Python mülakat soruları

Python, en populer programlama dilleri. Birçok farklƒ± proje turu için kod yazmak için kullanabilirsiniz. Bu dil, 2021’deki en iyi nesne y√∂nelimli programlama dillerinden biridir.

Teknoloji endustrisine girerken birçok i≈ü g√∂ru≈ümesi için oturmanƒ±z gerekecek. En yaygƒ±n Python mulakat sorularƒ±nƒ± ve bunlarƒ±n nasƒ±l yanƒ±tlanacaƒüƒ±na ili≈ükin tavsiyeleri derledik. Teknoloji alanƒ±nda bir kariyere ba≈ülamak istiyorsanƒ±z bu populer programlama dilini √∂ƒürenmek için harika bir beceridir, bu nedenle herhangi bir teknik i≈ü g√∂ru≈ümesinde bununla kar≈üƒ±la≈ümaya hazƒ±r olmalƒ±sƒ±nƒ±z.

Python Programcısı Nedir?

Python programcƒ±larƒ±, veri bilimi, makine √∂ƒürenimi, web geli≈ütirme ve daha pek çok alanda çe≈üitli g√∂revleri yerine getiren kodlayƒ±cƒ±lardƒ±r. Python, programcƒ±larƒ±n g√∂revleri tamamlamak için kullandƒ±ƒüƒ± çe≈üitli kitaplƒ±klar ve çerçeveler içeren esnek, ust duzey nesne y√∂nelimli bir programlama dilidir.

√∂ƒürenebilirsiniz. Python birçok eƒüitim kampƒ±nda, çevrimiçi kursta ve hatta çevrimiçi lisans programƒ±nda. Bu kariyere girmek istiyorsanƒ±z, belge dizilerini nasƒ±l uygulayacaƒüƒ±nƒ±zƒ±, anonim bir i≈ülev kullanmayƒ± ve bir NumPy dizisi olu≈üturmayƒ± √∂ƒürenmelisiniz. Ayrƒ±ca i≈ülev tanƒ±mlarƒ±, √∂zyinelemeli i≈ülevler ve nesne hiyerar≈üisine a≈üina olmalƒ±sƒ±nƒ±z.

En Yaygƒ±n Python’un Yanƒ±tlarƒ± Mulakat Sorularƒ±

Birçok yaygƒ±n mulakat sorusu, oldukça teknik kodlama konularƒ±na odaklanƒ±r. Teknik kodlama g√∂ru≈ümesi veya deƒüerlendirmesinin yanƒ± sƒ±ra, olasƒ± bir i≈üverenin sizin ≈üirketin kulturune ne kadar uyduƒüunuza baktƒ±ƒüƒ± daha genel bir i≈ü g√∂ru≈ümesine de sahip olacaksƒ±nƒ±z. ƒ∞≈ü ba≈üvurusunda bulunmadan √∂nce sert ve yumu≈üak becerilerinizi tazelediƒüinizden emin olun.

En İyi 5 Teknik Python Mulakat Soruları ve Cevapları

Teknik bir mulakatta en sƒ±k sorulan sorular bilginizi ve problem ç√∂zme becerilerinizi test edecektir. Teknik g√∂ru≈ümeler genellikle Python’un bazƒ± i≈ülevlerini tanƒ±mlamanƒ±zƒ± veya bazƒ± durumlarda becerilerinizi g√∂stermek için hƒ±zlƒ± bir Python programƒ± yazmanƒ±zƒ± gerektirir. Her ≈üeyi bilmek zorunda deƒüilsiniz çunku g√∂ru≈ümeci sadece sizin bir kodlayƒ±cƒ± gibi du≈üunmenizi saƒülamak istiyor.

Fonksiyon Nedir?

ƒ∞≈ülev, kodunuzun geri kalanƒ± tarafƒ±ndan her çaƒürƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda belirli bir g√∂revi gerçekle≈ütirebilen bir kod bloƒüudur. Kullanƒ±cƒ± tanƒ±mlƒ± i≈ülevler, ko≈üullu ifadeler gibi birkaç ba≈üka nesneyi içerebilen karma≈üƒ±k kod bloklarƒ±dƒ±r. Python’daki birçok nesne, bir nesnenin rengini deƒüi≈ütirmek gibi standartla≈ütƒ±rƒ±lmƒ±≈ü bir eylem saƒülayan yerle≈üik i≈ülevlerden de etkilenir.

