Python küçük harf

Python alt() i≈ülevi, bir dizeyi tamamen kuçuk harfe d√∂nu≈üturur. Python isLower() y√∂ntemi, bir dizedeki alfabetik karakterlerin tumunun kuçuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol edecek ve True veya False d√∂ndurecektir. alt() ve isLower() i≈ülevleri, tum harflerin kuçuk olmasƒ± gereken e-posta gibi alanlar için kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r.

Python’da bir dizeyle çalƒ±≈üƒ±rken, onu d√∂nu≈üturmek isteyebilirsiniz. bu dizenin içeriƒüi kuçuk harfe d√∂nu≈üturulur.

√ñrneƒüin, bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n e-postasƒ±nƒ± kuçuk harfe d√∂nu≈üturen bir kayƒ±t formu olu≈üturuyor olabilirsiniz. Bu, dizeler buyuk/kuçuk harf duyarlƒ± olduƒüundan, aynƒ± e-postayƒ± buyuk harf kullanarak ba≈üka bir hesabƒ±n olu≈üturulmamasƒ±nƒ± saƒülamak için kullanƒ±lan yaygƒ±n bir uygulamadƒ±r.

Python Kuçuk Harf

Python yerle≈üik i≈ülevi < em>lower(), bir dizgiyi kuçuk harfe d√∂nu≈üturmek ve g√∂zden geçirilmi≈ü dizginin bir kopyasƒ±nƒ± d√∂ndurmek için kullanƒ±labilir. Ek olarak, bir dize içindeki tum karakterlerin kuçuk harfle g√∂runup g√∂runmediƒüini kontrol etmek için Python isLower() y√∂ntemi kullanƒ±labilir.

Bu √∂ƒüreticide, dizenin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üacaƒüƒ±z. Kuçuk harfli dizelerle çalƒ±≈ümak için lower() ve isLower() y√∂ntemleri. Bir Python programƒ±nda nasƒ±l çalƒ±≈üabileceklerini g√∂stermek için bu y√∂ntemlerin her birine ili≈ükin √∂rnekleri inceleyeceƒüiz.

low() Python Yöntemi

Python low() y√∂ntemi, tum karakterleri bir kuçuk harfe dize. Sayƒ±lar ve √∂zel karakterler deƒüi≈ümeden bƒ±rakƒ±lƒ±r. alt(), bir Python dize deƒüerinin sonuna eklenir.

lower(), Python‚Äôun dize y√∂ntemlerinden biridir. Bir dizedeki tum buyuk harfli karakterler uzerinde çalƒ±≈üƒ±r. Python lower() i≈ülevinin s√∂zdizimi burada:

lower() i≈ülevi hiçbir parametre almaz.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i teknolojilerinden daha emin hissettiklerini belirtti Bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra i≈ü olanaklarƒ±. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Nasƒ±l olduƒüunu g√∂stermek için lower() çalƒ±≈üƒ±r, bir √∂rnek kullanacaƒüƒ±z.

Kuçuk Harfli Python √ñrneƒüi

Diyelim ki bir kayƒ±t formu olu≈üturuyoruz ve bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n girdiƒüi e-posta adresini kuçuk harfe d√∂nu≈üturmek istiyoruz. a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak:

Yurutmenin ardından kodumuz aşağıdaki dizeleri döndurur:

e-posta. Bu durumda, "[email protected]’i ekledik .com‚" e-posta adresimiz olarak. bu e-postayƒ± Python konsoluna girildiƒüinde g√∂runduƒüu biçimde konsola g√∂nderin.

Bir sonraki satƒ±rda, bir Python bildiririz. email deƒüi≈ükeninin içeriƒüini kuçuk harfe d√∂nu≈üturen final_email adlƒ± deƒüi≈üken. Son olarak, konsola final_email’i yazdƒ±rƒ±rƒ±z; bu, orijinal dizgimizi kuçuk harfle d√∂ndurur.

lower(), sembolleri ve sayƒ±larƒ± normal hallerinde d√∂ndurur. durum, çunku bu karakterler buyuk/kuçuk harfe duyarlƒ± deƒüildir. Yalnƒ±zca bir dizedeki Unicode karakterleri kuçuk harfe d√∂nu≈üturulur.

