Python taşıma dosyası

Python işlevleri ve meth

Python Shutil.move() yöntemi, bir dosyayı bilgisayarınızdaki başka bir konuma taşır. Bu yöntem, bu yöntemi kullanmadan önce içe aktarmanız gereken Shutil modelinin bir parçasıdır.

Dosyaları taşımak Python programlarında yaygın bir işlemdir. Örneğin, dosyaları oluşturan bir program oluşturduğunuzu varsayalım. Oluşturmak istediğiniz yeni dosyalara yer açmak için bir klasördeki tüm mevcut dosyaları başka bir yere taşımak isteyebilirsiniz.

İşte bu, shutil.move() dosyasının bulunduğu yerdir. işlevi gelir. shutil.move() işlevi, bir dosyayı sisteminizde bir klasörden diğerine taşımanıza olanak tanır. Bu öğretici, örneklere referansla, kodunuzu taşımak için shutil.move() işlevini nasıl kullanabileceğinizi tartışacaktır.
Python Shutil

The Shutil modülü, dosyalar üzerinde gerçekleştirebileceğiniz çok çeşitli üst düzey işlemler sağlar. İşletim sistemi kitaplığından farklı olarak, Shutil, dosya koleksiyonlarında çalıştırılabilen işlevlerle birlikte gelir.

Bu eğitim için, shutil.move() işlevine odaklanacağız. , bu da Python kullanarak bir dosyayı taşımamıza izin verir.

move() işlevini keşfetmeden önce, kodumuzun içine Shutil kitaplığını aktarmalıyız. Bunu Python import ifadesini kullanarak yapabiliriz:

shutil içe aktarPython Dosya Taşı

shutil.move() işlevi, bilgisayarınızdaki bir dosyayı taşır. Bu yöntem, taşımak istediğiniz dosyanın dosya yolunu ve argüman olarak yeni dosya yolunu kabul eder.

Bu işlevin sözdizimi şu şekildedir:

Katılımcıların %81'i bunu belirttiklerini belirtti. bir eğitim kampına katıldıktan sonra teknik iş beklentileri konusunda daha güvende hissettiler. Bugün bir eğitim kampı ile eşleştirin.

Ortalama bir eğitim kampı mezunu, bir eğitim kampına başlamaktan ilk işini bulmaya kadar, kariyer geçişinde altı aydan az zaman harcadı.

shutil.move () iki parametreyi kabul eder, bunlar:

  • kaynak yolu: Taşımak istediğiniz dosyanın dosya yolu.
  • hedef yol: Dosyanızı taşımak istediğiniz dosya yolu.

move() işlevi, taşıdığınız dosyanın yolunu döndürür.

Hedefiniz başka bir dosyayla eşleşirse, mevcut dosyanın üzerine yazılır.

Belirttiğiniz dosya yolları mutlak veya göreli olabilir.

Mutlak dosya yolları, doğrudan bir dosyaya giden tam yollardır (ör. /home/python_engineering/file. txt). Göreceli dosya yolu, Python programınızın çalıştırıldığı dizine göre bir konumu ifade eder (ör. file.txt).

Eğer var olmayan bir hedef dizin belirtirseniz, yeni bir dizin oluşturulur.

OS kitaplığı os.rename( ) yöntemi genellikle dosyaları yeniden adlandırmak için kullanılır. Bu yöntem aynı zamanda dosyaları da taşıyabilir. Ancak, Shutil yöntemi özellikle dosyaları taşımak için tasarlanmıştır. Sözdizimi shutil.move() bir dosyayı taşıyorsanız, anlaşılması os.rename()'den daha kolaydır. 

Shutil.move() işlevinin nasıl kullanılacağına dair birkaç örnek inceleyelim.

Tek Bir Dosyayı Taşı

Diyelim ki adında bir dosyamız var. Mevcut çalışma dizinimizde data adlı bir dizine taşımak istediğimiz raw_data.csv. Bunu şu kodu kullanarak yapabiliriz:

import Shutil source = "raw_data.csv" target = "data" new_path = Shutil.move(source, hedef) print(new_path)

Kodumuz şunu döndürür:

data/raw_data.csv

Önce Shutil kütüphanesini import ettik. Ardından, iki Python değişkeni tanımladık. source değişkeni, taşımak istediğimiz dosyanın adını saklar. destination değişkenimiz, dosyamızı taşımak istediğimiz dizinin adını saklar.

