Python | Pandas Series.abs ()

| | | | | | | |

Series.abs() Pandalar Series.abs() mutlak sayısal değeri almak için kullanılır Series / DataFrame`deki her öğenin.

Sözdizimi: Series.abs()

Parametreler: Parametre yok

Döndürür: Her öğenin mutlak değerini içeren Serileri veya DataFrame`i döndürür.

Kod # 1:


# pandas modülü içe aktarma

içe aktarma pd olarak pandalar


# liste oluştur

lst = [ 2 , - 10.87 , - 3.14 , 0.12 < kod sınıfı = "düz">]

lst2 = [ - 10.87 + 4j ]


ser = pd.Series (lst)

ser1 = pd.Series (lst2)


# print değerleri ‚ Äã‚Äãabsaçıklama ()

print (ser1. abs (), `` , sör. abs ())

Çıkış:

0 11.582612 dtype: float64 0 2.00 1 10.87 2 3.14 3 0.12 dtype: float64 

Kod # 2: Belirli bir satırda abs () kullanmanın açıklaması


# pandas module import

import pandaları pd olarak


df = pd.DataFrame ({ `Ad` : [ `John` , ` Hari` , `Peter` , `Loani` ],

`Yaş` : [ 31 , 29 , 57 , 40 ],

`val` : [ 98 , 48 , - 80 < kod sınıfı = "düz">, - 14 ]})df [ `ope` ] = (df.val - 87 ). abs ()


df

Çıkış:

İsim Yaş val ope 0 John 31 98 11 1 Hari 29 48 39 2 Peter 57 -80 167 3 Loani 40 -14 101