Python liste yöntemleri

Listeler, Python 3’te yerle≈üik bir veri yapƒ±sƒ±dƒ±r. Python Listeleri, bir uretim ≈üirketinin tedarikçilerinin adlarƒ±, bir ≈üirketin maa≈ü bilgileri gibi verileri duzenli bir ≈üekilde duzenlemek ve depolamak için kullanƒ±labilir. çalƒ±≈üanlar, √∂ƒürenci notlarƒ± listesi veya ba≈üka herhangi bir ≈üey.

Python’da listelerde depolanan verileri deƒüi≈ütirmek veya i≈ülemek için kullanabileceƒüimiz bir dizi yerle≈üik i≈ülev vardƒ±r.< /p>

Bu kƒ±lavuzda, listelerle çalƒ±≈ümak için kullanƒ±labilecek en kullanƒ±≈ülƒ± yerle≈üik y√∂ntemlerden bazƒ±larƒ±nƒ± inceleyeceƒüiz. Listeden √∂ƒüelerin nasƒ±l ekleneceƒüini ve kaldƒ±rƒ±lacaƒüƒ±nƒ±, bir listedeki √∂ƒüeleri saymayƒ±, bir listeyi tersine çevirmeyi ve daha fazlasƒ±nƒ± ke≈üfedeceƒüiz.

List Refresher

Listeler bir veri turudur. Değişken, sıralı öğe duzenlemeleri olan Python. Bu, listelerin değiştirilebileceği ve verileri belirli bir sırada depolayabileceği anlamına gelir.

Listedeki her √∂ƒüeye bir item adƒ± verilir ve listeler virgulle ayrƒ±lmƒ±≈ü deƒüerlerle tanƒ±mlanƒ±r. k√∂≈üeli parantez içinde ([]).

Python’da bir listenin nasƒ±l olu≈üturulacaƒüƒ± a≈üaƒüƒ±da a烱klanmƒ±≈ütƒ±r:

Yazƒ±mƒ±zƒ±n 烱ktƒ±sƒ±nƒ± almak için liste, print() i≈ülevini kullanabiliriz:

Programımız, tanımladığımız şekliyle orijinal dizimizi dönduruyor:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda kendilerini daha guvende hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Belirli bir eƒüitimi almak için Python listesinden bir √∂ƒüe varsa, √∂ƒüenin dizinine ba≈üvurmalƒ±yƒ±z. Listedeki her √∂ƒüenin, tek bir √∂ƒüenin içeriƒüini almamƒ±zƒ± saƒülayan ile ba≈ülayan bir dizin numarasƒ± vardƒ±r. Yukarƒ±da olu≈üturduƒüumuz liste için dizin deƒüerleri ≈üunlardƒ±r:

< td>Washington Post
New York TimesCNNBuzzFeed
12 3

Artƒ±k liste elemanlarƒ±mƒ±zƒ±n indeks numaralarƒ±nƒ± bildiƒüimize g√∂re, listemizden belirli bir deƒüeri alabiliriz. Bunu yapmak için ≈üu kodu kullanabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur: New York Times. Benzer şekilde, 2 dizin değerine sahip liste öğesine başvurursak, kodumuz CNN döndurur.

Listemizdeki her √∂ƒüenin ayrƒ±ca negatif bir dizin numarasƒ± vardƒ±r. Bu, bir listede geriye doƒüru saymamƒ±za izin verir ve listemiz çok sayƒ±da deƒüer içeriyorsa ve bu listenin sonuna doƒüru bir deƒüer almak istiyorsak kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r.

ƒ∞≈üte bizim için negatif indeks deƒüerleridir. yukarƒ±daki liste:

< td>CNN< td>-1
New York TimesWashington PostBuzzFeed
-4-3-2

Öğeyi -1 dizin konumunda almak istiyorsak şu kodu kullanabiliriz:

Kodumuz geri dönuyor : BuzzFeed.

Python listelerinin temellerini ele aldƒ±ƒüƒ±mƒ±za g√∂re, Python’un liste y√∂ntemlerini ke≈üfetmeye ba≈ülayabiliriz.

list.append() Kullanarak Öğe Ekleme

list.append() yöntemi, öğeye bir öğe eklemenizi sağlar. bir listenin sonu. İşte pizza lezzetlerini saklayan bir liste örneği:

Listemiz indeks deƒüeri ile ba≈ülayan ve ile biten be≈ü deƒüerden olu≈ümaktadƒ±r. dizin deƒüeri 4. Peki ya et sevenler seçeneƒüini de listemize eklemek istersek? Bu eylemi gerçekle≈ütirmek için append() y√∂ntemini kullanabiliriz.

Listemize Et Severler eklemek için kullanƒ±lan append() √∂rneƒüi:

Kodumuz g√∂zden geçirilmi≈ü listemizi d√∂ndurur sonunda Et Severler ile:

list.insert() Kullanarak Listeye Ekle

append() yöntemi, bir listenin sonuna bir öğe eklemenize izin verir, ancak belirli bir dizin konumuna bir öğe eklemek istiyorsanız, insert() yöntemi listedeki herhangi bir yere bir öğe ekleyecektir.

