Python üssü

| | | |

** operat√∂ru ve pow() i≈ülevi Python’da bir sayƒ±nƒ±n gucunu hesaplar. ** operat√∂ru, soldaki sayƒ±yƒ± saƒüdaki sayƒ±nƒ±n kuvvetine yukseltir. pow() i≈ülevi, ilk parametreyi ikinci parametrenin gucune yukseltir.

Bir sayƒ±nƒ±n gucunu hesaplamak yaygƒ±n bir matematiksel i≈ülemdir. √ñrneƒüin, altƒ±ncƒ± sƒ±nƒ±f matematik sƒ±nƒ±fƒ±ndaki √∂ƒürencilerin guçleri g√∂zden geçirmelerine yardƒ±mcƒ± olan bir program olu≈üturuyorsanƒ±z, bir guç i≈ülevine ihtiyacƒ±nƒ±z olacaktƒ±r.

Python Power

Python programlamasında, bir sayının gucu iki şekilde hesaplanabilir: ** operatörunu kullanarak ve pow() işlevini kullanarak.

Bu eƒüitici, Bir sayƒ±nƒ±n gucunu hesaplamak için bu tekniklerin her ikisinin de nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üƒ±n. Hem ** operat√∂runun hem de pow() y√∂nteminin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±na ili≈ükin bir √∂rneƒüi inceleyeceƒüiz.

Python Power: ** Operatöru

Python ** operat√∂ru, Python’da bir sayƒ±yƒ± bir us kuvvetine yukseltmek için kullanƒ±lƒ±r. Ba≈üka bir deyi≈üle, **, Python’daki guç operat√∂rudur.

** operat√∂ru, bir hesaplama gerçekle≈ütirmek için iki deƒüer gerektirir. ** operat√∂runun s√∂zdizimi burada:

Programımız şu sonucu döndurur: 25.

Bu ifadede 5, 2. kuvvete yukseltilir. Veya ba≈üka bir deyi≈üle, 5 sayƒ±sƒ± kendisiyle 3 kez çarpƒ±lƒ±r.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Hadi bir adƒ±mdan geçelim. ** operat√∂runun Python’da nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini g√∂steren √∂rnek. Diyelim ki altƒ±ncƒ± sƒ±nƒ±f matematik √∂ƒürencilerinin guç bilgilerini test eden bir uygulama olu≈üturuyoruz.

Bunu yapmak için, bir √∂ƒürenciye matematik problemi sunmak istiyoruz, sonra onlardan soru sormak istiyoruz. cevap. Programƒ±mƒ±z daha sonra sorunun cevabƒ±nƒ± hesaplayacak ve bunu kullanƒ±cƒ±nƒ±n programa girdiƒüi cevapla kar≈üƒ±la≈ütƒ±racaktƒ±r.

Altƒ±ncƒ± sƒ±nƒ±f matematik √∂ƒürencilerinin guçler konusundaki bilgilerini test etmemizi saƒülayacak √∂rnek bir program:

Programƒ±mƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda ve 56 cevabƒ±nƒ± eklediƒüimizde, a≈üaƒüƒ±daki yanƒ±tƒ± alƒ±yoruz:

Görduğunuz gibi programımız cevabımızın yanlış olduğunu hesapladı ve doğru cevabı olan bir mesaj döndurdu.

Birincisinde satırında saklayan sayı adında bir değişken tanımlıyoruz. matematiksel bir guce yukseltmek istediğimiz sayı. Ardından, sayı değişkenini yukselteceğimiz us sayısı olan us bildiririz.

Bir sonraki satırda, Python input() yöntemi: 7 uzeri 2 nedir?

Python int() veri turu kullanƒ±cƒ±nƒ±n yanƒ±tƒ±nƒ± bir tam sayƒ±ya d√∂nu≈üturmek için d√∂nu≈üturme y√∂ntemi. Bu gereklidir çunku input() bir dizge d√∂ndurur ve biz sadece sayƒ±larla ** operat√∂runu kullanabiliriz.

Ardƒ±ndan, sorunun cevabƒ±nƒ± ** kullanarak hesaplarƒ±z. ≈ûebeke. Bu durumda, 7 uzeri 2’yi hesaplamak için 7 ** 2 kullanƒ±rƒ±z.