Bilginizi g√∂stermek için bu soruyu farklƒ± i≈ülev turleri ile yanƒ±tlamalƒ±sƒ±nƒ±z. . √ñrneƒüin, bir NumPy rastgele normal i≈ülevi, bir dizi tanƒ±mlanmƒ±≈ü ≈üekil olu≈üturur ve sizin için rastgele deƒüerleri doldurur. B√∂lunmu≈ü bir i≈ülevi veya i≈ülev prototipini nasƒ±l olu≈üturduƒüunuzu da a烱klayabilirsiniz.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Evet, bir dizi ≈üu ≈üekilde olabilir: s√∂zluk olarak da bilinen bir arama tablosu kullanƒ±yorsanƒ±z operat√∂r olarak kullanƒ±lƒ±r. S√∂zlukler, listeler, demetler ve kumeler ile birlikte Python’da koleksiyonlar için kullanƒ±labilen birkaç farklƒ± yerle≈üik veri turunden biridir.

S√∂zlukler, çaƒürƒ±labilecek bir anahtar ve bir deƒüer ayarlamanƒ±za olanak tanƒ±r. daha sonra kodunuzda. √ñrneƒüin, ≈üu dizeyi ayarlarsanƒ±z: ‚Äò+‚Äô "ekle‚" bir deƒüi≈üken içindeki lambda i≈üleviyle, daha sonra onu bir operat√∂r olarak ele alacak argumanlarƒ± çaƒüƒ±rabilirsiniz.

NumPy ve SciPy Arasındaki Fark Nedir?

NumPy (Sayƒ±sal Python), Python’a matematiksel i≈ülevler, diziler ve daha fazlasƒ± için destek veren bir kitaplƒ±ktƒ±r. SciPy (Scientific Python), makine √∂ƒürenimi de dahil olmak uzere daha karma≈üƒ±k i≈ülemler için kullanƒ±lƒ±r. Bu kitaplƒ±klarƒ±n her ikisi de, dilde ele almak istediƒüiniz hemen hemen her proje için anahtardƒ±r. Standart kitaplƒ±kla benzer i≈ülevlere sahiptirler.

Python’da Bellek Sƒ±zƒ±ntƒ±sƒ±nƒ± Nasƒ±l Onarƒ±rsƒ±nƒ±z ?

Python’da bellek sƒ±zƒ±ntƒ±larƒ± nadirdir, ancak kullanƒ±lmayan belleƒüi serbest bƒ±rakmazsanƒ±z bunlar olabilir. Kodunuzun bir makine her çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nda ç√∂kmesini istemiyorsanƒ±z, bellek y√∂netimi çok √∂nemlidir. Bu mulakat sorusu √∂nemlidir çunku mulakatƒ±n problem ç√∂zme kapasitenizi √∂lçmesine yardƒ±mcƒ± olur.

Python bellek y√∂neticisi genellikle bu g√∂revi kendi ba≈üƒ±na halleder, ancak dahili ç√∂p toplayƒ±cƒ± modulunu kullanarak hata ayƒ±klamak iyidir. depolama belleƒüinizin bilinen nesneler arasƒ±nda nereye gittiƒüini belirlemek için. Bunun yanƒ± sƒ±ra, nesneleri ilk tahsisleriyle baƒülamak için tracemalloc’u da kullanabilirsiniz; bu, ba≈üvurulmamƒ±≈ü veya kullanƒ±lmayan nesneleri tespit etmenize yardƒ±mcƒ± olabilir.

