` nikil`, `maneet`,` aksat`] 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method