Python argümanları

Python işlevleri ve meth

Python isteğe bağlı bağımsız değişkeni, varsayılan değere sahip bir bağımsız değişken türüdür. Bir işlev tanımında atama operatörünü veya Python **kwargs deyimini kullanarak isteğe bağlı bir bağımsız değişken atayabilirsiniz.

Python işlevinin kabul edebileceği iki tür bağımsız değişken vardır: konumsal ve isteğe bağlı. İsteğe bağlı bağımsız değişkenler, çağrılacak bir işlev için belirtilmesi gerekmeyen değerlerdir.

Bu kılavuzda, isteğe bağlı bağımsız değişkenlerin ne olduğu ve nasıl çalıştıkları hakkında konuşuyoruz.

Biz’ Bunları programlarınızda nasıl kullanacağınızı öğrenebilmeniz için size isteğe bağlı argümanların bir örneğini göstereceğim. Değişken sayıda argümanı kabul etmek için **kwargs yönteminin nasıl kullanılacağını da tartışacağız.
Python Argümanı nedir?

Argüman, Python işlevi tarafından kabul edildi. Bu değer, bir işlev içinde kullanılabilen kendi Python değişkeni olur. Şu kodu göz önünde bulundurun:

def show_the_day(day): print("Merhaba. Bugün {}. ".format(day)) show_the_day("Thursday")

Bu kodda “day” bir argümandır. show_the_day işlevini çağırdığınızda parantez içinde belirttiğiniz değer ne olursa olsun “day” olacaktır. Bu durumda, “Perşembe” “day”.

Bir fonksiyon çağrısında belirttiğimiz değerlerin sayısı, bir fonksiyonun kabul ettiği argümanların sayısına eşit olmalıdır. Bu, isteğe bağlı argümanlar kullanmadığımız sürece geçerlidir. Bu durumda, bazı argümanlar isteğe bağlı olduğu için bir fonksiyonun kabul ettiğinden daha az argüman belirtebiliriz.
Python İsteğe Bağlı Argümanlar

Python isteğe bağlı argümanı, varsayılan değere sahip bir argümandır. Atama operatörünü kullanarak bir bağımsız değişken için varsayılan bir değer belirleyebilirsiniz. Bir işlevi çağırdığınızda isteğe bağlı bir bağımsız değişken için bir değer belirtmenize gerek yoktur. Bunun nedeni, belirtilmediği takdirde varsayılan değerin kullanılmasıdır.

Katılımcıların %81'i bir eğitim kampına katıldıktan sonra teknik iş beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugün bir eğitim kampına katılın.

Ortalama bir eğitim kampı mezunu, bir eğitim kampına başlamaktan ilk işini bulmaya kadar, kariyer geçişinde altı aydan az zaman harcadı.

Argümanların varsayılan değerleri olabilir. Bu, bir argümanı isteğe bağlı hale getirir. Bir bağımsız değişkenin varsayılan bir değeri varsa, başka bir değer belirtilmemişse bu varsayılan değeri kullanır.


Varsayılan bağımsız değişkenler, atama operatörü kullanılarak atanır:

def print_student(student, grade="Beşinci"): print("{} {} sınıfındadır.".format(student, grade))

Bu kullanıcı tanımlı işlev iki bağımsız değişkeni kabul eder: öğrenci ve not. Not, isteğe bağlı bir işlev bağımsız değişkenidir; bu, print_student() işlevini çağırdığımızda bunun için bir değer belirtmemize gerek olmadığı anlamına gelir.

İsteğe Bağlı Bağımsız Değişkenler Python Örneği

Perşembe sabahı bir kafede belirli bir kahveden kaç tane satıldığını sayan bir program yazacağız. Başlamak için, o sabah satılan kahvelerin bir listesini tanımlayın:

kahveler_sold = ["Espresso", "Espresso", "Latte", "Cappuccino", "Mocha", "Espresso", "Latte"]

Sonra, belirli bir kahveden kaç tane satıldığını sayan bir fonksiyon yazın:

def count_coffees(kahveler, to_find="Espresso"): number_sold = coffees.count(to_find) print("{} {} kahve satıldı.".format(number_sold, to_find))

Bu fonksiyon iki argümanı kabul eder: coffees ve to_find. 

İlk argüman kahve listesidir. İkinci argümanımız, toplam satışlarını hesaplamak istediğimiz kahvenin adıdır. Python count() yöntemi, aradığımız kahvenin “kahveler” liste. 

İkinci argüman isteğe bağlıdır. “to_find” için bir değer belirtmezsek; argüman, bu argüman “Espresso”'ya eşit olacaktır. Ardından, işlevi çağıralım:

count_coffees(coffees_sold, "Latte")

Bu işlev çağrısı, “to_find” “Latte” bizim kodumuzda. Programı çalıştıralım ve neler olduğunu görelim:

2 Latte kahve satıldı.

Kod bize iki lattenin satıldığını söylüyor. Şimdi fonksiyonumuzu ikinci bir değer olmadan çağırın:

count_coffees(coffees_sold)

Kodumuz:

3 Espresso kahvesi satıldı.

div>

“to_find” için hiçbir değer belirtmedik; bu nedenle, varsayılan olarak değeri “Espresso” oldu. Bir argüman için değer belirtmezsek, varsayılan değerinin kullanıldığını görebiliriz. Aksi takdirde, argüman için belirttiğimiz değer kullanılır.