Liste ve Tuple Veri Turleri Arasındaki Fark Nedir? h4>

Listelerden ve demetlerden daha √∂nce bahsetmi≈ütik, ancak bu farklƒ± koleksiyonlar arasƒ±ndaki fark hakkƒ±nda bir fikir edinmek iyidir. Her ikisi de bir √∂ƒüe koleksiyonunu temsil eder, ancak bir demet listeden daha az esnektir ve parantez kullanƒ±r listeler gibi k√∂≈üeli parantezler yerine verileri depolamak için.

Demetler olu≈üturulduktan sonra deƒüi≈ütirilemez ve bir listede kullanacaƒüƒ±nƒ±z yerle≈üik bir i≈ülev genellikle kazandƒ±‚Äô Bunlar uzerinde çalƒ±≈ümayƒ±n. Bazƒ± zamanlar listeler yerine demetleri kullanmanƒ±n tercih edildiƒüi zamanlar vardƒ±r. Ancak, √∂zellikle tum bir listenin a≈üƒ±rƒ±ya kaçacaƒüƒ± daha basit i≈ülemlerde.

R√∂portajƒ±nƒ±zƒ±n davranƒ±≈üsal kƒ±smƒ± da aynƒ± derecede √∂nemlidir. teknik kƒ±sƒ±m olarak STAR g√∂ru≈üme tekniƒüi anahtardƒ±r ve durum, g√∂rev, eylem ve sonuç anlamƒ±na gelir. Hayatƒ±nƒ±zda soruya uyan bir andan bahsediyorsunuz, onu ç√∂zmek için yaptƒ±ƒüƒ±nƒ±z i≈ülemleri tanƒ±mlƒ±yorsunuz ve ardƒ±ndan eylemlerinizin sonucunu aktarƒ±yorsunuz.

Üzerinde Çalıştığınız Son Takım Projesinden Bahseder misiniz?

Bu soru, projenize uyup uymadƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± √∂lçmek için tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. i≈üveren ekibi. Ekibinizin kodunun kusursuz olduƒüundan emin olmak için yorulmadan çalƒ±≈ütƒ±ysanƒ±z, doƒüru yanƒ±t verin. Aksi takdirde liderlik ve kolayla≈ütƒ±rma becerileriniz uzerinde nasƒ±l çalƒ±≈ümak istediƒüinizi belirtebilirsiniz. Projenin bir a烱klamasƒ±yla ba≈ülayƒ±n, ardƒ±ndan herhangi bir soruna ve bunlarƒ± nasƒ±l a≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±za geçin.

Nasıl Bir Proje Sırasında Çatışmayla Başa Çıkıyor musunuz?

Bu soru, yapƒ±cƒ± ele≈ütirileri kabul etmenizi veya ki≈üiler arasƒ± sorunlar varsa emir komuta zincirini izlemenizi saƒülamak için tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. √áatƒ±≈ümayƒ± g√∂rmezden gelmek kolaydƒ±r, ancak metanet ve sabƒ±r liderlik potansiyeli g√∂sterir. Ba≈ükalarƒ±yla nasƒ±l ileti≈üim kurduƒüunuza odaklanƒ±n ve ardƒ±ndan i≈ülerin sorunsuz yurumesine yardƒ±mcƒ± olmak için kar≈üƒ±lƒ±klƒ± anla≈ümaya vardƒ±ƒüƒ±nƒ±z durumlardan bahsedin.

Bana Başarısız Olduğunuz Bir Zamanı Anlatabilir misiniz?

Ba≈üarƒ±sƒ±zlƒ±k, ilerlemenin doƒüal bir parçasƒ±dƒ±r. Bu soru, i≈üler yolunda gitmediƒüinde tavrƒ±nƒ±zƒ± ve diƒüer tarafa geçmenin bir yolunu bulma konusundaki kararlƒ±lƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± test etmek için tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. Profesyonel ba≈üarƒ±sƒ±zlƒ±klar listenizi g√∂zden geçirmek zorunda deƒüilsiniz. Ba≈üarƒ±sƒ±zlƒ±ƒüƒ±n nihai ba≈üarƒ±ya giden yolda bir hƒ±z tumseƒüi olduƒüu bir durumu seçmek en iyisidir.

Önceki Bir Supervizöre Yaptığınız Bir Öneriyi Bana Anlatır mısınız?

