Python haritası

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python map() i≈ülevi, liste veya kume gibi bir koleksiyondaki her √∂ƒüe uzerinde bir i≈ülev yurutur. map() i≈ülevi, i≈ülevin uzerinde arguman olarak çalƒ±≈üacaƒüƒ± bir i≈ülevi ve uygulanacak bir nesneyi kabul eder.

Python’da bir √∂ƒüe listesiyle çalƒ±≈üƒ±rken, ≈üunlarƒ± yapmak isteyebilirsiniz: bu √∂ƒüelerin her biri uzerinde belirli bir i≈ülev gerçekle≈ütirin.

Python yerle≈üik i≈ülev haritasƒ±() burada devreye girer. Python e≈üleme i≈ülevi, yinelenebilir bir nesne içindeki tum √∂ƒüeler uzerinde bir i≈ülevi yurutur, √∂rneƒüin bir liste ve harita nesnelerini d√∂ndurur.

Bu √∂ƒüreticide, bir dizi √∂rnek kullanarak Python’da map() i≈ülevinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üƒ±yoruz.

Python Yinelenebilir Nesneler

Yinelenebilir nesneler, sayƒ±labilir sayƒ±da deƒüer içeren ve uzerinden geçilebilen √∂ƒüelerdir. Listeler, s√∂zlukler, demetler ve kumeler, birden çok deƒüer içerebildikleri ve geçi≈ü yapƒ±labildikleri için Python’da yinelenebilir nesnelerdir.

Diyelim ki, saklamak istediƒüiniz √∂ƒürenci adlarƒ±ndan olu≈üan bir listeniz var. Bu adlarƒ± birden çok Python deƒüi≈ükeninde saklamak yerine, deƒüerleri depolamak için bir dizi bildirebilirsiniz:

Bizim students deƒüi≈ükeni, yinelenebilir bir nesne olan bir liste içerir. Bu, listedeki √∂ƒüeler arasƒ±nda dola≈üabileceƒüimiz anlamƒ±na gelir.

Python Harita İşlev Sözdizimi

map() i≈ülevi, bir listedeki her √∂ƒüeyi geçirir ve her √∂ƒüede bir i≈ülev yurutur. √∂ƒüe. map() Python’da yerle≈üiktir. Bu, map() y√∂ntemini kullanmak için herhangi bir kitaplƒ±ƒüƒ± içe aktarmanƒ±za gerek olmadƒ±ƒüƒ± anlamƒ±na gelir.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Python harita( ), yinelenebilir bir nesnedeki birden çok √∂ƒüeye belirli bir i≈ülevi uygulamak için kullanƒ±labilen daha yuksek dereceli bir i≈ülevdir. Python map() i≈ülevinin s√∂zdizimi a≈üaƒüƒ±daki gibidir:

map() işlevinin aldığı ilk arguman işlevdir. Bu, yinelenebilirdeki her öğe uzerinde yurutulecek işlevdir. yinelenebilir, liste, demet, sözluk veya kume gibi eşlenecek nesnedir.

Python’da Harita ƒ∞≈ülevi Nasƒ±l Kullanƒ±lƒ±r

Diyelim ki tam bir öğrenci listesi oluşturmakla görevlendirilmiş bir okulda yöneticisiniz.

< p>Her öğrencinin sınıf notunun adının yanında listelendiği bir öğrenci adları listesi yazdırmaya karar veriyoruz. Bu, iki farklı sınıftaki iki öğrenci aynı ada sahipse karışıklığı önleyecektir.

Bu, Python map() i≈ülevinin mukemmel bir uygulamasƒ±. √úzerinde bir i≈ülevi yurutmek istediƒüimiz bir yinelenebilir √∂ƒüemiz var. ƒ∞≈ülev, √∂ƒürencinin adƒ±nƒ± bulunduƒüu notla birle≈ütirecek. ƒ∞≈üte birle≈ütirmek için kullanƒ±labilecek bir program sƒ±nƒ±f duzeyine sahip √∂ƒürencilerin adlarƒ±:

İlk iki satırda, adında bir Python işlevi bildiririz mergeNamesAndGrades. Bu işlev, her öğrencinin adını Birinci Sınıf ile birleştirir.

Ardından, bir sonraki satırda okulumuzdaki öğrencilerin listesini tanımlarız. İşte listemizde beş öğrenci var.

map() işlevi student_roster Python değişkeni. map() işlevi iki bağımsız değişken alır: işlev (bu durumda, mergeNamesAndGrades) ve yinelenebilir nesne (öğrenciler).

map() yöntemi, mergeNamesAndGrades() işlevini her öğrenciye uygular. listemizde.