Python İşlev İsteğe Bağlı Bağımsız Değişkenler Hatası

Bir işlev tanımlarken, isteğe bağlı parametreler gerekli bağımsız değişkenlerden sonra gelmelidir. varsayılan değer atanır.

Gerekli bağımsız değişkenlere genellikle “gerekli konumsal bağımsız değişkenler” denir, çünkü bunlar bir işlev çağrısında belirli bir konuma atanmaları gerekir. Gerekli bir bağımsız değişkenden önce isteğe bağlı bir bağımsız değişken belirtirseniz, Python bir şuna benzeyen hata:

konumsal argüman anahtar kelime argümanını takip eder

Bu çünkü isteğe bağlı argümanlar gerekli argümanlardan önce gelirse, o zaman isteğe bağlı argümanların amacını ortadan kaldıracaktır.Python, eğer isteğe bağlı olsaydı, hangi argümanlara hangi değerlerin atanacağını nasıl bilebilirdi? olanlar önce mi geldi?
İsteğe Bağlı Argümanlar Python: **kwargs

**kwargs anahtar kelimesi argümanları iletir belirli bir anahtar kelimeye atanan bir işleve. **kwags, ister sıfır, ister bir veya daha fazla anahtar kelime olsun, rastgele sayıda anahtar kelimeyi temsil eder. Bu nedenle, bir işlevle isteğe bağlı bir argüman kullanmak için **kwargs kullanabilirsiniz.

Öğrencinin testlerinde kazandığı notlarla ilgili bilgileri konsola yazdıran bir program yazalım. Başlamak için, bir öğrenci hakkında bazı bilgiler içeren bir sözlük tanımlayın:

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayalimdeki işi buldum. hayatımdaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu!"

Venus, Rockbot'ta Yazılım Mühendisi

Sözlüğümüz dört anahtar ve değer içerir. Bu sözlükten konsola değerleri yazdıran bir fonksiyon yazacağız:

def show_grades( öğrenci, **notlar): print("{} için öğrenci kaydı: ".format(student)) anahtarı için, value ingrades.items(): print("{}, {} dersinde {} notu aldı. ".format(student, value, key))

Bu işlev, “Student record for X” burada X bir öğrencinin adına eşit olan bir mesaj yazdırır.

Sonra, programımız “grades” değişkenindeki tüm öğeleri konsola yazdırır. “grades” içerdiği anlamına gelen “**” sözdizimini kullanır. programımızda yineleyebileceğimiz anahtarlar ve değerler sözlüğü.

İşlevimizi çağıralım:

show_grades(amy["Ad"], SecondTest=amy["İkinci Test"])

İki argüman belirledik: öğrencinin adı ve ikinci testlerinde kazandıkları puan. **kwargs anahtar kelime bağımsız değişkenlerini temsil ettiğinden, ikinci bağımsız değişkenin bir anahtar kelimeye sahip olması gerekir. 

Kodumuzu çalıştıralım ve çalışıp çalışmadığını görelim:

Amy için öğrenci rekoru: Amy, İkinci Testte 72 puan aldı.

Bizim prog ram, bir öğrenci olan Amy'nin ikinci sınavında aldığı not hakkında bizi bilgilendirir. İşlevimiz aracılığıyla argüman olarak başka bir test puanı geçirmeyi deneyin:

show_grades(amy["Name"], FirstTest=amy["İlk Test"], SecondTest=amy["İkinci Test"])

Fonksiyonumuz artık üç argüman kabul ediyor. Son iki argüman, anahtar kelime argümanlarıdır. Programımızı çalıştıralım:

Amy için öğrenci rekoru: Amy İlk Sınavında 68 puan aldı. Amy, İkinci Testinde 72 puan aldı.

Programımız bize Amy'nin hem birinci hem de ikinci testinde aldığı notları gösteriyor. Bunun nedeni, **kwargs anahtar sözcüğünün değişken sayıda bağımsız değişkeni kabul etmesidir.

Programımız, herhangi bir anahtar sözcük bağımsız değişkeni belirtmezsek de çalışır:

show_grades(amy["Ad"])

Kodumuz şunu döndürür:

Amy için öğrenci kaydı:Sonuç

Python işlevi isteğe bağlı argümanlarını isim belirterek tanımlayabilirsiniz. Bir işlev bildirdiğinizde, bir argümanın ardından varsayılan bir değerin. Bir işlevde değişken sayıda argüman kabul etmek için **kwargs yöntemini de kullanabilirsiniz.

Python'da kodlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Python Nasıl Öğrenilir kılavuzu.

Python argümanları: StackOverflow Questions

Tutorials