Python modülleri

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Moduller, kodunuzu birden çok dosyaya b√∂lmenize olanak tanƒ±yan bir Python √∂zelliƒüidir. Python modulleri, ".py‚" ile biten dosyalardƒ±r. uzantƒ±sƒ±.

Bu kılavuzda örnekler sunacağız ve siz de bir Python modulunun nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz.

Python Modulleri: Bir Astar

< p>Bir modul, bir Python program dosyasƒ± için ba≈üka bir kelimedir. Bu, bir Python projesinde .py uzantƒ±sƒ±yla biten herhangi bir dosyanƒ±n bir modul olarak ele alƒ±nabileceƒüi anlamƒ±na gelir. Moduller, i≈ülevleri, deƒüi≈ükenleri ve sƒ±nƒ±flarƒ± içerebilir ve ayrƒ±ca kendi kitaplƒ±klarƒ±nƒ± içe aktarabilir.

Python’da uç ana modul turu vardƒ±r:

  • Yerle≈üik Moduller: Bunlar, Python Standart Kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ±n parçasƒ± olan modullerdir. Python kurulumunuzla birlikte paketlenmi≈ülerdir. Bazƒ± √∂rnekler gunluƒüe kaydetme ve zamanƒ± içerir.
  • Harici Moduller: Bunlar, Python’un paket y√∂netim aracƒ± olan pip’i kullanarak yuklediƒüiniz modullerdir.
  • Kullanƒ±cƒ± Tanƒ±mlƒ± Moduller: Bunlar, Python programƒ±nƒ±zda sizin tarafƒ±nƒ±zdan tanƒ±mlanan i≈ülevlerdir.

Yazma modulleri, kodunuzun okunabilirliƒüini korumanƒ±za yardƒ±mcƒ± olabilir. Bir programƒ±n tum kodunu tek bir dosyaya yazmak teknik olarak mumkun olsa da, bu en iyi fikir deƒüildir. Potansiyel olarak binlerce satƒ±r kod içeren bir dosyada nerede ve nasƒ±l deƒüi≈üiklik yapƒ±lacaƒüƒ±nƒ± bilmek zordur.

Nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±na a≈üina deƒüilseniz, Python içe aktarma ifadesi hakkƒ±ndaki eƒüiticimizi okumanƒ±zƒ± √∂neririz. zaten.

Python Modulu Nasıl Yazılır

Bu kƒ±lavuzda, mu≈üterilerinin bakiyelerini saklayan bir banka için bir program yazacaƒüƒ±z. Haydi ba≈ülayalƒ±m.

Ba≈ülamak için, kullanƒ±cƒ±yƒ± bankanƒ±n bakiye takip sistemine davet eden bir fonksiyon olu≈üturacaƒüƒ±z. Bu i≈ülevi, banka takip sistemimizin kodunu saklayacak olan bank.py adlƒ± bir dosyaya yazacaƒüƒ±z.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i teknik i≈ü beklentileri konusunda kendilerini daha guvende hissettiklerini belirtti. bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Bu programƒ± çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda, hiçbir ≈üey olmayacak. Bunun nedeni, i≈ülevimizi çaƒüƒ±rmamƒ±≈ü olmamƒ±zdƒ±r. Kodumuzu kullanmak için main.py adƒ±nda yeni bir dosya olu≈üturacaƒüƒ±z. Bu, programƒ±mƒ±zƒ±n ana kodunu saklayacaktƒ±r:

Kodumuzdaki bank modulunu bank.py dosyamƒ±zdan içe aktardƒ±k. Daha sonra bank modulumuzde welcome_message() fonksiyonunu çaƒüƒ±rdƒ±k. Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur:

Python Bank’a Ho≈ü Geldiniz!

print() ifademiz bank.py dosyasƒ±ndayken dosyasƒ±, import anahtar s√∂zcuƒüunu kullanarak ana programƒ±mƒ±zda bu kodu çaƒüƒ±rabiliriz. Bu, Python’da farklƒ± bir dosyadan nasƒ±l kod çalƒ±≈ütƒ±rabileceƒüinizin temel bir √∂rneƒüidir, ancak çok ≈üey var. bir modulle daha fazlasƒ±nƒ± yapabilirsiniz.

