Python okuma dosyası

Python işlevleri ve meth

open() işlevi bir dosyayı açar. “r” Bir dosyayı okumak için mod. read(), readline(), readlines() işlevleri, açtığınız bir dosyanın içeriğini döndürür.

Python, verileri işlemek istiyorsanız kullanabileceğiniz kullanışlı bir programlama dilidir. Dilin, verileri veya dosyaları okumayı, yazmayı ve değiştirmeyi kolaylaştıran birçok yerleşik işlevi vardır.

Diyelim ki, çalışan adlarından oluşan bir listeniz var ve bir çalışan adları listesi olup olmadığını kontrol etmek istiyorsunuz. kullanıcının adı o listede. Çalışan isimleri listesini bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Ardından, o dosyayı okumak için Python'u kullanabilir ve çalışanın adının o dosyada saklanıp saklanmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bu öğreticide, Python'da dosya okumanın temellerini keşfedeceğiz. Başlamak için, bir dosyanın nasıl açılacağını ve dosyaya nasıl erişileceğini tartışacağız. Ardından Python'da bir dosyanın nasıl okunacağını keşfetmeye devam edeceğiz.
Python'da Okumak için Dosyayı Aç

Python'da bir dosyayı okumanın ilk adımı, istediğiniz dosyayı açmaktır. okumak istemek. Açmak istediğiniz dosyanın adını Python'a söylemelisiniz.

Bir dosyayı okumak için önce Python'a o dosyanın nerede olduğunu söylemelisiniz. Bunu, dosyanın yolunu belirterek ve onu bir değişken içinde bildirerek yapabilirsiniz.

Python'da bir dosya açmak için sözdizimi burada:

filename = "/users/python_engineering/names.txt" name_file = open(filename, 'r')

Kodumuz “filename” değişken.

Katılımcıların %81'i, bir eğitim kampına katıldıktan sonra teknik iş beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugün bir eğitim kampı ile eşleşin.

Ortalama bir eğitim kampı mezunu, bir eğitim kampına başlamaktan ilk işini bulmaya kadar, kariyer geçişinde altı aydan az zaman harcadı.

r< open() işlevinin sonundaki /em> işareti, Python'a yalnızca dosyamızı okumak istediğimizi söyler. Dosyamızı düzenlemek istersek bu bayrağı değiştirebiliriz.

Python Read File

Artık dosyamız açık olduğuna göre Python üzerinden okuyabiliriz.Bir dosyadan veri okumak için kullanabileceğimiz üç fonksiyon vardır. aşağıdaki:

  • read(): Bir dosyanın içeriğini döndürür
  • readline(): Sonrakini döndürür bir dosyanın satırı
  • readlines(): Bir dosyadaki satırların bir listesini döndürür

Bunların her birinin nasıl olduğunu çözelim read() yöntemi, bir dosyanın tüm içeriğini bir dize olarak döndürebilir.

Python Metin Okuma Dosyası

İşte bir örnek read() ad listesini içeren bir metin dosyası üzerinde çalışır:

 path = "/users/python_engineering/names.txt" name_file = open(path, 'r') print(names_file.read())

Programımız geri döner aşağıdakiler:

"Sally Alex/nPamela/nJonas/nLuke/nWill/n"

read() yöntemi, dizemizin sonundaki yeni satır karakterleri de dahil olmak üzere names dosyamızdaki her şeyi döndürdü.

readline() işlevi, bir dosyanın sonraki satırını döndürür. readline(), dosyanın sonundaki metni ve yeni satır karakterini döndürür. Aşağıdaki kod, dosyamızdaki ilk satırı okuyacaktır:

Kodumuz şunu döndürür:

"Sally "

Mevcut dosyamızın birinci ve ikinci satırlarını okumak isteseydik, tekrar readline() fonksiyonunu kullanmamız gerekirdi:< /p>

names_file = open(path, 'r') print(names_file.readline()) print(names_file.readline ())

Kodumuz aşağıdaki çıktıyı döndürür:

" Sally " "Alex "

Python Dosyayı Satır Satır Oku

İsterseniz readline() işlevi yararlı olabilir. bir dosyayı satır satır okuyun. İşlev, bir dosyadaki birden çok satırı okumak için bir for döngüsü içinde yaygın olarak kullanılır, örneğin:

i in range(0, 2) için: print(names_file.readline())

Kodumuz şunu döndürür:

"Sally " "Alex "

Son olarak, readlines() yöntemi geri döner bir dosyadaki satırların listesi. Bu işlev bir dizi döndürür ve her öğe bir dosya içinde tek bir satırı temsil eder:

print(names_file.readlines ())

Program şunu döndürür:

[' Sally ', 'Alex ', 'Pamela ', 'Jonas ', 'Luke ', 'Will']

Bir dosyayı bir kez okuduktan sonra tekrar okuyamazsınız. Bu nedenle, readlines() kullanarak dosyayı okuduğunuzda, herhangi bir okuma dosyası işlemi kullanarak dosyayı yeniden okumaya çalışmak boş bir dize döndürür. Bir dosyayı birden çok kez okumak istiyorsanız, dosyayı tekrar açıp okumanız gerekir.

Sonuç

read(), readline() ve readlines() kullanabilirsiniz bir dosyanın belirli bölümlerini okuma işlevi görür. Ardından verileri ihtiyaçlarınıza göre değiştirirsiniz. Bugün, bir dosyanın nasıl açılacağını, belirli yöntemlerle okunacağını ve Python'da nasıl kapatılacağını anlattık. p>

Artık bir uzman gibi Python dosyalarını açıp okumaya hazırsınız! Python hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kodlama Nasıl Yapılır konusundaki kılavuzumuzu okuyun. Python.

Python okuma dosyası: StackOverflow Questions

Tutorials