Python | os.makedirs() yöntemi

|

İşletim sistemi modülündeki tüm işlevler, geçersiz veya erişilemeyen dosya adları ve yolları veya doğru türde olan ancak işletim sistemi tarafından kabul edilmeyen diğer bağımsız değişkenler için OSError değerini yükseltir.

os.makedirs ()

Python’da b> özyinelemeli bir dizin oluşturmak için kullanılır. Bu, hedef dizini oluştururken, herhangi bir ara katman dizini eksikse, os.makedirs() hepsini yaratacaktır.
Örneğin, aşağıdaki yolu göz önünde bulundurun:

 / home / Kullanıcı / Belgeler / GeeksForGeeks / Authors / ihritik 

"ihritik" dizini oluşturmak istediğimizi varsayalım, ancak " GeeksForGeeks "ve" Krediler "taşıma sırasında kullanılamaz. Ardından os.makedirs() , belirtilen yolda erişilemeyen/eksik dizinin tamamını oluşturacaktır. Önce GeeksForGeeks ve Authors oluşturulacak, ardından ihritik dizini oluşturulacak.

Sözdizimi: os.makedirs (yol , mod = 0o777, mevcut_ok = Yanlış)

Parametre:
yol : Bir dosya sistemi yolunu temsil eden yola benzer bir nesne. Yol benzeri bir nesne, bir yolu temsil eden bir dize veya bayt nesnesidir.
modu (isteğe bağlı): Yeni oluşturulan dizinin modunu temsil eden bir Tamsayı değeri.. Bu parametre atlanırsa, varsayılan değer Oo777 kullanılır.
entity_ok (isteğe bağlı): Bu parametre için varsayılan bir False değeri kullanılır. Hedef dizin zaten mevcutsa, değeri False ise bir OSError ortaya çıkar, aksi halde olmaz.

Dönüş Türü: Bu yöntem herhangi bir değer döndürmez.

Kod # 1: İşletim sistemini kullanma.makedirs () bir dizin oluşturma yöntemi

# İşletim sistemini açıklamak için Python programı. makedirs () yöntemi


# modül içe aktarma işletim sistemi

içe aktarma işletim sistemi


# Yaprak dizini

dizin = "ihritik"


# Üst dizinler

parent_di r = "/ ana sayfa / Kullanıcı / Belgeler / GeeksForGeeks / Yazarlar"


# Yol

path = os.path.join ( (parent_dir, dizin)


# Dizin oluştur
# & # 39; ihritik & # 39;
os.makedirs (yol)

yazdır ( "Directory’% s’ oluşturuldu " % dizin)


# Dizinler & # 39; GeeksForGeeks & # 39; ve & # 39; Yazarlar & # 39;
# da oluşturulacak mı
# yoksa


# Yaprak dizini

dizin = " c "


# Ana dizinler

parent_dir = " / ana sayfa / Kullanıcı / Belgeler / Python.Engineering / a / b "


# Mode

mode = 0o666

yol = os.path.join ( (parent_dir, dizin)


# Dizin oluştur
# & # 39; c& # 39;


os.makedirs (yol, mod)

print ( "Directory’% s’ oluşturuldu " % dizini )


< kod sınıfı = "yorumlar"> # & # 39; GeeksForGeeks & # 39 ;, & # 39; bir & # 39; ve & # 39; b& # 39;
# ayrıca
# yoksa

oluşturulacaktır.


# Orta düzeyden herhangi biri varsa
# katalog yok
# os.makedirs () yöntemi
# onları oluştur


# os. makedirs () yöntemi
olabilir # bir dizin ağacı oluşturmak için kullanılır

Çıkış :

 ’ihritik’ dizini,’ c’ dizinini oluşturdu 

Kod # 2: İşletim sistemini kullanırken hatalar.makedirs () yöntem

< /table>

Çıkış :

 Geri İzleme (en son arama son): Dosya "makedirs.py", 21. satır, işletim sistemindemakedirs (yol) Dosyası "/usr/lib/python3.6/os.py", satır 220, makedirs< içinde /a> mkdir (ad, mod) FileExistsError: [Errno 17] Dosya var: ’/ home / Kullanıcı / Belgeler / GeeksForGeeks / ihritik’ 

Kod # 3: Hata işleme işletim sistemini kullanırken.makedirs () yöntemi

Met işletim sistemini açıklamak için # Python programı.makedirs () kod


# işletim sistemi modülünün içe aktarımı

içe aktarma işletim sistemi


# os.makedirs () yöntemi çağıracak
# dizin ise OSE hatası
#


# Directory

dizin = "ihritik" < /p>


# Üst dizine giden yol

parent_dir = "/ ana sayfa / Kullanıcı / Belgeler / GeeksForGeeks"


# Yol

path = os.path.join ( (parent_dir, dizin)


# Dizin oluştur
# & # 39; ihritik & # 39;
os.makedirs (yol)

yazdır ( " Dizin ’% s’ oluşturuldu" % dizin)

# İşletim sistemini açıklamak için Python programı.makedirs () yöntemi


# içe aktarma işletim sistemi modülünün

içe aktar işletim sistemi


# os.makedirs () yöntemi
# Dizin ise OSE hatası
# oluşturmak için zaten mevcut
# Ancak gizlenebilir
# ayar parametre değeri
# entity_ok as Doğru


# Dizin

dizin = "ihritik"


# Üst dizine giden yol

parent_dir = "/ home / ihritik / Desktop / GeeksForGeeks"


# Yol

yol = os.path.join ( ( (parent_dir, dizin)


# Dizin oluştur
# & # 39; ihritik & # 39 ;

deneyin :

os.makedirs (yol, mevcut_ok = True )

yazdır ( "Directory’% s’ başarıyla oluşturuldu " % dizin)

dışında OSError as error:

print ( " ’% s’ dizini oluşturulamıyor " )


# Existence_of_s True olarak Ayarlama
# zaten atılmış bir hata
# mevcut dizin gizlenebilir
# ancak başka bir OSError ortaya çıkabilir
# gibi başka bir hata nedeniyle
# geçersiz yol

Çıkış:

 ’ihritik’ dizini başarıyla oluşturuldu 

Bağlantı: https:/ / belgeler. python.org/3/library/os.html