Sınıfları Python Modulleriyle Kullanma

Bir muşterinin verilerini bankamızda depolayan bir sınıf oluşturmak istediğimizi varsayalım. bu sınıfı bank.py dosyamızda tanımlayacağız, bu yuzden ana programımızdan uzakta:

Bunu kullanabilmemiz için main.py dosyamƒ±za geri d√∂nelim. kod. Mu≈üteri sƒ±nƒ±fƒ±nƒ±n bir √∂rneƒüini olu≈üturan a≈üaƒüƒ±daki kodu ekleyeceƒüiz. Bu √∂rnek, bankanƒ±n yeni mu≈üterisi olan Lucy’nin adƒ±nƒ± ve bakiyesini saklayacaktƒ±r.

Main.py dosyamız şu şekildedir:

Kodumuz döner:

Python Bank’a Ho≈ü Geldiniz!

Ad: Lucy

Bakiye: 75$

Kodumuzda , Mu≈üteri sƒ±nƒ±fƒ±nƒ±n "lucy‚" adlƒ± bir √∂rneƒüini ilan ettik. Lucy’nin hesabƒ±nƒ±n adƒ± "Lucy‚" ve 75$’lƒ±k bir bakiye.

Görduğunuz gibi, Muşteri sınıfımızın kodu ana programımızda saklanmıyor.

Bunun yerine, bu kod bank.py dosyamƒ±zda. "içe aktarma‚" ifadesi, kodumuzda kullanabilmemiz için bank.py dosyasƒ±ndaki tum kodu almamƒ±zƒ± saƒülar.

Modulleri Ba≈üka Bir Klas√∂rden Nasƒ±l ƒ∞çe Aktarƒ±rƒ±m

Python’da, farklƒ± dizinlerde depolanan modulleri kullanabilirsiniz.

Son √∂rneƒüimizde, "bank.py‚" modulumuz "main.py‚" klas√∂rumuzle aynƒ± klas√∂rdeydi.

Bunun nedeni programımız kısa ve bu yuzden ayrı bir modul klasörune ihtiyacımız yok.Ancak, daha buyuk bir program yazıyorsanız, modulleri ayrı klasörlerde saklamak isteyebilirsiniz.

Bunun için bunu yapƒ±n, "from‚" anahtar s√∂zcuƒüunu kullanabilirsiniz. Bu, bir modulu içe aktarmak istediƒüiniz klas√∂ru belirtmenize olanak tanƒ±r.

"Python.Engineering, ihtiyacƒ±m olduƒüunda hayatƒ±ma girdi. çoƒüu ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Diyelim ki bank.py modulumuzu bank_details adlƒ± bir klas√∂re ta≈üƒ±yoruz. Ardƒ±ndan, import ifademizi &ldquo konumundan deƒüi≈ütirerek kodumuzdaki belirli modulleri içe aktarabiliriz. ;import bank‚" to:

bank_details import bankasından

Bu, bank.py dosyamƒ±zƒ±n içeriƒüini içe aktarmamƒ±zƒ± saƒülar bank_details’den, genellikle modul ad alanƒ± olarak adlandƒ±rƒ±lan modulu nerede bulacaƒüƒ±nƒ± programƒ±mƒ±za s√∂yler. Bu durumda, bank_details modul ad alanƒ±dƒ±r ve programƒ±mƒ±zda kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±z Python kodunu içeren dosya.

Sonuç

Bir modul yazmak ile ba≈üka bir Python dosyasƒ± arasƒ±nda hiçbir fark yoktur.Bir modul Python’da basitçe bir dosyadƒ±r. . Bir "içe aktarma" durumuyla kullanƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda ent, kodunuzu parçalamak için modulleri kullanabilirsiniz. Bu yararlƒ±dƒ±r çunku programƒ±nƒ±z için tum kodu tek bir dosyada saklamanƒ±z gerekmez; birden çok dosyaya b√∂lebilir ve kodunuzu buna g√∂re kategorilere ayƒ±rabilirsiniz.