Mesajƒ± yazdƒ±ran bir if ifadesi bildiririz. Konsola "haklƒ±sƒ±nƒ±z!‚". Bir kullanƒ±cƒ± doƒüru yanƒ±tƒ± alƒ±rsa ve bir kullanƒ±cƒ± yanlƒ±≈üsa doƒüru yanƒ±tƒ± içeren bir mesaj yazdƒ±rƒ±rsa.

Power Python: pow() Yöntemi

Python yerle≈üik bir içerir. guçleri hesaplamak için kullanƒ±labilecek i≈ülev: pow(). pow() uç parametreyi kabul eder: bir taban numarasƒ±, tabanƒ±n yukseltildiƒüi bir us ve bir modulo operat√∂ru.

pow() yöntemi, belirli bir sayıyı başka bir sayının kuvvetine göre hesaplar.Önce, yöntem argumanını bir kayan noktalı sayıya dönuşturur. , gucu hesaplar.

Python pow() yönteminin sözdizimi burada:

pow() y√∂ntemi uç parametre kabul eder:

  • taban, ussun ussune yukseltilmi≈ü sayƒ±dƒ±r (gerekli)
  • us, tabanƒ±n olduƒüu sayƒ±dƒ±r yukseltilmi≈ü (gerekli)
  • modulus, ** ussunun sonucuna g√∂re bir modulo hesaplamasƒ± yurutur. Modul belirtilirse, taban ve us olmalƒ±dƒ±r tamsayƒ±lar ve us pozitif bir deƒüer olmalƒ±dƒ±r. (isteƒüe baƒülƒ±)

İlk iki arguman belirtilirse, ifade edilen tabanın ussun ussu hesaplanır.

√úçuncu arguman da belirtilirse, belirtilen tabanƒ±n ussun kuvveti hesaplanƒ±r. Ardƒ±ndan, pow() hesaplanan sayƒ±nƒ±n modulunu d√∂ndurur. Bu, belirli kullanƒ±m durumlarƒ± olan daha geli≈ümi≈ü bir i≈ülevdir, bu nedenle bu makalede ayrƒ±ntƒ±lƒ± olarak tartƒ±≈ümayacaƒüƒ±z.

Python modulo operat√∂ru hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için Python modulo operat√∂r kƒ±lavuzu.

Python pow() Yöntem Örneği

pow( ) y√∂ntemi i≈üe yarƒ±yor. Altƒ±ncƒ± sƒ±nƒ±f √∂ƒürencilerinin matematikteki bilgi guçlerini test etmek için bir oyun yarattƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ± varsayalƒ±m.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra , hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Programımız kullanıcıdan bir sorunun cevabını ister ve cevabı hesaplar. Ardından kodumuz, kullanıcının cevabının program tarafından hesaplananla aynı olup olmadığını karşılaştırır.

** operat√∂runu kullanmak yerine kullanabiliriz. pow() kodumuzdaki sayƒ±larƒ±n gucunu hesaplamak için. Altƒ±ncƒ± sƒ±nƒ±f guç oyunumuz için kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±z kodla birlikte kullanƒ±lan pow() √∂rneƒüi:

Kodumuz bir farkla ilk örneğe benziyor. answer = 7 ** 2 bildirmek yerine, answer değişkenine pow(7, 2) değerini atarız. 49 cevabını kodumuza eklersek, program şunu döndurur:

Sonuç

** operat√∂ru ve pow() y√∂ntemi, bir sayƒ±yƒ± ba≈üka bir sayƒ±nƒ±n kuvvetine yukseltir. Bunlar Python guç y√∂ntemleridir.

Bu eƒüitimde Python’da guçleri hesaplamak için hem ** operat√∂runun hem de pow() operat√∂runun nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ± tartƒ±≈üƒ±ldƒ±. guç hesaplama y√∂ntemlerinin her birinin bir √∂rneƒüini ele aldƒ±. Artƒ±k bir profesyonel gibi Python’da guçleri hesaplamak için gereken bilgilerle donatƒ±ldƒ±nƒ±z!

Python’da ustala≈ümanƒ±za yardƒ±mcƒ± olacak daha fazla √∂ƒürenme kaynaƒüƒ± arƒ±yorsanƒ±z, Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method