Bu soru, deƒüerli geri bildirim verme yeteneƒüinizi belirlemek ve yapabileceƒüinizi du≈üunduƒüunuz ≈üeylerden bahsetmek için √∂nemlidir. iyile≈ütirilmelidir. Denetçilerin verdiƒüi √∂nerilerle astlarƒ±n verdiƒüi √∂neriler arasƒ±nda buyuk bir fark vardƒ±r ve g√∂ru≈ümeci, daha iyi ele alƒ±nabilecek bir ≈üey g√∂rduƒüunuzde konu≈üup konu≈ümayacaƒüƒ±nƒ±zƒ± bilmek ister.

Bir Fikri Yıkmak Zorunda Kaldığınız Bir Durumu Tanımlayın.

√áoƒüu ≈üirkette, çok az teknik bilgiye sahip veya hiç teknik bilgisi olmayan dƒ±≈ü payda≈ülarla etkile≈üime girmek zorunda. Bu durumlarda, dinamik ciltlemede derin teknik jargonla maymun yamalama √∂rneƒüini a烱klamazsƒ±nƒ±z. Bunun yerine, dinleyicinin kafasƒ±nƒ± karƒ±≈ütƒ±rmadan maymun yamasƒ± fikrini a烱klayan temel bile≈üenlerde durumu aktarƒ±rsƒ±nƒ±z.

√ñrneƒüin, maymun yamasƒ± baƒülamƒ±nda, i≈ülevselliƒüi geli≈ütirmek için fazladan bir dosya indirmekten bahsedebilirsiniz. dinamik deƒüi≈üiklikleri a烱klamak yerine belirli cihazlarda. Bu soru genellikle sadece teknoloji ile sƒ±nƒ±rlƒ± deƒüildir. Ba≈üka hobileriniz varsa, bu ileti≈üim becerilerinizi g√∂stermek için harika bir fƒ±rsat.

En İyi 5 Genel Python Röportajı Sorular ve Cevaplar

Bu genel i≈ü g√∂ru≈ümesi sorularƒ±, rol için nitelikleriniz ve bir ki≈üi olarak sizinle ilgili daha fazla bilgi edinmek için tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. Daha √∂nce bir i≈ü g√∂ru≈ümeniz olduysa, muhtemelen buna benzer sorularla kar≈üƒ±la≈ümƒ±≈üsƒ±nƒ±zdƒ±r, bu yuzden sakin olun ve onlara durustçe cevap verin. R√∂portajƒ±n bu b√∂lumunde ki≈üiliƒüinizi ve sosyal becerilerinizi sergileyebilirsiniz.

Bana Kendinizden Bahsedin.

Bu soru pek çok insanƒ± sinirlendirmeye meyillidir, ancak bunu a≈ümak için izleyebileceƒüiniz basit bir formul vardƒ±r. Kendinizi geçmi≈üte sahip olduƒüunuz i≈ü unvanlarƒ±yla ve deneyiminizin sizi g√∂ru≈üme yapacaƒüƒ±nƒ±z i≈ü ilanƒ±na nasƒ±l hazƒ±rladƒ±ƒüƒ±yla tanƒ±mlayƒ±n. Sizden onlara kendinizden bahsetmenizi istediklerinde belirli teknik becerileri ve ki≈üisel √∂zellikleri vurguladƒ±ƒüƒ±nƒ±zdan emin olun.

Son İşinizden Neden Ayrıldınız?

Kendinizi neden b√∂yle hissettiƒüinize dair uzun hikayeler veya ayrƒ±ntƒ±lƒ± listeler aktarmadƒ±ƒüƒ±nƒ±zdan emin olun. √∂nceki i≈ü artƒ±k uygun deƒüildi. Ofis politikalarƒ± nedeniyle ayrƒ±lƒ±yorsanƒ±z, profesyonelce g√∂runmeyebileceƒüi için ayrƒ±ntƒ±lara girmeyin. Bunun yerine, durust ve √∂zlu olun, b√∂ylece ayrƒ±lmanƒ±z gerektiƒüinde potansiyel i≈üverene aynƒ± nezaketi g√∂stereceƒüinizi g√∂sterin.