Diyelim ki pizza ≈üefimiz Jalapeno biberli √∂zel bir ≈üirket içi spesiyal pi≈üiriyor ve hazƒ±r. Menuye eklemek için. ≈ûef, yeni mu≈üterileri pizzayƒ± denemeye te≈üvik etmek için bu pizzanƒ±n lezzet listemizin en ustune gelmesini istiyor.

Bunun için insert() y√∂ntemini kullanabiliriz. bu hedef. insert() y√∂ntemi iki arguman alƒ±r: √∂ƒüeyi eklemek istediƒüiniz dizin konumu ve listenize eklemek istediƒüiniz √∂ƒüe. Lezzet listesinin ba≈üƒ±na Jalapeno Special eklemek için kullanƒ±lan bir insert() √∂rneƒüi:

Kodumuz aşağıdaki listeyi döndurur:

Görduğunuz gibi listemizin başına Jalapeno Special eklendi ve indeks numarası verildi. . Listemizdeki diğer her öğe yukarı taşındı ve böylece onlara listedeki yeni konumlarına karşılık gelen yeni dizin numaraları verildi. Örneğin, Ham and Pineapple, artık 1 dizin değerine sahiptir, vb.

list.remove() Kullanarak Listeden Kaldır

Python listesinden bir √∂ƒüeyi kaldƒ±rmak için list.remove()’u kullanabiliriz. y√∂ntem. Bu y√∂ntem, deƒüeri belirttiƒüimiz deƒüere e≈üit olan bir listeden ilk √∂ƒüeyi kaldƒ±rƒ±r.

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra , hayattaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki işi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Sonra Jalapeno Special’ƒ± denedikten sonraki hafta, pizza mutfaƒüƒ±nƒ±n mu≈üterilerinin lezzetten yana olmadƒ±ƒüƒ± a烱kça ortaya 烱ktƒ±. Bu yuzden ≈üef tarifle uƒüra≈üƒ±rken onu menuden 烱karmak istiyor. Jalapeno Special’ƒ± listemizden 烱karmak için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuz, Jalapeno Special olmadan g√∂zden geçirilmi≈ü bir liste d√∂ndurur:

remove() y√∂ntemi hakkƒ±nda bilmeniz gereken birkaç ≈üey var. ƒ∞lk olarak, listede olmayan bir √∂ƒüeyi kaldƒ±rmaya çalƒ±≈üƒ±rsanƒ±z, listede deƒüil hatasƒ± g√∂runtulenir. ƒ∞kinci olarak, remove() y√∂ntemi bir liste √∂ƒüesinin yalnƒ±zca ilk √∂rneƒüini kaldƒ±rƒ±r. Listenizde iki Jalapeno √ñzel varsa, ikisini de kaldƒ±rmak için remove() y√∂ntemini iki kez çalƒ±≈ütƒ±rmanƒ±z gerekir.

list.pop() Kullanarak Listeden Kaldır

Kaldƒ±rmak ve geri d√∂ndurmek için list.pop() y√∂ntemi kullanƒ±labilir listeden bir √∂ƒüe.

pop() y√∂ntemi isteƒüe baƒülƒ± bir baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈üken alƒ±r: listemizden 烱karmak istediƒüimiz √∂ƒüenin dizin deƒüeri. Belirtmezsek bir dizin, pop() geri d√∂ner ve listemizdeki son √∂ƒüeyi kaldƒ±rƒ±r.

Pizza mutfaƒüƒ±mƒ±z, Et Severler pizzasƒ±nƒ±n yapmasƒ± gerektiƒüine karar verdi. ≈üefin yeni deneysel pizza çe≈üitlerini içeren √∂zel menuye ta≈üƒ±nacak. Bu nedenle ≈üef, pizza lezzetleri listesinden Et Severler’i 烱karmak istiyor.

ƒ∞≈üte Meat-Lovers’u (listemizden 5 dizin deƒüerine sahip olan) kaldƒ±rmak için kullanacaƒüƒ±mƒ±z kod:

Kodumuz şunu döndurur:

G√∂rduƒüunuz gibi pop() fonksiyonu belirttiƒüimiz deƒüeri kaldƒ±rƒ±p deƒüeri d√∂ndurdu. bu durumda Et Severler olan, kaldƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±z liste √∂ƒüesinin. Ardƒ±ndan, artƒ±k Et Severler’i içermeyen yeni listenin 烱ktƒ±sƒ±nƒ± aldƒ±k.

list.extend() Kullanarak Birden Çok Listeyi Birleştirin

Python’da birden çok listeyi birle≈ütirmek için list.extend() y√∂ntemi kullanƒ±labilir. extend() y√∂ntemi bir arguman alƒ±r: mevcut bir listeye eklemek istediƒüiniz liste nesnesi.