Python isLower()

Python isLower() y√∂ntemi, bir dizedeki tum karakterlerin kuçuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüerlendirir. Bu y√∂ntem sayƒ±larƒ±, bo≈üluklarƒ± ve diƒüer alfabetik olmayan karakterleri kontrol etmez.

Bir dizeyi kuçuk harfe d√∂nu≈üturmeden √∂nce, o dizenin zaten kuçuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüerlendirmek isteyebilirsiniz. isLower() y√∂nteminin devreye girdiƒüi yer burasƒ±dƒ±r.

isLower(), dizenin yalnƒ±zca kuçuk harf içermesine baƒülƒ± olarak True veya False deƒüerini d√∂ndurur. karakterler. Python isLower() y√∂nteminin s√∂zdizimi burada:

lower() yöntemi gibi, isLower() herhangi bir parametre almaz. Bunun yerine, bir dize değerinin sonuna eklenir.

isLower() Python Örneği

lower() y√∂nteminin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için bir √∂rnek kullanalƒ±m. √ñrneƒüin, daha √∂nce bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n e-postasƒ±nƒ± kuçuk harfe d√∂nu≈üturun, zaten kuçuk harf olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek istiyoruz. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Programƒ±mƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rƒ±p e-postayƒ± eklersek "[email protected]‚", kodumuz ≈üunu d√∂ndurur:

"[email protected]‚" bir buyuk harf içeriyor ‚ÄîL‚Äîve b√∂ylece isLower() y√∂ntemi bunun False olduƒüuna karar verdi. Bu arada, "[email protected]‚" programƒ±mƒ±za a≈üaƒüƒ±daki 烱ktƒ±yƒ± alƒ±rdƒ±k:

isLower(), dize bo≈üluk, rakamlar ve/veya semboller içerse bile True deƒüerini d√∂ndurur. Yalnƒ±zca dizede bulunan kuçuk harfler, isLower() √∂ƒüesinin False olarak deƒüerlendirilmesine neden olur.

Diyelim ki, bir dize içerip içermediƒüine baƒülƒ± olarak belirli bir kod bloƒüunu çalƒ±≈ütƒ±rmak istiyoruz. buyuk harfli bir karakter. Bunu bir Python "if‚" kullanarak yapabiliriz. ifade.

Şu kodu göz önunde bulundurun:

Bir Python if ifadesi ve isLower() kullanƒ±yoruz kullanƒ±cƒ±nƒ±n e-postasƒ±nƒ±n yalnƒ±zca kuçuk harf kullanƒ±p kullanmadƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüerlendirme y√∂ntemi. isLower(), True deƒüerini d√∂ndururse, "if‚" ifadesi yurutulur. Aksi takdirde, "else‚" deyimi yurutulur.

"[email protected]‚" e-postasƒ±nƒ± ekleseydik, kodumuz ≈üunu d√∂ndururdu:

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde yardımcı oldu. Beni bir eğitim kampıyla eşleştiriyorum. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki işi buldum!"

Venus, Yazılım Muhendisi Rockbot

Python lower() y√∂ntemi, bir dizeyi kuçuk harfe d√∂nu≈üturmek ve dizenin g√∂zden geçirilmi≈ü bir kopyasƒ±nƒ± d√∂ndurmek için kullanƒ±labilir. Python isLower() i≈ülevi, bir dizenin buyuk harf içerip içermediƒüini kontrol etmek için kullanƒ±labilir.

Bu eƒüitimde, iki ana Python kuçuk harf y√∂ntemini ke≈üfettik: lower() ve isLower (). Ayrƒ±ca, bu y√∂ntemlerin uygulamadaki birkaç √∂rneƒüini de inceledik. Artƒ±k bir Python uzmanƒ± gibi kuçuk harfli dizelerle çalƒ±≈ümak için ihtiyacƒ±nƒ±z olan bilgiye sahipsiniz!

ƒ∞lgileniyorsanƒ±z. Python’da kodlama hakkƒ±nda daha fazla bilgi için eksiksiz Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method