Beş Yıl Sonra Kendinizi Nerede Göruyorsunuz?

ƒ∞≈üe alƒ±m y√∂neticileri Birkaç ay sonra ayrƒ±lmayacaƒüƒ±nƒ±zdan emin olun. Bu soru, bir ≈üirketin uzun vadeli planlarƒ±nƒ±za nasƒ±l uyduƒüunu g√∂rmek için tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. ≈ûirkette kalmak ve potansiyel olarak ilerlemek isteyeceƒüinizden emin olun. "Yeteneklerimi kullanarak ve buyume fƒ±rsatlarƒ±ndan yararlanarak h√¢l√¢ burada olmayƒ± umuyorum." gibi bir ≈üey s√∂ylemelisiniz.‚"

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. bir bootcamp ile. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Bu, pozisyon için mukemmel bir seçim olarak kendinizi satma ≈üansƒ±nƒ±zdƒ±r. Python ile programlamaya olan ilginizi ve mevcut programlama becerinizin ≈üirketin ihtiyaçlarƒ± ile nasƒ±l uyumlu olduƒüunu a烱klayƒ±n. Bu aynƒ± zamanda ki≈üisel deneyiminizin neden aynƒ± hizada olduƒüunu g√∂stermek için bir ≈üanstƒ±r. sahip olabileceƒüiniz diƒüer sorumluluklarla.

Size Hangi Soruları Sormadım?

ƒ∞≈üe alƒ±m y√∂neticileri istiyor ≈üirketi ara≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± bilmek için, bu yuzden bu, bilginizi g√∂sterme ≈üansƒ±nƒ±z. Konu≈ümayƒ± kendi √∂zel teknik becerilerinize veya liderlik deneyiminize geri getirebilirsiniz. Bu soru aynƒ± zamanda maa≈ü ve program hakkƒ±nda soru sormak için iyi bir fƒ±rsattƒ±r. rol veya ≈üirketin gelecekte departmanƒ±nƒ±zƒ± g√∂rduƒüu yer.

Python R√∂portajƒ±na Hazƒ±rlanmak ƒ∞çin ƒ∞puçlarƒ±

 Bir kadƒ±n ve o kanepede dizustu bilgisayara bakan k√∂pek Python R√∂portajƒ±na Hazƒ±rlanmak için ƒ∞puçlarƒ±
Enerji ve guvenle çalƒ±≈üabilmeniz için Python g√∂ru≈ümenizden √∂nce stres atmak iyidir.

1. Python Temelleri uzerinde çalƒ±≈üƒ±n

R√∂portajƒ±nƒ±zdan √∂nce, kendinizi kodlama formunda tutmak için bazƒ± eƒülenceli Python projelerini ele alƒ±n. Bir projenin numune olarak hizmet etmesi için moduller olu≈üturmanƒ±z gerekebilir ve ≈üirketler sizden anƒ±nda bir toplama modulu, rastgele modul veya mevcut modul olu≈üturmanƒ±zƒ± isteyebilir. Bu nesne y√∂nelimli dilin ke≈üfedebileceƒüiniz pek çok potansiyel kullanƒ±mƒ± vardƒ±r.

Teknik g√∂ru≈üme ayrƒ±ntƒ±larƒ±na bakabilirsiniz, ancak g√∂ru≈ümeye y√∂nlendirmenin gelmesi iyidir. Alt sƒ±nƒ±f uzerinde çalƒ±≈ümak istediƒüinizde kume parantezlerini yanlƒ±≈ü yerle≈ütirirseniz veya ust sƒ±nƒ±fƒ± etkilerseniz, bu dunyanƒ±n sonu deƒüil, ancak biraz hazƒ±rlƒ±k ve alƒ±≈ütƒ±rma yapmak yardƒ±mcƒ± olacaktƒ±r.