Bu örnekte, kaynak ve hedefimiz için göreceli dosya yolları belirledik. Bu, raw_data.csv dosyasının ve data dizininin Python dosyamızla aynı dizindekilere atıfta bulunduğu anlamına gelir. Python dosyamız /home/python_engineering/program dizininde depolanıyorsa, başvurduğumuz dosya ve dizin bu dizinde depolananlar olacaktır.


Sonra, dosyamızı taşımak için shutil.move() kullanırız.İşlemin sonucunu — taşınan dosyanın yolunu &mdash atarız ; new_path değişkenine. Ardından, yeni dosyamızın yolunu döndüren new_path değerini yazdırırız.

Başarıyla yaptık Python'da bir dosyayı taşıdı.

Not: Bir dosyayı taşımak için kullandığımız sözdizimi aynı zamanda bir klasörü taşımak için de kullanılabilir.

Bir Dosyayı Taşı ve Adını Değiştirin

shutil.move() işlevi, bir dosya taşındıktan sonra adını değiştirmenize olanak tanır.

Diyelim ki raw_data.csv dosyasını data adlı bir klasöre taşımak ve dosyamızın adını raw_data_2019.csv olarak değiştirmek için. Bunu kullanarak yapabiliriz kod:

shutil kaynağını içe aktar = "raw_data.csv" hedef = "data/raw_data_2019.csv" new_path = Shutil.move(kaynak, hedef) print(new_path)

Kodumuz şunu döndürür:

"Python.Engineering hayatıma en çok ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki değerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki işi buldum!"

Venus, Rockbot'ta Yazılım Mühendisi

< p>Yeni dosyamız için hedef belirlediğimizde dosyamız için yeni bir isim de belirtmiş oluyoruz.Hedefini data/raw_data_2019.csv olarak belirtiyoruz. Bu da demek oluyor ki dosyamız taşındığında data dizinine taşınacaktır. Yeni dosyaya raw_datra_2019.csv adı verilecektir.

Birden Çok Dosyayı Taşı

Birden fazla dosyayı taşımak için shutil.move() işlevini de kullanabiliriz.Bunu yapmak için os kitaplığına da başvuracağız.os.listdir()< kullanabiliriz /em> bir dizindeki dosyaların listesini alma yöntemi.

Diyelim ki /home/python_engineering/data dizinindeki tüm dosyaları yeni bir dizine taşımak istiyoruz. /home/python_engineering/old_data. data dizini aşağıdaki dosyaları içerir:

  • /home/python_engineering/data/data .csv
  • /home/python_engineering/data/old_data.csv

Bunu şu kodu kullanarak yapabiliriz:

shutil import os source = "/home/python_engineering/data" target = "/home/python_engineering/old_data" files = os.listdir(source) for file dosyalarda: new_path = Shutil.move(f"{source}/{file}", hedef) print(new_path)

Kodumuz şunu döndürür:

/home/python_engineering/old_data/data.csv /home/python_engineering/old_data/old_data.csv

Kodumuzu parçalayalım. İlk olarak programımıza Shutil ve os kütüphanelerini import ediyoruz. Ardından içeriğini taşımak istediğimiz klasör için mutlak yolları belirliyoruz. Ayrıca klasörümüzün içeriğinin taşınacağı hedefin yolunu da belirtiyoruz.


Sonra, klasördeki içeriğini taşımak istediğimiz tüm dosyaların bir listesini almak için os.listdir() kullanıyoruz. Bu dosyaların her birini yinelemek için "/python-for-loop/">Python for döngüsü. Ardından, taşımak için shutil.move() kullanırız her bir dosyayı hedef klasörümüze.

move() işlevimizde, dosyanın tam dosya yolunu belirtmek için bir f dizesi kullanırız. taşımak istiyoruz. Kodumuz yeni taşınan dosyalarımızın dosya yolunu görüntüler.
Sonuç

shutil.move() işlevi bir dosyayı taşır Bilgisayarınızda bir konumdan diğerine. Taşımak istediğiniz dosyanın yolunu ve dosyanın yeni yolunu belirtmelisiniz.

Python'da kodlama hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Kontrol edin Python Nasıl Öğrenilir kılavuzumuzu inceleyin. squo;bu kılavuzda Python'u nasıl öğreneceğiniz konusunda uzman tavsiyesi bulacaksınız. Kılavuzumuz, bilginizi genişletmenize yardımcı olacak en iyi öğrenme kaynaklarının bir listesini de içerir.

Python taşıma dosyası: StackOverflow Questions