iç içe sözlük Python

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Bir Python iç içe s√∂zluƒüu, ba≈üka bir s√∂zluk içindeki bir s√∂zluktur. Bu, mevcut bir s√∂zlukte anahtar/deƒüer e≈üleme yapƒ±sƒ±nƒ± kullanarak verileri depolamanƒ±za olanak tanƒ±r.

Python’da s√∂zluklerle çalƒ±≈üƒ±rken, s√∂zluƒüun ba≈üka bir s√∂zluk içerdiƒüi bir durumla kar≈üƒ±la≈üabilirsiniz.

Bu veri yapƒ±sƒ± genellikle iç içe s√∂zluk olarak adlandƒ±rƒ±lƒ±r ve Python kodunda çok çe≈üitli potansiyel kullanƒ±m √∂rneklerine sahiptir.

Bu eƒüitici, Python iç içe s√∂zluklerinin temellerini tartƒ±≈üacaktƒ±r. ƒ∞ç içe bir s√∂zluƒüu nasƒ±l olu≈üturacaƒüƒ±nƒ±zƒ± ve deƒüi≈ütireceƒüinizi √∂ƒürenebilmeniz için birkaç √∂rnek uzerinden geçeceƒüiz.

Python Sözluk Yenileyici

S√∂zluk, Python’un haritalama veri turudur. Bir Python s√∂zluƒüu, deƒüerlerin anahtarlarƒ±nƒ±‚Äîveya harita‚Äîve veri depolamanƒ±n etkili bir yolunu sunar.

Bir anahtar bir değerle eşlendiğinde, o değerde depolanan verileri anahtara başvurarak alabilirsiniz. Yani, bir anlamda, anahtar bir etiket gibi davranır. İşte yerel bir dondurma dukkanında satılan dondurma aromalarının fiyatlarını saklayan bir sözluk örneği, The Frozen Spoon:

Bu s√∂zlukteki anahtarlar, dondurmalarƒ±mƒ±zƒ±n adlarƒ±dƒ±r (yani "Vanilya‚") ve deƒüerler, her bir dondurmanƒ±n ka≈üƒ±k ba≈üƒ±na fiyatlarƒ±dƒ±r.

Python Nested Dictionary

Python iç içe s√∂zlukler bir s√∂zluk içindeki s√∂zluklerdir. S√∂zluk verilerini ba≈üka bir s√∂zlukte temsil etmek için kullanƒ±lƒ±rlar. Bir s√∂zluƒüe istediƒüiniz kadar s√∂zluk yerle≈ütirebilirsiniz.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

ƒ∞ç içe s√∂zlukler, a≈üaƒüƒ±daki durumlarda kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r: bir dizi bile≈üen s√∂zluklerini tek bir buyuk s√∂zlukte saklamak istiyorsunuz.

ƒ∞ç içe s√∂zluklerin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için bir √∂rnek uzerinden gidelim. The Frozen Spoon’da satƒ±lan her dondurma çe≈üidiyle ilgili s√∂zlukleri saklayan bir s√∂zluk olu≈üturmak istediƒüimizi varsayalƒ±m. Buyuk s√∂zluƒüumuzdeki her s√∂zluk ≈üunlarƒ± listelemelidir:

  • Dondurmanƒ±n adƒ±
  • Fiyatƒ±
  • Stokta kaç pint var

Bu verileri depolayan iç içe bir s√∂zluk ≈ü√∂yle g√∂runur:

Kodumuzda ice_cream_flavors. Bu s√∂zluk, her biri belirli bir dondurma aromasƒ± hakkƒ±nda bilgi depolayan uç s√∂zluk içerir.

ƒ∞ç içe s√∂zluk kullanmasaydƒ±k, bu s√∂zluklerin her birini ayrƒ± deƒüi≈ükenlerde saklamak zorunda kalƒ±rdƒ±k. dondurma aromalarƒ±.

ƒ∞ç ƒ∞çe S√∂zlukteki √ñƒüelere Eri≈üim

ƒ∞ç içe s√∂zlukteki bir √∂ƒüeye eri≈ümek için dizin olu≈üturma s√∂zdizimini kullanabiliriz.

ƒ∞stediƒüimizi varsayalƒ±m. s√∂zluƒüumuzdeki 0 indeks deƒüerine sahip dondurmanƒ±n fiyatƒ±nƒ± almak için. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Bu kodda ilk önce buyuk sözluğumuzdeki değerini almak istediğimiz item anahtarını belirtiyoruz. Bu durumda indeks değeri 0 olan kayda erişmek istedik.

Ardƒ±ndan isim belirtiyoruz. almak istediƒüimiz iç s√∂zluƒüumuzdeki √∂ƒüenin Bu durumda dondurmamƒ±zƒ±n fiyatƒ±nƒ± ve lezzetini geri almak istedik. Bu nedenle, her iki print() ifademizde fiyat ve tadƒ± belirledik.

ƒ∞ç ƒ∞çe S√∂zluk Python: √ñƒüe Ekle

ƒ∞ç içe s√∂zluƒüe √∂ƒüe eklemek için, √∂ƒüeyi deƒüi≈ütirmek için kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±z s√∂zdizimini kullanabiliriz. ƒ∞ç içe bir s√∂zluƒüe √∂ƒüe eklemek için kullanmanƒ±z gereken bir y√∂ntem yoktur. Atama operat√∂runu kullanmanƒ±z gerekir.

