dizgede Python değiştirme karakteri

replace() veya translate() kullanarak Python dizesinden bir karakter kaldƒ±rabilirsiniz. Bu y√∂ntemlerin her ikisi de bir karakteri veya dizeyi belirli bir deƒüerle deƒüi≈ütirir. Bo≈ü bir dize belirtilirse, seçtiƒüiniz karakter veya dize deƒüi≈ütirilmeden dizeden 烱karƒ±lƒ±r.

Her dize, içermesini istediƒüimiz deƒüerleri içermez. Bir kullanƒ±cƒ±, giri≈ü alanƒ±na g√∂runmesini istemediƒüiniz bir sembol ekleyebilir. Bir dizeden belirli bir harfin herhangi bir √∂rneƒüini kaldƒ±rmak isteyebilirsiniz.

Bir dizeden hangi karakteri 烱karmak istediƒüiniz √∂nemli deƒüildir. Python’un kapsamƒ±na girdiniz!

Bu kılavuzda, bir dizeden bir karakterin veya karakter kumesinin nasıl kaldırılacağını tartışacağız. Bu arada bazı örneklere değineceğiz.

Aşağıdaki yaklaşımları tartışacağız:

  • Replace() y√∂ntemini kullanma
  • Kullanma transform() y√∂ntemi
  • ƒ∞ndeksleme kullanarak son karakteri kaldƒ±rma

Haydi başlayalım!

Karakteri Python Dizesinden Kaldır: replace()

replace() dizesi i≈ülevi, bir karakteri yeni bir karakterle deƒüi≈ütirir. Bu i≈ülev, herhangi bir karakteri bo≈ü bir dizeyle deƒüi≈ütirmek için kullanƒ±labilir.

Kullanƒ±cƒ±dan bir kullanƒ±cƒ± adƒ± girmesini isteyen bir program olu≈üturuyoruz. Bir kullanƒ±cƒ± adƒ±nda alt çizgi (_) karakterlerine izin verilmez. Yeni bir Python dosyasƒ± a烱n ve a≈üaƒüƒ±daki kodu yapƒ±≈ütƒ±rƒ±n:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Bu kod, kullanƒ±cƒ±dan ≈üunlarƒ± yapmasƒ±nƒ± ister: input() y√∂ntemini kullanarak bir kullanƒ±cƒ± adƒ± seçin.

replace() y√∂ntemi alt çizgi karakterini kaldƒ±rƒ±r orijinal dizeden ve o karakterin tum √∂rneklerini bo≈ü bir dizeyle deƒüi≈ütirir. Ardƒ±ndan kullanƒ±cƒ± adƒ±nƒ± alt çizgi olmadan konsola yazdƒ±rƒ±yoruz.

Programƒ±mƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m:

Kodumuz, belirttiƒüimiz kullanƒ±cƒ± adƒ±ndan alt çizgi karakterini kaldƒ±rdƒ±. Kodumuz alt çizgi içermeyen dizelerde çalƒ±≈üƒ±r:

Kullanƒ±cƒ± adƒ± alt çizgi içermediƒüinde hiçbir ≈üey olmaz.

Replace() Kullanarak Birden Çok Karakteri Kaldırma

Bir dizeden birden çok karakter 烱karmak isterseniz ne olur? Python size yardƒ±mcƒ± olabilir. < for d√∂ngusu içindeki em>replace() y√∂ntemi, bir dizeden birden çok karakter 烱karmak için.

Son yazƒ±mƒ±zda √∂rneƒüin, bir kullanƒ±cƒ± adƒ±ndan bir alt çizgi karakterini kaldƒ±rdƒ±k. Dizemizdeki tum noktalarƒ± (noktalarƒ±), alt çizgileri ve unlem i≈üaretlerini kaldƒ±rmak istersek ne olur? Yeni bir Python dosyasƒ± olu≈üturun ve ≈üu kodu yapƒ±≈ütƒ±rƒ±n:

√ñnce, bir kullanƒ±cƒ±dan bir kullanƒ±cƒ± adƒ± seçmesini istedik. Ardƒ±ndan, kullanƒ±cƒ±nƒ±n kullanƒ±cƒ± adƒ±nda olmamasƒ± gereken tum karakterleri içeren bir dize tanƒ±mladƒ±k.

Sonra, bir for d√∂ngusu olu≈üturduk. Bu for d√∂ngusu, "disallowed_characters‚" dizesindeki her karakter boyunca yinelenir. Her yinelemede, karakter for d√∂ngusu yineleniyorsa "kullanƒ±cƒ± adƒ±‚" bo≈ü karakterli dize.

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m:

Kodumuz nokta ve unlem işaretlerini filtreledi.

Karakteri Python Dizesinden Kaldır: translate()

Python translate() y√∂ntemi, bir karakter tablosunun içeriƒüine g√∂re bir dizgedeki karakterleri deƒüi≈ütirir. Bu y√∂ntem bir argumanƒ± kabul eder: e≈ülenecek karakterleri içeren çeviri tablosu.