Pizza ≈üefimiz √∂zel menunun standartla birle≈ütirilmesi gerektiƒüine karar verdi. çunku mu≈üteriler iki ayrƒ± menuyle karƒ±≈ütƒ±rƒ±ldƒ±ƒüƒ±nƒ± bildirdiler. Her iki menumuzu de birle≈ütirmek için ≈üu kodu kullanƒ±rdƒ±k:

Programımız aşağıdakileri döndurur:

G√∂rduƒüunuz gibi, tatlar listemiz artƒ±k hem eski lezzetler listemizden hem de √∂zel_menu listemizden √∂ƒüeler içeriyor.< /p>

list.copy() Kullanarak Liste Kopyalama

list.copy() yöntemi, bir listenin bir kopyasını oluşturmanıza olanak tanır. Bu, bir listeyi değiştirmek, ancak yeniden başvurmanız gerekebileceği ihtimaline karşı orijinal listeyi olduğu gibi tutmak istiyorsanız yararlı olabilir.

Pizza ≈üefimiz menude daha fazla deneme yapmaya karar verdi ve iki yeni liste ekledi. menuye pizzalar. Ancak, referans olmasƒ± için orijinal menunun bir listesini tutmak istiyor.

Orijinal listeyi korurken yeni pizzalarƒ±nƒ± ekleyebileceƒüi menunun bir kopyasƒ±nƒ± olu≈üturmak için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

≈ûimdi, iki listemiz var. aynƒ± deƒüerler: tatlar ve new_menu. B√∂ylece ≈üef, tatlar listesini olduƒüu gibi korurken new_menu’u deƒüi≈ütirebilir.

list.sort() Kullanarak Liste Sıralama

Bir listedeki √∂ƒüeleri sƒ±ralamak için list.sort() y√∂ntemi kullanƒ±labilir .

≈ûefimiz, insanlarƒ±n aradƒ±klarƒ± pizzayƒ± bulmalarƒ±nƒ± kolayla≈ütƒ±rmak için listemizin alfabetik sƒ±raya g√∂re duzenlenmesine karar verdi. A≈üaƒüƒ±daki kod sort() listemizi alfabetik sƒ±raya g√∂re duzenlemek için:

Kodumuz şunu döndurur:

Siz sort() işlevini artan şekilde duzenlenecek bir sayı listesinde de kullanabilir. Emir.

list.reverse() Kullanarak Listeyi Ters Çevirme

list.reverse() y√∂ntemi, bir listedeki √∂ƒüelerin sƒ±rasƒ±nƒ± tersine çevirmek için kullanƒ±labilir.

Bu i≈ülev, bir listeyi azalan duzende sƒ±ralamaz, bunun yerine listemizdeki her √∂ƒüenin sƒ±rasƒ±nƒ± çevirir. B√∂ylece listemizdeki son √∂ƒüe yeni listemizdeki ilk √∂ƒüe olur ve sondan ikinci √∂ƒüe ikinci √∂ƒüe olur ve bu ≈üekilde devam eder.

Pizza ≈üefimiz pizza listesini istediƒüine karar verdi. Menunun alt kƒ±smƒ±ndan satƒ±≈ü sayƒ±sƒ±nda bir artƒ±≈ü fark ettiƒüi için azalan sƒ±rada duzenlenmelidir. ƒ∞≈üte listemizi tersine çevirmek için kullanacaƒüƒ±mƒ±z kod:

Kodumuz aşağıdakileri döndurur:

G√∂rduƒüunuz gibi, Vejetaryen √ñzel orijinal listemizdeki son √∂ƒüeydi ve ≈üimdi listemiz ilk‚Äîters çevrildi.

Temizle a List.clear() Kullanan Liste

list.clear() yöntemi, bir listedeki tum değerleri kaldırmanıza olanak tanır.

Yeni ay pizza mutfaƒüƒ±na gelin ve ≈üef, Janua’nƒ±n satƒ±≈ü listesini temizlemek istiyor. ry ve ≈ûubat için yeni bir liste ba≈ülatƒ±n. ≈ûubat ayƒ±na yer açmak için satƒ±≈ü listemizi temizlemek için kullanƒ±labilecek kod ≈üudur:

Kodumuz deƒüer içermeyen bir liste d√∂ndurur: [].

Sonuç

Listeler deƒüi≈üebilir, benzer verileri depolamak için kullanƒ±labilen √∂ƒüelerin sƒ±ralƒ± duzenlemeleridir. Bu √∂ƒüreticide, listelerimizi deƒüi≈ütirmek ve listemizdeki veriler hakkƒ±nda bilgi toplamak için kullanƒ±labilecek en yaygƒ±n Python liste y√∂ntemlerinden bazƒ±larƒ±nƒ± a烱kladƒ±k.

’un nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± ele aldƒ±k. append(), insert(), remove(), pop(), extend(), copy(), sort(), reverse() ve clear() y√∂ntemleri bu listede makale ve her y√∂ntemin uygulamadaki √∂rneklerini inceledi.

Artƒ±k bir uzman gibi Python liste y√∂ntemleriyle çalƒ±≈ümaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z!