Python adlı modül yok

Moduller, Python dilinin ayrƒ±lmaz bir parçasƒ±dƒ±r. Moduller, kodunuzu birden çok dosyaya ayƒ±rmanƒ±za izin verir. Bu, bir kod tabanƒ±nƒ±n okunabilirliƒüini ve surdurulebilirliƒüini korumaya yardƒ±mcƒ± olur.

Modullerle çalƒ±≈üƒ±rken bir ModuleNotFoundError ile kar≈üƒ±la≈ümak yaygƒ±n bir durumdur. Bu kƒ±lavuzda, bu hatanƒ±n ne anlama geldiƒüi ve neden ortaya 烱ktƒ±ƒüƒ± hakkƒ±nda konu≈üuyoruz. Bu hatanƒ±n ustesinden gelmenize yardƒ±mcƒ± olacak uç olasƒ± ç√∂zumun uzerinden geçiyoruz.

Modul NotFoundError nedir?

Python ba≈üarƒ±lƒ± olamadƒ±ƒüƒ± zaman bir ModuleNotFoundError olu≈üur bir modulu içe aktarƒ±n.

Hata mesajının tamamı şuna benzer:

Bir proje için baƒüƒ±mlƒ±lƒ±k yuklemeyi unuttuƒüunuzda bu hatayla kar≈üƒ±la≈üƒ±lƒ±r. Baƒüƒ±mlƒ±lƒ±ƒüƒ± yuklemediƒüiniz için Python, onu nerede bulacaƒüƒ±nƒ± bilmiyor.

ModuleNotFoundErrors kullanƒ±cƒ± tanƒ±mlƒ± modullerde ortaya 烱kƒ±yor. bir>. √áoƒüu zaman, bu hataya izin verilmeyen dosyalarƒ± g√∂receli olarak içe aktarma neden olur.

Örnek Senaryo: Bağımlılık Yuklenmedi

App.py adlı bir dosyaya bir göz atın. BeautifulSoup paketi:

Bu dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± deneyelim:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

G√∂runu≈üe g√∂re Python 3 bunu yapamaz. "bs4‚" modulunu bulun. bs4 harici bir paket olduƒüundan, bu hatanƒ±n nedeni modulu kurmamƒ±≈ü olmamƒ±z olmalƒ±dƒ±r.

Bu hatayƒ± ç√∂zmek için bs4 modulunu kuruyoruz:

Bu kod projemiz için gerekli modulu kurar.
< /p>

Not: Bir modulu kurmak için doƒüru paket y√∂neticisini kullandƒ±ƒüƒ±nƒ±zdan emin olmalƒ±sƒ±nƒ±z. Python 2 için pip ve moduller kullanarak Python 3 için moduller kuramazsƒ±nƒ±z pip3 kullanarak. Bunu yaparsanƒ±z, Python yorumlayƒ±cƒ± bir modul kurduƒüunuzu fark etmeyebilir.

Kodumuzu tekrar çalƒ±≈ütƒ±rƒ±n:

Kodumuz çalƒ±≈üƒ±yor!

Örnek Senaryo: Kullanıcı Tanımlı Moduller

Python’da iki tur içe aktarma vardƒ±r: mutlak ve g√∂reli.

Mutlak içe aktarmalar, yerle≈üik bir paket gibi sys.path uzerinde bir ≈üeyi içe aktardƒ±ƒüƒ±nƒ±z yerdir. G√∂receli içe aktarmalar, yazdƒ±ƒüƒ±nƒ±z programa g√∂re bir ≈üeyi içe aktardƒ±ƒüƒ±nƒ±z yerdir.
p>

G√∂receli ithalatlar bir paketin parçasƒ± olmalƒ±dƒ±r, aksi takdirde çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lamazlar.

Sonra, pastalarƒ±n bir listesini konsola yazdƒ±ran bir program yazƒ±yoruz.√ñnce, yaratƒ±yoruz. projemiz için bir dizin yapƒ±sƒ±:

Bir

Sonra, "main.py‚" bu pastalarƒ± konsola yazdƒ±ran dosya:

Son olarak modulumuzu çalƒ±≈ütƒ±ran app.py içerisine ana programƒ±mƒ±zƒ± yazƒ±yoruz:

Bu kod print_cakes() fonksiyonu "main.py‚" dosya. "main‚" ve "config‚" b√∂ylece print_cakes() fonksiyonumuza ve pasta listemize eri≈üebiliriz. Bu pasta listesi print_cakes() fonksiyonumuzdan geçirilir.

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rƒ±n ve ne olduƒüunu g√∂run:

adında modul yok

Bu hata, dosyalarƒ±mƒ±zƒ± ba≈üarƒ±lƒ± bir ≈üekilde içe aktarmadƒ±ƒüƒ±mƒ±z için olu≈üur.

"main‚" "kekler‚" modul. Mevcut çalƒ±≈üma dizinimizde yok. Bunu biliyoruz çunku "main.py‚" "kekler‚" dosya. Bu module eri≈ümek için, onu g√∂receli olarak içe aktarmamƒ±z gerekiyor:

"main‚" doƒürudan, "main‚" "kekler‚" modul. Kodumuzu tekrar çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda bakalƒ±m ne olacak:

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra hayalimdeki işi buldum. hayatımdaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Kodumuz, pastalarƒ±n listesini yazdƒ±rƒ±r . "main‚" "kekler‚" ve ModuleNotFoundError hatamƒ±zƒ± ç√∂zdu.

"config‚" modulunu doƒürudan kodumuza aktardƒ±ƒüƒ±mƒ±za dikkat edin. Bunun nedeni "config‚" √∂ƒüesinin yurutmekte olduƒüumuz programla aynƒ± klas√∂rde olmasƒ±dƒ±r.

Sonuç

Python bir hatayƒ± bulamadƒ±ƒüƒ±nda ModuleNotFoundError ortaya 烱kar.Bu hatanƒ±n en yaygƒ±n nedeni, bir modulu yuklemeyi unutmak veya bir modulu yanlƒ±≈ü içe aktarmaktƒ±r.

Eƒüer harici bir modulle çalƒ±≈üƒ±yorsanƒ±z, yuklediƒüinizden emin olmak için kontrol etmelisiniz.Kullanƒ±cƒ± tanƒ±mlƒ± bir modul yazƒ±yorsanƒ±z, import ifadelerinizi iki kez kontrol etmeli ve hepsinin g√∂receli olarak dosya içe aktardƒ±ƒüƒ±ndan emin olmalƒ±sƒ±nƒ±z./p>

Artƒ±k ModuleNotFoundError Python hatasƒ±nƒ± bir uzman gibi ç√∂zmeye hazƒ±rsƒ±nƒ±z!