Python yolu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python os.path.join y√∂ntemi, bir veya daha fazla yol adƒ±nƒ± tek bir yolda birle≈ütirir. Bu y√∂ntem, bir dosya veya klas√∂run son yolunu olu≈üturmak için genellikle os.walk() gibi i≈ületim sistemi y√∂ntemleriyle birlikte kullanƒ±lƒ±r. os.path.join() bir dosya yolu adƒ±na gerekli tum eƒüik çizgileri otomatik olarak ekler.

Python’daki dosyalarla çalƒ±≈üma.

Dosyalarla çalƒ±≈ümak için, bir dosyanƒ±n g√∂runduƒüu dizini belirtmeniz gerekir. Bu g√∂runduƒüunden daha kolay. Doƒüru yolu belirtmezseniz, programƒ±nƒ±z çalƒ±≈ümayacaktƒ±r.

Bu kƒ±lavuzda, os.path.join hakkƒ±nda konu≈üacaƒüƒ±z. Bu, bir dosya yolunun bile≈üenlerini eksiksiz bir yolda birle≈ütiren bir y√∂ntemdir. Bu y√∂ntemi kullanmaya ba≈ülamanƒ±za yardƒ±mcƒ± olmak için iki √∂rnek uzerinden geçeceƒüiz.

Dosya Yolunda Neler Var?

Dosya yolu, dosya ve klasör adlarından oluşan bir dizidir. Bu ad dizisi sizi bilgisayarınızın işletim sisteminde (OS) belirli bir yere göturur.

Örnek olarak şu yolu alalım:

Bu yol bizi "tutorials‚" adlƒ± bir klas√∂re g√∂turur. Bu klas√∂rdeki belirli bir dosyaya veya dizine eri≈ümek istersek, dosya adƒ±nƒ± kullanarak onu g√∂sterebiliriz:

Bu dosya yollarƒ±nƒ± Python’da manuel olarak yazabilirsiniz. Bunu yapmak pratik olmayabilir. ƒ∞≈üte tam bu noktada os.path.join devreye giriyor.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü olanaklarƒ± konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±lƒ±n.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

os.path.join birle≈ütirir. yol adlarƒ±nƒ± tek bir tam yola d√∂nu≈üturur. Bu, her yol adƒ±nƒ± manuel olarak sabit kodlamak yerine bir yolun birden çok parçasƒ±nƒ± tek bir parçada birle≈ütirebileceƒüiniz anlamƒ±na gelir.

Bu i≈ülevi kullanmak için i≈ületim sistemi kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ± kodunuza aktarƒ±n:

os.path.join() yönteminin sözdizimine bir göz atalım. os.path.join işlevi, birleştirmek istediğiniz yolların listesini kabul eder:

path1, path2 ve sonraki tum değerler, tek bir ad altında birleştirmek istediğiniz yolları temsil eder.

Bu kod ≈üunu d√∂ndurur: /Users/James/tutorials/index.html. os.path.join y√∂ntemi, belirttiƒüimiz mutlak yol bile≈üeninden ("/Users/James/tutorials‚") devam eder. Yolun sonuna index.html ekliyoruz.

Kullanƒ±≈ülƒ± bir ≈üekilde, os.path.join y√∂ntemi gerektiƒüinde eƒüik çizgiler ("dizin ayƒ±rƒ±cƒ±lar" olarak adlandƒ±rƒ±lƒ±r) ekler. Bu, dosyayƒ± birle≈ütirmenin daha uygun bir yolunu yapar yol adlarƒ±nƒ± manuel olarak birle≈ütirmek yerine.

os.path.join Python Örneği

Yazalƒ±m "index.html‚" dosya adƒ±nƒ± "tutorials/web klas√∂runde birle≈ütirelim /‚". Bu dosya mevcut çalƒ±≈üma dizinimizin içinde.

ƒ∞≈üe i≈ületim sistemi kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ± içe aktararak ba≈ülayacaƒüƒ±z:

Sonra, dosya yolu adƒ±mƒ±zƒ± ekleyebilmemiz için mevcut çalƒ±≈üma dizinimizi alacaƒüƒ±z:

Bu, mevcut çalƒ±≈üma dizinimizi d√∂ndurur, wh /Users/James/tutorials. "√∂ƒüreticiler‚" klas√∂r, kullanƒ±cƒ±nƒ±n ana dizininin içindedir. Bu bilgileri "√∂ƒüreticiler/web‚" çalƒ±≈üma dizinimizin sonuna:

Bu kod ≈üunu d√∂ndurur: /Users/James/tutorials/web. Kodumuz, yol adƒ± bile≈üenlerimizi bir araya getirdi. Yol adlarƒ±mƒ±z arasƒ±na eƒüik çizgi ("/‚") eklendi. Bu yol, "web‚" mevcut yolumuzdaki klas√∂r.

Python os.path.join: Dosyaları Listele

Bir klas√∂rdeki tum dosyalarƒ±n tam dosya yollarƒ±nƒ± d√∂ndurmek için os.path.join y√∂ntemini kullanalƒ±m. "Masaustundeki‚"tum dosyalarƒ± listeleyeceƒüiz. dosya sistemimizdeki klas√∂r. Bu klas√∂r "/Users/James/‚" surucudeki dizin.

OS kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ± içe aktararak ve aramak istediƒüimiz dizini tanƒ±mlayarak ba≈ülayacaƒüƒ±z:

Bu kod, Masaustu klas√∂runun dosya yolunu ≈üuna g√∂re olu≈üturur: mevcut çalƒ±≈üma dizinimiz. Ardƒ±ndan, bu klas√∂rdeki tum dosyalarƒ±n bir listesini almak için Python os.listdir() y√∂ntemini kullanabiliriz:

Bu y√∂ntem a≈üaƒüƒ±dakilerin bir listesini d√∂ndurur Masaustu klas√∂runde g√∂runen tum dosyalarƒ±n adlarƒ±. Dosyalarƒ±n yollarƒ±nƒ± içermez. Artƒ±k bu dosya listesine sahip olduƒüumuza g√∂re hepsini konsola yazdƒ±rabiliriz. os.path.join ve bir Python for loop kullanarak her dosya için tam dosya yolunu yazdƒ±racaƒüƒ±z:

Bu kod, Masaustu klasörundeki tum dosyalar arasında dolaşır. Her dosyanın adını Masaustu klasörunun yol adıyla birleştirir. Kodumuz şunu döndurur:

Masaustumde uç dosya var: .DS_Store, Notes.md ve To-dos.md. Her dosyanƒ±n tam yolunu olu≈üturmak için os.path.join() kullandƒ±k.

Sonuç

os.path.join y√∂ntemi, tam bir yol adƒ± olu≈üturmak için bile≈üenleri bir yol adƒ±nda birle≈ütirir.

"Python.Engineering, hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Bu y√∂ntem, bir yol adƒ±nƒ±n iki veya daha fazla bile≈üenini birle≈ütirmeyi kolayla≈ütƒ±rƒ±r. Os.path.join, gerektiƒüinde yol adƒ±na otomatik olarak eƒüik çizgiler ("/‚") ekler.

Eğer isterseniz Python programlama dili hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Python Nasıl Öğrenilir kılavuzumuza göz atın.