Python json yükü

| | | | | |

Birçok geli≈ütirici, bir programdaki verileri bir JSON dosyasƒ±nda depolar; diƒüer programlar, JSON ile çalƒ±≈ümayƒ± gerektiren API’lere ba≈üvurur. Aslƒ±nda, JSON veya Python e≈üdeƒüeri s√∂zlukler için bir kullanƒ±m √∂rneƒüi bulmakta sorun ya≈üamayacaksƒ±nƒ±z.

JSON verileriyle çalƒ±≈üƒ±rken bir JSONDecodeError ile kar≈üƒ±la≈üabilirsiniz. Bu kƒ±lavuzda, JSONDecodeError’ƒ±n nedenleri ve bu hatanƒ±n nasƒ±l duzeltileceƒüi hakkƒ±nda konu≈üacaƒüƒ±z.

Python JSONDecodeError

Python JSONDecodeError, y√∂ntemle ilgili bir sorun olduƒüunu g√∂sterir. JSON verilerinizin biçimlendirildiƒüi yer. √ñrneƒüin, JSON verilerinizde kume parantezi veya deƒüeri olmayan bir anahtar olabilir veya ba≈üka bir s√∂zdizimi parçasƒ± eksik olabilir.

Bir JSONDecodeError’ƒ± tamamen duzeltmek için, sorunun ne olduƒüunu g√∂rmek için bir JSON dosyasƒ±na gitmeniz gerekiyor. Gelecekte birden fazla sorunla kar≈üƒ±la≈üacaƒüƒ±nƒ±zƒ± tahmin ediyorsanƒ±z, JSONDecodeError’unuzu i≈ülemek için bir try‚Ķexcept bloƒüu kullanmak isteyebilirsiniz.

JSONDecodeError anahtar s√∂zcuƒüunun ardƒ±ndan, a≈üaƒüƒ±dakileri a烱klayan kƒ±sa bir a烱klama g√∂rmelisiniz. hatanƒ±n nedeni.

Doƒüru biçimlendirilmi≈ü tum JSON’lar ≈ü√∂yle g√∂runmelidir:

"deƒüer‚" liste, dize veya ba≈üka bir JSON nesnesi gibi herhangi bir geçerli JSON deƒüeri olabilir.

Örnek Senaryo

JSON nesnelerinin bir listesini depolayan bir program olu≈üturuyoruz. bir i≈ületmedeki çalƒ±≈üanlara hangi bilgisayarlarƒ±n verildiƒüini temsil eder. Her JSON nesnesi ≈ü√∂yle g√∂runmelidir:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Bu JSON nesnelerini Equipment.json adlƒ± bir dosya. Dosya yalnƒ±zca bir giri≈ü içeriyor:

Bu verileri programƒ±mƒ±za okumak için json modulunu kullanabiliriz:

√ñnce bir JSON dosyasƒ±nƒ± okumak için kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±z json modulunu import ediyoruz. Ardƒ±ndan, JSON dosyamƒ±zƒ±n içeriƒüini okumak için bir open() ifadesi kullanƒ±rƒ±z. Konsola, with ifademiz çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nda ekipman verilerinin alƒ±ndƒ±ƒüƒ±nƒ± bildiren bir mesaj yazdƒ±rƒ±rƒ±z.

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m ve ne olduƒüunu g√∂relim:

Kodumuz uzun bir hata d√∂nduruyor. Python’un hatamƒ±zƒ±n nedenini JSONDecodeError teriminden sonra a烱kladƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂rebiliriz.

Çözum

Bizim JSONDecodeError, JSON verilerimizde iki nokta ust uste (:) eksik olduƒüunu s√∂yluyor. Bu iki nokta ust uste 16. sutunda d√∂rduncu satƒ±rda g√∂runmelidir. Equipment.json dosyamƒ±zdaki bu veri satƒ±rƒ±na bakarsak, JSON’umuzun geçersiz olduƒüunu g√∂rebiliriz:

Kodumuzda iki nokta ust uste eksik. Bu hatayƒ± duzeltmek için iki nokta ust uste eklemeliyiz:

Verilerimizin temsil edilme ≈üekliyle ilgili sorunu ç√∂zduƒüumuze g√∂re, programƒ±mƒ±zƒ± yeniden çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± deneyebiliriz:

Kodumuz başarıyla yurutuluyor .

Alternatif olarak, ba≈üka bir biçimlendirme sorunuyla kar≈üƒ±la≈üƒ±rsak kodumuzun hemen bir hata d√∂ndurmemesi için bu sorunu ç√∂zmek için bir try‚Ķexcept i≈üleyici kullanabiliriz:

JSON verilerimizde bir hata varsa , bu program şunu döndurur:

Aksi takdirde, program verileri okuyacak ve ardından konsolda aşağıdaki metni gösterecektir:

Sonuç

Python JSONDecodeError, ilgili bir sorun olduƒüunu g√∂sterir. bir JSON nesnesinin nasƒ±l biçimlendirildiƒüi. Bu hatayƒ± duzeltmek için hata mesajƒ±nƒ± okumalƒ± ve JSON verilerinizi duzeltmede size yol g√∂stermesi için kullanmalƒ±sƒ±nƒ±z. Alternatif olarak, hatayƒ± yakalamak ve i≈ülemek için try‚Ķexcept bloƒüunu kullanabilirsiniz.

Python kodlamasƒ± hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuzu okuyun. Python’u nasƒ±l √∂ƒüreneceƒüiniz konusunda uzman tavsiyesi ve size yardƒ±mcƒ± olacak √∂ƒürenme kaynaklarƒ±nƒ±n bir listesini bulacaksƒ±nƒ±z. bilginizi geli≈ütirin.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method