2. Şirketi Araştırın

Yukarƒ±da bahsettiƒüimiz gibi, g√∂ru≈üme yapacaƒüƒ±nƒ±z ≈üirketi ara≈ütƒ±rmanƒ±z için birçok neden var. Sadece orada çalƒ±≈üƒ±rken olu≈üturacaƒüƒ±nƒ±z kod turleri için beklentileri belirlemenize yardƒ±mcƒ± olmakla kalmaz, aynƒ± zamanda sizi potansiyel ucret ve çalƒ±≈üma ortamƒ±nƒ±za hazƒ±rlar. Ayrƒ±ca Python’un ve yaratƒ±cƒ±sƒ± Guido van Rossum’un tarihine de a≈üina olmalƒ±sƒ±nƒ±z.

Kolay bir soruyla hazƒ±rlƒ±ksƒ±z yakalanmak istemezsiniz, bu nedenle bir fikir sahibi olmak iyidir. ≈üirketteki √∂ne 烱kan yuzler, sekt√∂ru ve bazƒ± √∂nemli son ba≈üarƒ±larƒ±. Gerçek çalƒ±≈üanlardan ≈üirket hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için Glassdoor veya diƒüer i≈ü inceleme sitelerini inceleyebilirsiniz.

3. Rahatlayın

Mulakat performansƒ±nƒ±z için yapabileceƒüiniz en k√∂tu ≈üey √∂nceden strese girmektir. Mulakatƒ±nƒ±za uykusuzluktan yorgun gelirseniz ve iyi performans g√∂sterme konusunda endi≈üeliyseniz, i≈üe alƒ±m muduru uzerinde iyi bir izlenim bƒ±rakamayabilirsiniz.

Kendinize pratik yapmak için bolca zaman ayƒ±rdƒ±ƒüƒ±nƒ±zdan emin olun. kod satƒ±rlarƒ±nƒ±zƒ±, g√∂ru≈üme gununden √∂nce iyi bir gece uykusu çekin ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya hazƒ±r olarak be≈ü dakika erken gelin. Ayrƒ±ca profesyonelce giyinmeli ve en iyi adƒ±mƒ±nƒ±zƒ± atmalƒ±sƒ±nƒ±z.

Hangi Becerileri Giymeliyim? Python Programcƒ± √ñzgeçmi≈üim mi?

√áerçeveler, SQL ve makine √∂ƒürenimi dahil olmak uzere ≈üu anda Python geli≈ütiricileri için belirli beceriler yuksek talep g√∂ruyor. Burada listeleyebileceƒüiniz birçok harika teknik beceri olsa da, bu uçu en çok talep g√∂ren ve Python i≈üleriyle alakalƒ± olanlardƒ±r. Bu en iyi beceriler hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için a≈üaƒüƒ±yƒ± okuyun.

√áerçeveler

√áerçeveler, projelerinizi olu≈ütururken size bir ba≈ülangƒ±ç ‚Äã‚Äãnoktasƒ± saƒülar. Makine dilinde kod yazma i≈üleminden farklƒ± olarak, ihtiyacƒ±nƒ±z olan modulleri ve paketleri otomatik olarak tanƒ±mlayan birçok farklƒ± çerçeve kullanabilirsiniz. Bu çerçevelerin çoƒüu web uygulamalarƒ± olu≈üturmak için mukemmeldir, ancak daha √∂zel kullanƒ±mlara sahip olabilen nadir de olsa ba≈üka çerçeveler de vardƒ±r.

Buyuk olasƒ±lƒ±kla, Django, TurboGears veya web2py, uç populer çerçeveyi bilmenizi isteyen i≈ü listeleriyle kar≈üƒ±la≈üacaksƒ±nƒ±z.Django, hƒ±zlƒ± i≈ü akƒ±≈üƒ± ve kolay tasarƒ±m sureci. TurboGears, veritabanƒ±na dayalƒ± uygulamalarƒ± hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde olu≈üturma yeteneƒüiyle unludur. Son olarak, web2py, uygulamalarƒ±n olu≈üturulmasƒ± ve bakƒ±mƒ± için hafif, hepsi bir arada bir ç√∂zumdur.