Python Haritasını Listeye Dönuşturme

Ancak programımız henuz tamamlanmadı. map() işlevi, tam listemizi değil, eşlenmiş bir nesneyi döndurur. student_roster değişkenimizi hemen şimdi yazdırırsak, kodumuz şunun gibi eşlenmiş bir nesne döndurur:

Bu 烱ktƒ±, map() i≈ülevi bir liste yerine kendi √∂zel nesnesini d√∂ndurduƒüu için olu≈üturulmu≈ütur. . Yani, √∂ƒürenci isimlerinin listesini yazdƒ±rmak istiyorsak, student_roster deƒüi≈ükenimizi bir listeye d√∂nu≈üturmemiz gerekiyor. ƒ∞≈üte bu eylemi gerçekle≈ütirmek için kullanabileceƒüimiz kod:

Kodumuz aşağıdaki Python listesini döndurur:

Ba≈üka bir √∂rneƒüe bakalƒ±m. √ñƒürenci listemiz için her √∂ƒürencinin adƒ±nƒ± ve notunu buyuk harfe d√∂nu≈üturmek istediƒüimizi s√∂yleyin. √ñƒürenci adlarƒ±nƒ± ve notlarƒ±nƒ± deƒüi≈ütirmek için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuz, uzerinde yineleyebileceğimiz bir liste döndurur:

Bu √∂rnekte , changeCase adƒ±nda bir fonksiyon tanƒ±mladƒ±k. Bu i≈ülev, her √∂ƒürencinin adƒ±nƒ± buyuk harfle deƒüi≈ütirdi. Her adƒ±n buyuk/kuçuk harf durumunu d√∂nu≈üturmek için Python upper() i≈ülevini kullandƒ±k.

Programƒ±mƒ±z map() i≈ülevini kullanarak yinelenebilir <. em>student_roster. Son olarak, programƒ±mƒ±z buyuk harflerle g√∂zden geçirilmi≈ü √∂ƒürenci adlarƒ± listesini d√∂ndurdu.

Lambda ile Python Harita İşlevi

Python map() fonksiyonu, kodumuzu daha verimli hale getirmek için lambda i≈üleviyle birlikte kullanƒ±labilir. Yukarƒ±daki √∂rneklerde, yinelenebilirliƒüimizi belirli bir ≈üekilde deƒüi≈ütirmek için yeni bir i≈ülev ilan ettik.

< p>Ancak, yinelenebilir bir nesne uzerinde yalnƒ±zca bir kez eylem gerçekle≈ütirmek istiyorsak, yeni bir i≈ülev bildirmemize gerek yoktur. Bunun yerine, kuçuk, anonim bir i≈ülev olan Python lambda i≈ülevini kullanabiliriz.

"Python.Engineeringsƒ± hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir eƒüitim kampƒ±yla e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Lambda i≈ülevleri, yeni bir i≈ülev tanƒ±mlamak istemediƒüimiz kuçuk i≈ülevler için map() ile kullanƒ±labilir .

Lambda i≈ülevleri normal i≈ülevlerden daha kƒ±sa olduƒüu için, mumkun olduƒüunda bunlarƒ± kullanmaya çalƒ±≈ümalƒ±sƒ±nƒ±z. Basit i≈ülevler için lambda i≈ülevlerini kullanmak kodunuzun okunabilirliƒüini artƒ±rmaya yardƒ±mcƒ± olacaktƒ±r.

Yukarƒ±da yaptƒ±ƒüƒ±mƒ±z gibi, √∂ƒürenci adlarƒ± listesini buyuk harfe d√∂nu≈üturmek için kullanƒ±lan bir lambda √∂rneƒüi:

Yapmadƒ±k √∂ƒürenci isimlerimizin durumlarƒ±nƒ± buyuk harfe d√∂nu≈üturmek için yeni bir fonksiyon tanƒ±mlayƒ±n. Bunun yerine, √∂ƒürenci adlarƒ±mƒ±zƒ±n buyuk/kuçuk harflerini d√∂nu≈üturecek kuçuk, anonim bir i≈ülev olan lambda s: s.upper()’i kullandƒ±k.

Kodumuz, aşağıdaki:

Sonuç

Python map() i≈ülevi, belirli bir i≈ülevi uygulamak için kullanƒ±labilir. yinelenebilir bir nesne içindeki tum √∂ƒüelere i≈ülev. √ñrneƒüin, bir dize listesinin buyuk harflerini buyuk harfe d√∂nu≈üturmek için map()’i kullanabilirsiniz. Veya, bir sayƒ± listesini belirli bir miktarla çarpma map() i≈ülevini kullanabilirsiniz.

Bu √∂ƒüreticide, yinelenebilir bir nesne içindeki tum √∂ƒüelere bir i≈ülev uygulamak için Python’da map()’i nasƒ±l kullanabileceƒüinizi tartƒ±≈ütƒ±k. daha verimli kod olu≈üturmak için map() ile Python‚Äôs lambda i≈ülevini kullanabilirsiniz.

Artık Python bilgisi, bir profesyonel gibi map() kullanmaya başlamanız gerekir.