Python | Tkinter kullanarak rastgele şifre üreticisi

| | | | | |

Python modülünü kullanarak rastgele güçlü parolalar oluşturabilen basit bir uygulama oluşturalım tkinter`dan rastgele içe aktar pyperclip`i içe aktar * tkinter`dan içe aktar. ttk içe aktar *

Aşağıda uygulamadır:


# Rastgele oluşturmak için Python programı
Tkinter modülünü kullanarak # şifre

içe aktar rastgele

içe aktar pyperclip

`dan tkinter import *

`dan tkinter .ttk import *


# Şifreyi hesaplama işlevi

def low ():

entry.delete ( 0 , END)


# Şifre uzunluğunu al

uzunluk = var1.get ()

alt = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

üst = " ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz "

basamak = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789! @ # $% ^ & Amp; * ()"

şifre = " "

# seçilen güç düşükse

if var.get () = = 1 :

for i in aralığı < kod sınıfı = "düz"> ( 0 , uzunluk):

< kod sınıfı = "düz"> şifre = şifre + random.choice (alt)

dönüş şifre


# seçilen güç orta ise

elif var.get () = = 0 :

için < kod sınıfı = "düz"> i aralığında ( 0 , uzunluk):

şifre = şifre + rastgele. seçim (üst)

dönüş şifre


# seçilen kuvvet güçlüyse

elif var.get() = = < kod sınıfı = "değer"> 3 :

için i aralığında ( 0 , uzunluk):

şifre = şifre + random.choice (rakamlar)

dönüş şifre

başka :

yazdır ( "Lütfen bir seçenek belirleyin" )

< br>


# Şifre oluşturma işlevi

def oluştur ():

password1 = düşük ()

entry.insert ( 10 , şifre1)# Parolayı panoya kopyalama işlevi

def copy1 ( ):

random_password = input.get ()

pyperclip.copy (random_password)


# Ana işlev


# GUI penceresi oluştur

kök = Tk ()

var = IntVar ()

var1 = IntVar ()


# GUI pencerenizin başlığı

root.title ( "Random Password Generator" )


# bir kısayol oluşturun ve göstermek için gönderin
# şifre oluşturuldu

Rastgele_parola = Etiket (kök, metin = " Şifre " )

Random_password.grid (satır = 0 )

giriş = Giriş (kök)

entry.grid (satır = 0 , sütun = 1 )


# şifre uzunluğu için bir etiket oluşturun

c_label = Etiket (kök, metin = "Uzunluk" )

c_label.grid (satır = 1 )


#
# parolayı panoya kopyalamayacak ve
oluşturmayacak düğmeler oluşturun. parolayı oluştur

copy_button = Düğme ( root, text = "Copy" , komut < kod sınıfı = "anahtar kelime"> = kopya1)

copy_button.grid (satır = 0 , kolon = 2 )

create_button < kod sınıfı ="anahtar kelime "> = Düğme (kök, metin = "Generate" , komut = oluştur)

oluştur_button .grid (satır = 0 , sütun = 3 )


# Karar vermek için radyo düğmeleri
# şifre gücü
# Varsayılan olarak orta

radio_low = Radiobutton (kök, metin = "Düşük" , değişken = var, değer = 1 )

radio_low.grid (satır = 1 , sütun = 2 , yapışkan = `E` )

radio_middle = Radiobutton (kök, metin = "Orta" , değişken = var, değer = 0 )

radio_middle.grid (satır = 1 , sütun = 3 , yapışkan = `E` )

radio_strong = Radiobutton (kök, metin = "Güçlü" , değişken = var, value = 3 )

radio_strong.grid ( satır = 1 , sütun = 4 , yapışkan = `E` )

combo = Combobox (kök, metindeğişkeni = var1)


# Combo box şifrenizin uzunluğu için

combo [ `value` ] < kod sınıfı = "anahtar kelime"> = ( 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 ,

17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,

26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , "Uzunluk" )

combo.current ( 0 )

combo.bind ( `""ComboboxSelected""` )

combo.grid (sütun = 1 , satır = 1 )


# GUI`yi başlat
< kod sınıfı = "düz"> root.mainloop ()

Çıktı:

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method