Bu y√∂ntemi kullanmak için bir çeviri tablosu olu≈üturmamƒ±z gerekir. Bu tablo, bir dizede hangi karakterlerin deƒüi≈ütirilmesi gerektiƒüini belirtir.

Bir kullanƒ±cƒ± adƒ±ndaki tum alt çizgileri kaldƒ±rmak için translate() y√∂ntemini kullanalƒ±m:

Bu kod, "_‚" Yok deƒüeri olan karakter. Python ord() y√∂ntemi, "_‚" karakter. Bu, kaldƒ±rmak istediƒüimiz karakteri tanƒ±mlamak için translate() y√∂ntemi tarafƒ±ndan kullanƒ±lƒ±r.

translate() Kullanarak Birden Çok Karakteri Kaldırma

translate() kullanarak bir dizeden birden çok karakter kaldƒ±rabilirsiniz.

< p>Bunu, bir dizgeden 烱karmak istediƒüimiz karakter listesi içinde dola≈üan bir yineleyici olu≈üturarak yapabiliriz.

Bir kullanƒ±cƒ± adƒ±ndaki tum alt çizgileri, noktalarƒ± ve unlem i≈üaretlerini kaldƒ±ralƒ±m:< /p>

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>translate() y√∂ntemi, "username‚" dizesindeki her karakterin nokta, unlem i≈üareti veya alt çizgi olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eder. Bu karakterlerden biri bulunursa, Yok ile deƒüi≈ütirilir. Bu, karakteri dizeden kaldƒ±rƒ±r.

Her karakteri yinelemek için bir Python liste anlama kullanƒ±yoruz hariç tutulan karakterler listemizde.

Programımızı test edelim:

Kodumuz, belirttiğimiz tum özel karakterleri dizimizden başarıyla kaldırdı.

Python: Dizeden Son Karakteri Kaldır

Bir dizeden son karakteri 烱karmak için g, [:-1] dilim g√∂sterimini kullanƒ±n. Bu g√∂sterim, dizin konumu -1’deki (bir listedeki son karakter) karakteri seçer. Ardƒ±ndan, s√∂zdizimi, o hariç tum karakterleri d√∂ndurur.

Bir dizgeden son karakteri 烱karmak için kullanƒ±lan s√∂zdizimi:

Son Karakter Örneği Kaldır

Olu≈üturmak istiyoruz çalƒ±≈üan tanƒ±mlayƒ±cƒ±sƒ±ndan son karakteri kaldƒ±ran bir program. Bu karakter bize bir çalƒ±≈üanƒ±n hangi departmanda çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± s√∂yler.

√ñrneƒüin, "M‚" bize bir çalƒ±≈üanƒ±n pazarlama departmanƒ± için çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± s√∂yluyor. Bu karakteri kaldƒ±racaƒüƒ±z. √áalƒ±≈üanlarƒ± takip eden bu sistemin yerini yeni bir sistem alƒ±yor. Yeni sistem, bir çalƒ±≈üanƒ±n çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ± departmanƒ±n kaydƒ±nƒ± tutar.

Kullanƒ±cƒ±dan input() y√∂ntemini kullanarak bir çalƒ±≈üan tanƒ±mlayƒ±cƒ±sƒ± eklemesini isteyerek ba≈ülayalƒ±m:

Sonraki , tanımlayıcıdan son karakteri kaldırırız:

[:-1], listeden son karakteri kaldƒ±ran bir dize dilim i≈ülemidir. √ñƒüeleri almak için negatif indeksleme kullanƒ±yoruz ≈ûimdi, bir çalƒ±≈üanƒ±n yeni tanƒ±mlayƒ±cƒ±sƒ±nƒ± konsolda g√∂runtuleyin:

Programƒ±mƒ±z bir çalƒ±≈üanƒ±n tanƒ±mlayƒ±cƒ±sƒ±ndaki son deƒüeri kaldƒ±rƒ±r.

Sonuç

Siz replace() veya translate() kullanarak bir karakter dizisinden bir veya birden çok karakter kaldƒ±rabilir. replace() ve translate() y√∂ntemlerinin her ikisi de aynƒ± sonucu d√∂ndurur: belirttiƒüiniz karakterleri içermeyen bir dize.

Yeni ba≈ülayanlar için < em>replace() y√∂nteminin kullanƒ±mƒ± daha kolaydƒ±r. Bunun nedeni, yalnƒ±zca iki parametre kabul etmesidir.

ƒ∞lk parametre, deƒüi≈ütirmek istediƒüiniz karakterdir. ƒ∞kinci parametremiz, karakteri deƒüi≈ütirmek istediƒüiniz deƒüerdir. Birden çok karakteri deƒüi≈ütirmek istiyorsanƒ±z, bir for d√∂ngusu kullanabilirsiniz.

Python hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? √ñƒürenme yolculuƒüunuzu ilerletmenize yardƒ±mcƒ± olacak uzman ipuçlarƒ± için eksiksiz Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method