Python | Numpy MaskedArray .__ add__

| | | | | |

numpy.ma.MaskedArray sınıfı , eksik verilerle sayısal dizileri işlemek için ndarray`in bir alt sınıfıdır. Numpy MaskedArray .__ add__ ile MaskedArray .__ add __ () yönteminde parametre olarak sağlanan belirli bir değeri ekleyebiliriz. NumPy dizisindeki her öğeye bir değer eklenecektir.

Sözdizimi: numpy.MaskedArray .__ add__

Dönüş: self`i diğerine ekleyin ve yeni bir maskelenmiş dizi döndürün.

Örnek 1:
Bu örnekte, her bir elemanın dizi, MaskedArray .__ add __() yönteminde parametre olarak belirtilen değerle eklenir. Bir şeyi unutmayın, bu çift tip değerler için çalışmayacaktır.


# önemli modülü python`a aktarın

import numpy as np


# make NumPy

gfg = np içeren bir dizi .ma.array ([ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ])


# MaskedArray uygulamak .__ add __() method

print (gfg .__ ekleyin __ ( 5 ))

Çıkış:

[6 7 8 9 10] 

Örnek # 2:


# önemli modülü python`a aktarın

import np olarak numpy


# NumPy ile bir dizi yap

gfg = np.ma.array ([[ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ],

[ 6 , 5 , 4 , 3 , 2 ]])


# MaskedArray uygulayarak .__ add __ () yöntemi

print (gfg .__ add __ ( 5 ))

Çıktı:

[[6 7 8 9 10] [11 10 9 8 7]]