√ñƒüe eklemek için s√∂zdizimi a≈üaƒüƒ±daki gibidir:

Satılık bir vanilyalı dondurma hakkında bilgi depolayan bir sözluğumuz olduğunu varsayalım. Dondurmada indirim olup olmadığını takip etmek istiyoruz. Bunu şu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m ve ne olduƒüunu g√∂run:

S√∂zluƒüumuz Python deƒüi≈ükeni "ice_cream_flavors‚"’da saklanƒ±r.< /p>

S√∂zluƒüe indirim adƒ±nda bir anahtar ekledik.Bu anahtarƒ±n dizin konumu 0’dƒ±r.Bu anahtarƒ±n deƒüerini True olarak ayarlƒ±yoruz.Ardƒ±ndan s√∂zluƒüun 烱ktƒ±sƒ±nƒ± aldƒ±k. ice_cream_flavors iç içe s√∂zluƒüumuzdeki 0 dizin deƒüeriyle. Bu, indirim anahtarƒ±mƒ±zƒ±n eklendiƒüini g√∂sterir.

Bu s√∂z dizimini bir guncelleme için kullanabiliriz. Mevcut bir s√∂zlukte √∂ƒüe. Diyelim ki çikolatalƒ± dondurmamƒ±zƒ±n fiyatƒ±nƒ± kepçe ba≈üƒ±na 0,45 $ olarak deƒüi≈ütirmek istedik. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Şirketimiz ode döner:

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>√áikolatalƒ± dondurmamƒ±z için price tu≈üunun deƒüerini 0,45 $ olarak deƒüi≈ütirdik.

Bunu yapmak için fiyatƒ± olan s√∂zluƒüun indeks deƒüerini belirledik. deƒüerini 1 olarak deƒüi≈ütirmek istedik. Bu deƒüer s√∂zluƒüumuzdeki çikolatalƒ± dondurmalar ile ilgili bilgileri içermektedir.Ardƒ±ndan price anahtarƒ±na yeni bir deƒüer atadƒ±k.

ƒ∞ç ƒ∞çe S√∂zluk Python: √ñƒüeyi Sil

ƒ∞ç içe s√∂zlukte saklanan bir √∂ƒüeyi silmek için del ifadesini kullanabiliriz.del ifadesi bir nesneyi silmenizi saƒülar.del yazƒ±lƒ±r kendi satƒ±rƒ±nda Python break ifadesi ve ardƒ±ndan s√∂zlukteki silmek istediƒüiniz √∂ƒüe gibi.

Diyelim ki artƒ±k maƒüazamƒ±zda geçici olarak kurabiye ve kremalƒ± dondurma sunmuyoruz. saklanan kurabiyeler ve kremalƒ± dondurma çalƒ±≈ümayƒ± durdurdu ve mallar eridi.

A≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak bu dondurmayƒ± iç içe s√∂zluƒüumuzden kaldƒ±rabiliriz:

Kodumuz döner :

Kodumuzda bir del kullandƒ±k Anahtarƒ± 2 olan yuvalanmƒ±≈ü s√∂zluƒüumuzdeki deƒüeri silmek için ifadesi. G√∂rduƒüunuz gibi, bu √áerezler ve Krem giri≈üini yuvalanmƒ±≈ü s√∂zluƒüumuzden kaldƒ±rdƒ±.

Python ƒ∞ç ƒ∞çe Bir S√∂zluƒüuyle Yineleme

≈ûimdi, iç içe s√∂zluƒüumuzdeki her s√∂zluƒüun içeriƒüini ≈üuraya yazdƒ±rmak istediƒüimizi varsayalƒ±m: konsol. Bu g√∂revi nasƒ±l ba≈üarabiliriz?

Bu harika bir soru. Yuvalanmƒ±≈ü s√∂zluƒüumuzun içeriƒüini yazdƒ±rmak için bir Python for loop. Ayrƒ±ca, listeyi almak için Python s√∂zluk √∂ƒüeleri() y√∂ntemini kullanacaƒüƒ±z. s√∂zluƒüumuzdeki anahtarlar ve deƒüerler:

Kodumuz şunu döndurur:

Kodumuzu parçalayalƒ±m. ƒ∞lk olarak, iç içe dondurma aromalarƒ± s√∂zluƒüumuzu tanƒ±mladƒ±k.

Ardƒ±ndan, ice_cream_flavors s√∂zluƒüundeki her anahtar ve deƒüerden geçen bir for d√∂ngusu tanƒ±mladƒ±k. Bu d√∂ngu, ice_cream_flavors s√∂zluƒüumuzdeki tum anahtarlarƒ±n ve deƒüerlerin bir listesini olu≈üturmak için .items()’i kullanƒ±r ve bu listede d√∂ngu yinelenebilir.

Ardından, Dondurma: ve ardından belirli bir dondurmayla ilişkili anahtarı yazdırırız.

Sonra, iç içe s√∂zluƒüumuzdeki her deƒüer içindeki her √∂ƒüe arasƒ±nda dola≈ümak için ba≈üka bir for d√∂ngusu kullanƒ±rƒ±z. Bu, iç içe s√∂zluƒüumuzdeki her bir iç giri≈üi ifade eder (vanilya ve çikolata için olanlar gibi). Bu d√∂ngu, iç s√∂zluklerimizdeki her anahtarƒ±n adƒ±nƒ±, ardƒ±ndan iki nokta ust uste ve ardƒ±ndan o anahtarla ili≈ükili deƒüeri yazdƒ±rƒ±r.

Sonuç

ƒ∞ç içe s√∂zlukler, s√∂zlukleri Python’da bir s√∂zluk içinde saklamanƒ±za izin verir.

Bu eğiticide, örneklere referansla aşağıdakilerin nasıl yapılacağı tartışılmıştır:

Python’da kodlama hakkƒ±nda daha fazla bilgi için Python kƒ±lavuzunda Kodlama Kƒ±lavuzu.