SQL

SQL, veritabanlarƒ±nda veri eklemek, duzenlemek ve kaldƒ±rmak için kullanƒ±lan bir programlama dilidir. Python, verileri i≈üleme yeteneƒüi ile unludur ve eƒüer olacaksanƒ±z SQL’i yenmek zordur. çok fazla veri i≈üleme yapƒ±yor. Bu aracƒ± en iyi SQL eƒüitim programlarƒ±ndan birinde √∂ƒürenebilirsiniz.

Veri aƒüƒ±rlƒ±klƒ± web uygulamasƒ± olu≈üturmak için SQL kullanabilirsiniz çok az ekstra çalƒ±≈ümayla bir diziyi depolamak veya veri analistleri ve bilim adamlarƒ± için sƒ±ralanmƒ±≈ü verileri depolamak için. SQLite gibi bazƒ± SQL surumleri, bir veritabanƒ±nƒ± Python Projenize hƒ±zla baƒülamanƒ±za yardƒ±mcƒ± olacak varsayƒ±lan modullerle birlikte gelir.

Machine Learning

Makine √∂ƒürenimi, bir makinenin bir veri kumesine baktƒ±ƒüƒ± ve geleceƒüini tahmin etmek için mevcut bilgilerini kullandƒ±ƒüƒ± sureçtir. Python’da sureci denetleyebilir veya denetimsiz bir sureç olu≈üturabilirsiniz. Veri analizinde çalƒ±≈ümak istiyorsanƒ±z pandalar kitaplƒ±ƒüƒ± mutlaka sahip olunmasƒ± gereken bir beceridir ve i≈ülevselliƒüi de bu alana kadar uzanƒ±r.

Nasƒ±l yapƒ±lƒ±r? Python ƒ∞≈ülerini Bulmak için

Python programcƒ±larƒ±na olan talep artƒ±yor. Programcƒ±lar için en iyi be≈ü beceriden biridir. En son 2021 Dice Tech Jobs Raporuna g√∂re an. Zar, genellikle Python programcƒ±larƒ± için teknik i≈üler yayƒ±nlayan birçok i≈ü panosundan biridir, ancak Python’un kendi sitesi de dahil olmak uzere daha fazlasƒ± vardƒ±r.

Python İş Panosu

Python topluluƒüu, i≈ü panosunu resmi Python web sitesinde olu≈üturmak için bir araya geldi. Bu sitede, dunyanƒ±n her yerinden hem yuz yuze hem de uzaktan i≈ü ilanlarƒ± bulacaksƒ±nƒ±z. Programlama diline saygƒ±lƒ± bir ≈üirkette bir pozisyon bulmak istiyorsanƒ±z bu site iyi, ancak duzenli olarak yeni listeler g√∂nderilse de, diƒüer siteler kadar çok ilan almƒ±yor.

Zar

Yukarƒ±da belirtildiƒüi gibi, Zar i≈ü panosu neredeyse yalnƒ±zca teknolojideki a烱k pozisyonlara odaklanƒ±r. Bu makalenin yazƒ±ldƒ±ƒüƒ± tarih itibariyle, Dice’ta Python programcƒ±larƒ± için 13.000’den fazla a烱lƒ±≈ü var. √áe≈üitlilik daha çekici olsa da, bu sitedeki birçok i≈ü hƒ±zla uygulamalarla dolup ta≈üƒ±yor. En iyi ≈üansƒ± elde etmek için g√∂z kulak olmak veya Google uyarƒ±larƒ± ayarlamak en iyisidir.

Uzak Python

Uzak Python, çok benzer resmi Python ƒ∞≈ü Kurulu, dunyanƒ±n her yerinden fƒ±rsatlar yayƒ±nlar. Temel fark, Remote Python’un yalnƒ±zca uzak konumlara odaklanmasƒ±dƒ±r. Bu i≈ü panosu, normal i≈ü ilanlarƒ±nƒ± g√∂rur ancak Python ƒ∞≈ü Panosundan daha du≈üuk bir hacimdedir. Bu, fazla ilgi g√∂rmeyebilecek bir pozisyon bulmanƒ±n iyi bir yolu olabilir.

Python Programcısı Mulakat Soruları SSS